Европейски опит за учители от ФСГ „Васил Левски“

Четирима представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своите обучения по програмата Еразъм+. Мобилностите са финансирани по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер:  2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Двуседмичното обучение в две различни направления беше организирано перфектно от  организацията English Matters и се проведе в Тринити Колидж, Дъблин, Ирландия.

Снежина Вутова и Хрисимира Костадинова, учители по английски език, се включиха в структуриран курс „Съдържателно езиково интегрирано обучение“, а в курс на тема „ИКТ за обучение“ се обучиха инж. Ангел Христов – директор на гимназията, и Милена Николова – ръководител на направление ИКТ.  Интензивната програма на курсовете включваше ежедневно обучение в 3 модула по 2 учебни часа и приключваше в 15:00 часа.  Всички участници бяха разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции на участниците. След приключване на учебните часове преподавателите разработваха самостоятелно продукти, които в края на обучението си представиха по работни групи. Всички участници от ФСГ „Васил Левски“ са получили своите сертификати за 60 часа обучение с оценка: Отличен.

„Обучението ни беше на високо европейско ниво в Тринити колидж, Дъблин, който е създаден през 1592 година. Въпреки натоварената учебна програма успяхме да се докоснем  и до историята, културата, бита и красотата на Ирландия.  Посетихме библиотеката в колежа, създадена преди 300г.,  където се съхранява книгата „Book of Kells“, за която се предполага, че е създадена през 800 г. сл. хр. През почивните дни беше организирана образователна екскурзия до Килкени и Глендалоу. Успяхме да видим и голяма част от замъците, паметниците, музеите, парковете и разбира се, пъбовете в тази очарователна страна.“, споделиха участниците в мобилността.

Тепърва предстоят мероприятия за споделяне на опита, придобит от обученията. През есента ще бъдат направени обучения на колеги и открити уроци. Вече е започнала работа по създаването на блог с информация за научените програми за обучение и тяхното използване в час чрез практическо им приложение.

През месец ноември още двама преподаватели от ФСГ ще бъдат обучени в 7-дневен курс в Сплит, Хърватска на тема „Творчество в класната стая и различни начини за представяне му“.

Милена Николова, Снежина Вутова, Ангел Христов и Хрисимира Костадинова от ФСГ със своите сертификати за преминато обучение

Част от българска група, участвали в различните обучения в Тринити Колидж в периода 23.07.2018 – 03.08.2018

          

В Кампуса пред общежието

Представяне на група А1, в която участваше инж. Ангел Христов

Представяне на проектът на група А4 с участник от ФСГ – Милена Николова

Представяне на проекта на Снежина Вутова и Хрисимира Костадинова

Заключителна снимка от представяне на всички европейски участници в програмата

Библиотеката в Тринити Колидж, която е на 300 години и има повече от 200 000 книги

Имаме одобрен нов проект по Еразъм+ Ключова дейност 1

         

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрич подаде две проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г.

Резултатите от селекцията вече са публикувани и са отлични за нашата гимназия.

Единият проект – 2018-1-BG01-KA101-047253  „Три стъпки към по-качествено професионално образование“ е одобрен с 83 точки и финансиране за 19 030 евро, започва реализация от дата 01.06.2018г.

Другият проект 2018-1-BG01-KA102-047240 -„Икономистите от град Добрич на международна практика“ е включен в резервите със 74 точки с одобрено финансиране  58743 евро. Този проект едва ли ще получи финансиране през тази година поради недостиг на средства. Екипът ще го преработи и допълни, и се надяваме, че през  2019 година да бъде одобрен и финансиран.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 4 проектни предложения по КА229, Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищното образование”, проекти само между училища. които очакват оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „Never-ending Improvements Create Educational
    Results“ (NICER), с началана дата 1.09.2018г.
  2. Координатор – Италия, SAVING THE SEA, с началана дата 1.09.2018г.
  3. Координатор – Румъния, „WHY SMART DEVICES WILL MAKE EDUCATION SMARTER?“, с началана дата 1.09.2018г.
  4. Координатор – Турция, „Innovative-Creative-Entrepreneurial Products“ (ICEP) , с началана дата 1.09.2018г.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 1 проектно предложения по  KA201 – „Strategic Partnerships for school education“, което очаква оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „The use of Google tools and Mobile apps in the teaching-learning process „, с началана дата 1.09.2018г.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани през август. Да стискаме палци за финансирането на поне един от всички подадени нови проекти, които ще започнат изпълнение на дейностите през следващата учебна година и са с продължителност 24 месеца.

Да не забравяме и изпълнението на дейностите по  проекта „RAINBOW – Right Attitude In Building Our World“, който ще приключи на 30.08.2019г.