Новини-архив

01.11.2017 год.

1 ноември – Ден на народните будители

Честит празник!


25.10.2017 год.

 Преподавател от Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“

участва в програма за обучение на учители в ЦЕРН

http://focus-radio.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE/

Материал, излъчен от радио „Фокус“ по повод участието на г-жа Милена Николова в програма за обучение в Церн, Швейцария.

Преподавател от Финансово-стопанската гимназия (ФСГ) „Васил Левски“ участва в програма за обучение на учители в ЦЕРН. Това е Милена Николова, завеждащ „Информационни комуникации и технологии“ в училището, която от години работи заедно със своите ученици по различни европейски проекти, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Имах удоволствието да участвам в национална програма за квалификация на учители от областта „Техника“ и инженерни специалности и преподаватели по информатика. В групата бяхме включени 39 учители и аз имах щастието да бъда една от тях и единствена от град Добрич. За тази програма се кандидатства в Министерство на образованието. Тъй като срокът беше много кратък, аз от тази учебна година съм в ново училище и с удоволствие се включих, кандидатствах и бях одобрена. В предишни подобни национални програми участваха учители по физика и природни науки. За четвърти път се провежда такава програма за учители по информатика и инженери. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, която е директор на Националната обсерватория „Николай Коперник“ във Варна. Тя с огромно желание провежда от 2008 година много програми и обучения в ЦЕРН“, разказа Милена Николова. До сега през годините в тази програма са участвали над 600 учители от цяла България, но за първи път има участие и от Добрич. Обучението е включвало лекции и  разглеждане на различни установки и лаборатории. То се е провело изцяло на български език. „Нещото, което най-много ни впечатли, е естествено влизането на 100 метра под земята и разглеждането на самия детектор. В него има изключително българско участие. Това е CMS-експериментът. Българи са правили голяма част от основните части в този детектор, който има задачата да установява наличието на различни елементарни частици. ЦЕРН е уникален и с това, че там са измервани най-ниските и най-високите температури, най-големият вакуум, който подготвя утрешните учени, обединява всички нации чрез наука. Там работят студенти, учени, ученици от различни държави. ЦЕРН обединява всички нации чрез наука“, посочи Милена Николова. Основната идея на обучението е това, което бъде видяно и научено там, да бъде предадено впоследствие на учениците, за да придобият те по-голяма представа какво се случвам отвъд стените на ЦЕРН и да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с наука, с техника, с опити и експерименти. Съвсем скоро Милена Николова възнамерява да направи представяне пред учители и ученици от ФСГ и да разкаже какво се случва в ЦЕРН. Предвидена е също една виртуална визита на ЦЕРН. Българските учени там са осъществили такава миналата година. По думите на преподавателя е възможно да бъде организирана група ученици, които да посетят ЦЕРН, да се запознаят на място с всичко онова, което се случва там. „Младите хора са много любопитни във всяка една област, особено в техника и наука. Там е по-строго специфично, трябва да се занимават с физика, техника, електроника, механика. В ЦЕРН има много IT специалисти, над 200 на брой, които трябва да обработват данните от детекторите, за да получат резултатите. При нашето обучение наблегнаха именно на тази част от опитите, именно работата с обработка на информация“, каза още Милена Николова.

Жулиета НИКОЛОВА


13.10.2017 год.

ОБЕДИНЕНА РЕДАКЦИЯ ЗА КНИГИ И ПЕРИОДИКА „МИСЪЛ”

СПИСАНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО ПЛЮС ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ“

СОФИЯ 1000, УЛ. „ЧУМЕРНА“ 12А
тел.: 02/983 30 36; 02/983 64 27; факс: 02/983 33 55

www.schetovodstvoplus.bg; e-mail: schetovodstvoplus@gmail.com

Изх. № 67/13.10.2017 г.

ОТНОСНО: Провеждане на ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци – 2017 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/ГЖО ДИРЕКТОР,
С удоволствие Ви информираме, че Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” за деветнадесета поредна година организират Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори на конкурса са Университетът за национално и световно стопанство – София и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България. В конкурса участват най-изявените ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна, както и от другипрофесионални гимназии, в които се изучава счетоводство.
Заключителният етап на ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци ще се проведе на 2 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. (СЪБОТА) В ГР. СОФИЯ в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство.
В заключителния етап на конкурса участват определените от всяка гимназия до 5 (пет) ученици от ХІІ клас. Конкурсът започва от 9:00 ч. и продължава 3 (три) астрономически часа. Участниците решават счетоводна задача, която се утвърждава от Програмния съвет на конкурса. Задачата включва изучавания материал по счетоводство впрофесионалните гимназии по икономика.
Комисия, определена от Програмния съвет на конкурса, проверява анонимно предадените писмени работи и обявява резултатите.

НАГРАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ:
За ученици:
Учениците с най-добри резултати от заключителния етап на конкурса, класирани на първите 5 (пет) места, получават оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2018-2019 г. При класирани повече от пет участници с най-добър резултат, на всички тях се признава оценка „отличен 6.00“.
Наградените ученици получават специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство и грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

За преподавателите, чиито ученици са наградени – годишен абонамент за 2018 г. за сп. „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант и грамота.
Всички ученици и техните преподаватели или методически ръководители получават сертификат за участие в конкурса.
Очаквам Вашето съдействие за популяризиране на конкурса сред преподавателите по счетоводство и сред най-изявените ученици в класовете по икономика и счетоводство във Вашата гимназия. Моля да определите за участие в заключителния етап на конкурса до 5 (пет) ученици от ХІІ клас, които през изминалата учебна година са показали най-добри резултати по усвояване на учебната програма по счетоводство и които най-достойно могат да представят Вашето учебно заведение на националния конкурс.

В срок най-късно ДО 15 НОЕМВРИ 2017 г. моля да изпратите на имейла на редакцията schetovodstvoplus@gmail.com  попълнена приложената заявка за участие с утвърдените от Вашата гимназия ученици и техните преподаватели или методически ръководители със следните данни:
– Трите имена на ученика, клас и специалност, домашен адрес, GSM и e-mail, годишна оценка за учебната 2016-2017 г. по счетоводство;
– Трите имена на преподавателя или методическия ръководител на всеки ученик, месторабота, домашен адрес, GSM и e-mail.
В срок до 20 ноември ще получите потвърждение от организаторите за участието на учениците от Вашата гимназия в заключителния етап на ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци.
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците. Редакцията ще съдейства за осигуряване на преференциални цени за нощувка (16 лв. или 18 лв. на човек) в хотел „Информа” в Студентския град за 25 души по реда на получените заявки. Затова моля в заявката за участие да посочите също така и кои от учениците и преподавателите ще нощуват в хотела и за кои дати. При изчерпване на възможностите участниците в конкурса сами си осигуряват нощувките.
Приложение:

  1. Правила за провеждане на ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци (заключителен етап).
  2. Заявка за участие в заключителния етап на ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци.

С уважение: Христо Славов, изпълнителен секретар на Програмния съвет на конкурса, управител на ОРКП „Мисъл”


25.09.2017 год.

Честит празник, Добрич!


12.09.2017 год.

Откриване на учебната 2017/2018 година

Тържественото откриване на учебната година ще се състои на 15.09.2017 г. от 10.00 часа в двора на гимназията.

Поканваме всички настоящи и бивши – ученици, колеги и родители да присъстват на нашето тържество.


06.09.2017 год.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИЯ!

Съединението – напред към националния идеал


30.08.2017 год.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)


м. август 2017 год.

Ръководството на ФСГ „Васил Левски“ съобщава, че в специалност „Застрахователно и осигурително дело“ прием след 7. клас, с интензивно изучаване на немски език, има 6 (шест) свободни места след трети етап на класиране.
Желаещите кандидати могат да се запишат в училище до 4.09.2017 г., като представят оригиналите на: свидетелство за завършен 7. клас, служебна бележка с резултати от НВО и медицински талон от личния лекар със заключение, че специалността не е противопоказана на кандидата!

Повече информация можете да получите в канцеларията на гимназията.
Очакваме Ви! Заповядайте!


18 юли 2017 год.

180 години от рождението на Васил Левски


03 март 2017 год.

Честит празник, България!


