НП „Иновации в действие“

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ се включи за втора поредна година в НП „Иновации в действие“ в дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища. Наши партньори са Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ от град Бургас.
От 24.06.2021 до 26.06.2021г, 6 ученици и 2- ма учители от нашата гимназия посетиха Иновативна професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“, град Бургас. В партньорството е включена и Иновативна професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“, град Враца. По време на срещата партньорите представиха своите иновации. Домакините от Бургас ни запознаха с кабинета Киберлаб-работилница на бъдещето, където демонстрираха движения на роботи и разработени от ученици проекти по програмиране за движение на асансьори, ескалатори и гатери. Нашите ученици: Ива, Жени и Божидара от 8 клас, Момчил, Кристиян и Атанас от 9 клас бяха впечатлени от проектите, които им бяха представени.
Срещата допринесе за създаване на приятелски връзки както между ученици, така и между учители и предпоставка за нови срещи и споделяне на добри практики. Благодарим на любезните домакини за гостоприемството!