План-прием

Рекламни материали 2018/2019 учебна година

ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2018/2019 година

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

Код

Професия

Код

Специалност

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

346010

Офис мениджър

3460101

Бизнес администрация

дневна

5 г

26

АЕ

34403

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

дневна

5 г

26

АЕ

344020

Данъчен и митнически посредник

3440201

Митническа и данъчна администрация

дневна

5 г

26

НЕ

345120

Икономист

3451204

Икономика и мениджмънт

дневна

5 г

26

НЕ