24.02.2017 год.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ организира 20-ото Национално ученическо състезание по икономика за възпитаниците на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – гр. Добрич. Състезанието в добричката гимназия, което се проведе за трети път в направление „Застраховане и осигуряване”, бе организирано от катедра „Застраховане и социално дело”. На първото състезание през 2015 г. домакин бе Стопанската академия, а през 2016 г. средношколската надпревара бе в онлайн вариант. За тазгодишното издание, в елитното добричко училище гостува екип от преподаватели към катедрата-организатор в лицето на доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор на Стопанска академия по „Студентска политика и институционални комуникации”, доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на катедрата и доц. д-р Венцислав Василев – координатор в дистанционно обучение.
Преди същинския старт на състезанието гостите от свищовското Висше училище проведоха работна среща с ръководството на ФСГ, в която участваха директорът на училището Ангел Христов и зам.-директорът по учебно-възпитателна дейност Минка Господинова. В рамките на срещата бяха обсъдени редица въпроси, отнасящи се до качеството и новите тенденции в обучението по застраховане и осигуряване; демографската криза в страната и отражението й върху образователната ни система; проблемите пред двете партньорски образователни институции; бъдещи съвместни проекти и начинания; кандидатстудентската кампания на Стопанска академия; текущото 3-то издание на Националното ученическо състезание в направление „Застраховане и осигуряване”.
Стартът на състезанието бе даден в един от мултимедийните кабинети на ФСГ, където гостите от Свищов бяха представени на участващите ученици от директора на гимназията и от Миглена Стефанова – учител по специализирани дисциплини в областта на застраховането и осигуряването. Думата за приветствено слово бе дадена на доц. Нинов, който поднесе поздрави от ръководството на Висшето училище от крайдунавския град и мотивира участниците в състезанието да покажат най-доброто, на което са способни, като едновременно с това разясни регламента на състезанието. В резюмиран вид доц. Ерусалимов запозна присъстващите на състезанието с любопитната история на първата в България катедра по застраховане и социално дело, подготвила и продължаваща да подготвя стотици професионалисти в бранша. В своето поздравително слово той подчерта нуждата от специалисти в тази област, които са получили основните си познания в специалността още в средните училища (само в две средни училища в страната се обучават ученици в специалност „Застраховане и социално осигуряване” – в градовете Добрич и София) и са надградили същите в специалност „Застраховане и социално дело”, водена от едноименната катедра в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. С поздравления за отличната организация на домакините, уникалността на специалността във ФСГ и видимия ентусиазъм на участниците, се обърна към присъстващите и доц. Василев, който също се присъедини към пожеланията за успешно представяне на учениците от добричкото училище.
Състезателните казуси бяха предварително раздадени на заявилите участие в състезанието ученици от ХІ и ХІІ клас, разделени в общо 7 отбора. Всеки отбор имаше свой ментор, като в тази роля влязоха второкурсничките от спец. ЗСД при Стопанска академия – Мария Пенчева и Пламена Баръмова (възпитанички на ФСГ), както и ученичките от ХІІ клас (и миналогодишни участници в онлайн версията на състезанието) – Наталия Петрова, Мария Тодорова и Гергана Георгиева. Менторите имаха важната задача да напътстват състезателите и да им помогнат със своите знания, за да изготвят най-добрите предложения във връзка с поставения казус. Предизвикателството, което отправиха организаторите бе свързано с това, състезателите да се превъплатят в ролята на мениджърски екип на застрахователно дружество, който осъзнава актуалните пазарни потребности, предизвикателствата на променящата се околна среда и високите изисквания на клиентите в сферата на застраховането. От тях се изискваше перманентен трезв анализ и изпреварващи действия по пътя към отстояване лидерската позиция на съответното дружество на българския застрахователен пазар и евентуалното навлизане или затвърждаване на позициите на чужд пазар. Поставеният казус изискваше от учениците да разработят застрахователен продукт, с който да отговорят на застрахователните потребности на потенциалните си клиенти, но и същевременно да се отличава с голяма степен на оригиналност на идеята, максимално добро презентиране и демонстриране на сериозните познания, придобити по специалността в рамките на обучението си в гимназията. Сред презентираните от екипите идеи бяха продукти, свързани с ренти срещу недвижим имот, застраховки „Живот”, здравни застраховки, застраховка „Домашен любимец”, застраховка „Домашен майстор”, модификация на застраховка „Автокаско” и други. Учениците представиха не само конкретния застрахователен продукт, но и избраните продажбени средства и идеи за промотиране на предлагането му от съответното застрахователно дружество. В рамките на презентациите, отделните екипи бяха подготвили и импровизирани рекламно-информационни материали, които затвърдиха в журито демонстрираните качества на учениците.
Тричленното жури от академичните преподаватели, което оценяваше представянето на отборите, бе подпомогнато от Стефан Костов – кадър на специалност „Застраховане и социално дело”, който понастоящем работи в ЗАД ДЗИ клон Добрич. „Всичките 7 отбора се справиха повече от блестящо с презентирането на своите идеи, които не без основание силно ни впечатлиха и сериозно ни затрудниха при излъчване на победител”, коментираха членовете на журито. В крайна сметка те единодушно определиха за победител V-ти отбор ЗАД „ДЗИ” – Веселина Галинова Илиева и Есин Билгин Халил от ХI А клас, чиято идея за застраховка „Рента срещу недвижим имот” бе представена изключително професионално от двете ученички.
Победителите от 20-ото Национално ученическо състезание в направление „Застраховане и осигуряване”, както и всички ученици от останалите отбори, получиха освен подаръчен комплект от организаторите на състезанието, но и най-очаквания подарък – сертификат за участие в състезанието, благодарение на който могат безпрепятствено да се обучават по първа желана и избрана от тях специалност и форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В допълнение към всеки подаръчен комплект, учениците получиха и рекламни материали от редица застрахователни компании, любезно предоставени на катедра ЗСД от Николай Илиев – мениджър в Бул Брокер ООД – Свищов. Награди получиха още Миглена Стефанова – учител в гимназията и менторите, помагащи на отборите. Стефан Костов също връчи на победителите специални фирмени награди от името на ЗАД ДЗИ клон Добрич.
Състезанието приключи с финалните речи на журито. Доц. д-р Румен Ерусалимов изказа своето задоволство и пълна удовлетвореност от представянето на възпитаниците на ФСГ „Васил Левски” – Добрич, както и оптимизъм, че те ще изберат СА „Д. А. Ценов” – Свищов, и в частност специалност „Застраховане и социално дело”, за да надградят вече получените знания с нови такива, които ще им позволят да се представят по-добре на пазара на труда след края на своето обучение като бакалаври и магистри. На свой ред доц. Василев поздрави всички за представянето им и за демонстрираните знания и умения, присъединявайки се към казаното от ръководителя на катедрата-организатор. Финалните думи бяха на доц. Нинов, който заключи, че губещи в състезанието няма, а има само победители. Той благодари още веднъж на домакините за създадените перфектни условия за провеждане на състезанието и покани всички на обща снимка, която по традиция да увековечи събитието, като по този начин направи всички участници рекламни лица на ФСГ – Добрич и на Кандидатстудентската кампания на СА „Д. А. Ценов” – Свищов за 2017 г. Доц. Нинов пожела на всички освен търпение до следващата им среща и много здраве и късмет във всяко начинание.

Участници в състезанието:
I отбор ЗАД „ДЗИ”АД – Даниел Георгиев и Кубрат Ангелов – ХI А
II отбор Алианц България Холдинг – Илиян Славов и Кристиян Драгоев – ХI А
III отбор ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД – Мартин Костадинов – ХII А и Георги Георгиев – ХII Б
IV отбор Дженерали Животозастраховане АД – Памела Маринова и Жана Попова – ХI А
V отбор ЗАД „ДЗИ” – Веселина Илиева и Есин Халил – ХI А
VI отбор ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД – Денислава Желева и Сесил Димитрова – ХII А
VІІ отбор Застрахователно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД – Аслъ Вейсел – ХII А


10.02.2017 год.

НЕКА ПОМОГНЕМ НА БОЖИДАР!

РЪКА, КОЯТА ДАВА НЕ ОБЕДНЯВА

Учениците от ФСГ „Васил Левски“ организират благотворителен базар за Свети Валентин. Целта е събиране на средства за БОЖИДАР СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, ученик от XII клас, който тази седмица претърпя сериозна операция за отстраняване на злокачествен тумор на синусите. Наши възпитаници представят ръчно изработени валентинки, бонбони, сладкиши, сувенири и накити.
Средствата са предназначени за операцията и следоперативното лечение на Божидар. Базарът е продължине на инициативата, която започна преди две седмици в помощ на дванадесетокласника. Ученици от цялото училище, както и учители, ръководството на училището, административен и помощен персонал събраха средства, с които бе оказана финансова помощ на семейството. Сумата е недостатъчна, затова учениците продължават да са активни, давайки по-голяма гласност. Всеки може да помогне, включвайке се в инициативата. Страницата, на която можете да получите повече информация е „НЕКА ПОМОГНЕМ НА БОЖИДАР. РЪКА, КОЯТА ДАВА НЕ ОБЕДНЯВА“.
Прави впечатление съпричастността на всички, енгусиазма и желанието на близките му приятели и съученици, които стартират най-различни инициативи в помощ на Божидар. Момчето твърди, че тази подкрепа е изключително важна за него и че надминава окачванитяа му. Младите хора от ФСГ доказаха, че са съпричастни, отдадени, инициативни, че са заедно и че се подкрепят един друг и в най-трудните моменти.


