Първо класиране

Първото класиране е вече публикувано в профилите на учениците в сайта priem.mon.bg. Поздравления и успех на всички приети ученици!

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде във ФСГ „Васил Левски“ от 14 юли 2021 до 16 юли 2021 г. включително.

Работно време на комисията: 8:00-16:30 часа

Необходими документи за записване:

  • заявление до директора (ще получите на място);
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика