План-прием

Рекламни материали 2019/2020 учебна година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2019/2020 година

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

Код Професия Код Специалност Форма на обучение Срок на обучение Брой ученици Чужд език
482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 г 26 Интензивно изучаван английски език
34403 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 г 26 Интензивно изучаван английски език
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 г 26 Разширено изучаван немски език