Онлайн среща „Пандемия и устойчива енергия“

На 19 февруари 2021 г. се състоя втората международна среща на учениците по проект „Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy“ по програма Еразъм+. Тя продължи повече от 3 часа и в нея се включиха 27 ученици и 9 учители от 5 държави в Google Meet.
Това беше невероятно, интересно, забавно, креативно и мотивиращо преживяване за нашите ученици, които с нетърпение вече очакват да се срещнат отново.
Те трябваше да работят в интернационални групи, да четат и анализират статии, свързани с целите на нашия проект. Бяха разделени в различни виртуални стаи като по групи обсъдиха темите заедно и накрая споделиха своите размишления с останалите участници. Бяха представени отлични и оригинални презентации!
От ФСГ „Васил Левски“ се включиха учителите Снежина Вутова и Милена Николова и 6 ученици. Благодарим за участието на учениците ни: Карина, Йоан от 10.а клас, Кремена, Виктор, Ивана, Пламена от 10.б клас, които представиха нашето училище във виртуалната среща по проект от програмата Еразъм+. За част от учениците такива срещи са новост и се надяваме, че те ще могат отново да се включат в международна среща на живо и да изживеят магията на Еразъм+.

Националното състезание по финансова грамотност – 20.02.2021г.

Националното състезание по финансова грамотност се провежда във всички области на страната на 20.02.2021 г. от 11:00 до 13:00 ч. Времето за работа е 120 минути.

Отговори на темите за 5.-12. клас от провелото се състезание

5_отг       6_отг       7_отг      8_отг      

9_отг     10_отг       11_отг       12_отг

Националното състезание по финансова грамотност се организира от Министерството на образованието и науката. В него могат да участват ученици от V до XII клас без такса правоучастие, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа възрастова група – V клас;
Втора възрастова група – VI клас;
Трета възрастова група – VII клас;
Четвърта възрастова група – VIII клас;
Пета възрастова група – IX клас;
Шеста възрастова група – X клас;
Седма възрастова група – XI клас;
Осма възрастова група – XII клас.

Дава се възможност на ученици I – IV клас да участват в аналогично състезание по финансова грамотност, което е с такса правоучастие и се организира от Сдружение „Европейско кенгуру” по правила от уеб-страницата на сдружението.

Форматът на Националното състезание по финансова грамотност е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 е с подробно и аргументирано решение.

Националното състезание по финансова грамотност следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието. Редът и сроковете за установяване на желаещите се определят от директора на училището. Училище, в което се провежда състезанието, е училище домакин, директорът на което със своя заповед определя училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика.

Училище координатор за област Добрич е Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“

Училище домакин e ПГ по земеделие „Тодор Рачински – Ген. Тошево, където са заявили участие 22 ученици от 8,9 и 10 класове.

Регламент на състезанието