„Не на агресията!“

Не на агресията!

Не на насилието!

Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от ДАЗД и към момента се поддържа от екип на Фондация „Асоциация Анимус”.
Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Екип от консултанти приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни въпроси и проблеми на децата, тийнейджърите и родителите.

За децата:
Ако имаш нужда да говориш с някого, можеш да се обадиш на 116 111. Твоето обаждане ще бъде безплатно и конфиденциално. Това означава, че не е нужно да казваш твоето име и те няма да кажат на някой друг какво си им споделил и защо си се обадил. Можеш да говориш на тази линия за всичко, което е важно за теб.

За родителите:
Как да постъпите, ако имате информация за дете в риск? Дете в риск е всяко дете, застрашено или търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са задоволени – например, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които трябва да се грижат за него; дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст; което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация.
Ако имате информация за такова дете, то вие можете да сигнализирате отделите “Закрила на детето”. Във всеки град има такъв отдел, а ако живеете в село, отделът, който отговаря за вашия район е в близкия град или общински център. Не е необходимо да сте представител на някаква институция, за да подадете подобен сигнал: това можете да направите, ако сте познат, съсед, случаен свидетел дори. За да подадете подобен сигнал можете да отидете на място или да се обадите по телефона.

Работното време на отделите “Закрила на детето” е между 9 и 17:30 часа всеки делничен ден. При постъпване на сигнал от гражданин или организация за дете в риск, служителите в съответния отдел “Закрила на детето” осъществяват проверка на място, срещайки се с детето, негови близки, учители, съседи, лекари и други хора, които могат да дадат информация за състоянието на детето, поведението му, забелязаните от тях проблеми, ако има такива. Целта е изготвяне на оценка по случая и ако се прецени, че детето е в риск, предприемане на мерки за закрила, които са различни и съобразени със спецификата на случая: в някои случаи се прилагат мерки за закрила в семейна среда, така че родителите да бъдат подкрепени да се грижат по-добре за детето си. В тежките случаи, когато мерките за закрила в семейната среда не са достатъчни, детето може да бъде изведено и настанено при близки или в институция. Във всички случаи подходът е индивидуален и съобразен с най-добрия интерес на детето.
За да подадете подобен сигнал е важно да имате информация като имена на детето, актуален адрес, имена на родителите, училище, в което то учи. Това ще даде възможност на социалните работници от отдела “Закрила на детето” да го намерят максимално бързо.
В случай, че сте загрижени и притеснени за благополучието на някое дете и знаете или подозирате, че то е в риск, можете да позвъните на телефон 116 111 по всяко време на денонощието, без почивен ден.

Телефон 116 111 е абсолютно безплатен за всички мобилни оператори. Това е единен номер в цяла Европа за консултиране по всякакви проблеми на деца, учители, родители, лекари. Работи 24 часа в денонощието, а екипът на линията се състои от 14 консултанти и двама координатори. Споделеното на НТЛД 116 111 остава поверително, като единствено при дете в риск или опасност специалистите използват информацията, за да се осигури адекватна и навременна помощ.

Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за всеки човек.

Можеш да споделиш:
… за проблеми в семейството ти
… за проблеми в училище
… ако някой те заплашва
… ако някой упражнява насилие над теб
… ако се чувстваш заплашен или несигурен
… ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата
… ако нещо неочаквано и сериозно се е случило
… ако си в беда
… ако твой приятел е в беда
…. ако просто искаш да поговориш с някого
… ако искаш да се похвалиш.

Съюз на бащите в България

Чуй ме! – за тормоза и безопасността в училище

Държавна агенция за закрила на детето

МОН предостави 22 мерки за превенция на агресията в училище

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Конвенция на ООН за правата на детето

Виртуален център за приобщаващо образование

Защо учителят е безпомощен пред агресията на учениците?