Квалификация за учители от ФСГ „Васил Левски“ в Хърватия

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучение по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирана по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Седемдневният курс се проведе от 11 до 17 ноември в град Сплит, Хърватска на тема „Творчество в класната стая и различни начини за представяне му“.

Минка Господинова – заместник директор и Мариана Петрова – учител по професионална подготовка се включиха в курса на обучение, който се проведе на английски език. Участваха и учители от Финландия. Интензивната програма включваше ежедневно обучение в 3 модула по 2 учебни часа. Участниците бяха разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции. Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните институции, разработване на съвместни образователни продукти, спомага придобиването на актуални и конкурентни професионални компетентности, повишаване на квалификацията и практически умения, чрез изучаване на добри практики. Беше включена и богата културна програма с посещение на град Задар и  забележителностите в град Сплит.

Предстоят презентации за учителите от ФСГ за споделяне на опита, придобит от обучението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *