Проучване: Декларация за съгласие (спешно)

Молим, всички родители на нашите ученици, да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище.
Очакваме днес да бъде попълнена информацията, за да имаме предварителна представа за нагласите на родителите и учениците.
Декларацията е поставена на следния линк: https://forms.gle/DNhRWuJPR9jwab6p9

При присъствено обучение представете попълнена декларацията с подписи. Можете да си я изтеглите онлайн, разпечатате и донесете попълнена в понеделник Декларация за съгласие