Възобновяване на присъствено обучение

От 28.02.202г. се възобновява присъственото обучение за всички ученици съгласно двусменен режим на обучение.

Първа смяна

Втора смяна