Откриване на учебната 2023/2024 година

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич ви кани на официално откриване на учебната 2023/2024 година 

Място: двора на ФСГ „Васил Левски“
Дата:    15 септември 2023 г.
Час:      10:00 часа

Нови класове:

8.а клас – Икономическа информатика с класен ръководител Елица Райнова (класна стая 1)

8.б клас – Оперативно счетоводство с класен ръководител Петранка Колева (класна стая 2)

8.в клас – Митническа и данъчна администрация с класен ръководител Мариета Матева (класна стая 3)

8.г клас – Електронна търговия с класен ръководител Живка Цветанова (класна стая 4)

Родителските срещи на осмите класове ще се състоят на 18.09 (понеделник) от 17:00 часа в класните им стаи.

Обучението през учебната 2023/2024 година ще бъде на едносменен режим по следния график:

  1. час  8:00 – 8:40     междучасие 10 минути
  2. час  8:50 – 9:30     междучасие 10 минути
  3. час  9:40 – 10:20   голямо междучасие 20 минути
  4. час  10:40 – 11:20  междучасие 10 минути
  5. час  11:30 – 12:10  междучасие 10 минути
  6. час  12:20 – 13:00  междучасие 10 минути
  7. час  13:10 – 13:50  междучасие 10 минути
  8. час  14:00 – 14:40

Програмата по класове и стаи ще бъде публикувана до 12.09.2023г.