Откриване на учебната година

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич ви кани на официално откриване на учебната 2022-2023 година 

Място: двора на ФСГ „Васил Левски“
Дата:    15 септември 2022 г.
Час:      10:30 часа

Нови класове:

8.а клас – Икономическа информатика с класен ръководител Милена Николова

8.б клас – Оперативно счетоводство с класен ръководител Радостина Кръстева

8.в клас – Митническа и данъчна администрация с класен ръководител Петя Йорданова

8.г клас – Електронна търговия с класен ръководител Марияна Огнева