План-прием

ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2020/2021 година

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

Код Професия Код Специалност Форма на обучение Срок на обучение Брой ученици Чужд език
482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 г 26 Интензивно изучаван английски език
34403 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 г 26 Интензивно изучаван английски език
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 г 26 Разширено изучаван немски език

Рекламните материали за 2020/2021 учебна година ще бъдат публикувани когато излезе новата заповед за провеждане на НВО и новите дати за прием на документи и класиране.

Рекламни материали 2019/2020 учебна година