ФСГ „Васил Левски“ започва годината  с нов проект по програма Еразъм+

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, участваха  в първата Транснационална учителска среща, която се проведе 5 до 10 януари в Слупск, Полша. На нея беше даден старт на проекта „The use of Google Tools and Mobile Apps in the Teaching-learning Process“ („Използване но Гугъл инструменти и мобилни приложения в учебния процес“).  Гимназията ще работи съвместно по този двугодишен проект с партньори от 4 държави: Литва, Португалия, Туция и Полша. Проектът е финансиран по  Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“ (КА201). Проектните дейности ще приключат на 30.09.2020г.

Милена Николова – координатор на проекта и Снежина Вутова – учител по английски език участваха в работната среща, на която бяха подписани договорите и анексите между партньорите.   Домакините от полското частно училище бяха подготвили интензивна и разнообразна работна, учебна и културна  програма. Тя включваше ежедневни дискусии по организиране на дейностите, разпространението и устойчивостта на проекта. Бяха разпределени конкретните задачи за всеки партньор. Нашето училище ще създаде сайт на проекта, а Фейсбук страница, Фейсбук група, лого и  eТwinning платформата са задачите на останалите партньори.

Вече е започнала работа по подбор на 14-те ученици от гимназията, които ще участват в трите мобилности в Полша (5 ученици), Литва (5 ученици)  и Португалия (4 ученици).  Те ще бъдат придружавани от по двама учители по различни предмети (математика, ИТ, литература, гражданско образование и чужд език) в зависимост от темите на срещите. Първата учебна мобилност с ученици ще бъде отново в Полша от 24 до 30 март 2019г. на която темата е “Използване на софтуер за създаване на забавни уроци по предмети, където се изучават обичаи и традиции”. През месец юни ФСГ ще бъде домакин на втората среща с тема: “Използване на онлайн инструменти за управление на класна стая и създаване на тестове по математика“.  В нея ще участват и ще бъдат обучени 20 ученици и 8 учители.

Като резултат от проекта очакваме учениците да подобрят знанията си по отношение на ИКТ инструменти за образователни цели, дигитални проекти, онлайн викторини, дигитални произведения на изкуството, да придобият опит в друга култура, да се повиши осведомеността им за културните различия, които правят Европа толкова разнообразна, но все пак единна. Учителите ще имат възможност да обменят добри практики, методи на преподаване, мнения и ще подобрят своите дигитални умения, организационни умения, методи на преподаване и инструменти. И не на последно място заедно да създадем положителна атмосфера и нови приятелсва сред учениците и учителите от петте държави.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *