Успехите продължават

На 10.12.2022 г. бе открита Кандидатстудентската кампания 2023/2024 в УНСС с провеждането на Национално състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). Над 200 средношколци от 17 училища, членове на Асоциацията в цялата страна, се конкурираха за лидерска позиция в престижното състезание, което осигурява студентско място в УНСС.

Антонина Стефанова Катинова, възпитаничка на ФСГ „Васил Левски” е класирана на едно от лауреатските места. Според приетия регламент за отличния резултат се признава оценка „Отличен 6,00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2023/2024 г. Тази оценка ѝ гарантира прием във висшето учебно заведение в избрана от нея специалност.

Антонина е ученичка от XII „В” клас, специалност „Митническа и данъчна администрация”.

Пожелаваме ѝ винаги да е толкова целеустремена и борбена по пътя към успехите, и разбира се, здраве!

Може да бъде изображение с 6 души и на закрито