22 ноември 2016 г.

Здравейте,
За поредна година НАП и МОН си партнират в реализирането на образователния проект на Агенцията  „Влез в час с данъците“. Кампанията е насочена към ученици на възраст между 14 и 18 години в средните общообразователни училища в цялата страната и има за цел да подобри финансовата грамотност на младите чрез посещения на служители на НАП в училищата и онлайн кампании.
Основен елемент на проекта тази година са онлайн данъчните курсове. Те са достъпни безплатно на интернет страницата на кампанията www.vlezvchas.bg. Курсовете дават отговори на въпросите „Кога декларираме доходите си“, „Как се възстановяват здравноосигурителните ми права при завръщане в България“, „Защо е важна касовата бележка“ и други полезни теми за младите. След края на всеки урок е разработен въпросник, който покрива материала, изложен във видеото. Събраните точки от верни отговори дават възможност учениците да играят за големи награди – дрон, е-четец, портативен говорител и камера за екстремни спортове.
С цел да популяризира инициативата НАП използва различни комуникационни канали. Освен интернет страницата www.vlezvchas.bg, кампанията има и над 16 000 фенове на страницата на проекта в социалната мрежа „Фейсбук“. Приходната агенция разпространява рекламни банери, плакати и други информационни носители, за да достигне до целевата група на проекта.
Като партньори в образователния проект „Влез в час с данъците“ се обръщам към Вас с молба за съдействие и популяризиране на кампанията. Вярваме, че Вашата интернет страница е информационна точка за много ученици и родители. В тази връзка ще сме Ви благодарни ако публикувате рекламен банер на кампанията на интернет портала на училището Ви или на фенстраницата Ви във „Фейсбук“ и посочите връзка към www.vlezvchas.bg.
Вярваме, че с общи усилия можем да дадем възможност на младите да придобият знания за ключови финансови компетентности.

 Успешен ден!

Иванина Миринска
Старши експерт
Дирекция „Комуникации и протокол“

Централно управление на Национална агенция за приходите
Мейл: i.mirinska@nra.bg
Национална агенция за приходите
бул. Дондуков № 52, гр.София 1000 , България
http://www.nap.bg


21 ноември 2016 г.

Ученичка от ФСГ печели първото място в конкурс за есе на

тема „Съдебна власт“

© Дарик Добрич2223

Награденото есе на Нели Георгиева

Нели Георгиева, ученичка в 12 клас на ФСГ „Васил Левски“ в Добрич, печели първо място в конкурса за есе, обявен от Административен съд – Добрич.
Конкурсът е част от дейностите, предвидени в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която Административен съд – Добрич се включва за втора поредна година. В образователната инициатива ще участват ученици от 4 добрички училища – ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, СОУ „Климент Охридски“ и ФСГ „Васил Левски“.
Пред младежите ще бъдат представени лекции за устройството на съдебната система в България, за административното правосъдие, за професиите съдия, прокурор и следовател. Предвижда се още организиране на симулативен процес, на анкети и дискусионни форуми, на инициативата „Административен ръководител за един ден“.
Председателят на Административния съд в Добрич Красимира Иванова даде старт на образователната програма, като прочете част от есето на Нели Георгиева, озаглавено „С лице към съда“:
„Надявам се с лице към съда да означава избор. Всеки ден да правиш съзнателния избор и да вярваш, че съдът в България има лице, което изразява порядъчност, прозрачност и професионализъм. Да осъзнаваш, че една промяна е плод на волята на хората, които искат и могат да запазят ценностите на съдебната система именно чрез достойния избор“.
Красимира Иванова обяви, че есето ще бъде публикувано на сайта на Административния съд. Тя изрази надежда, че образователната програма ще привлече вниманието на младите хора, както е било и миналата година. Тогава учениците са  проявили най-голям интерес към делата по Закона за движение по пътищата. Питали са също кой може да стане съдия и необходим ли е стаж, за да се започне такава работа.


УЧЕНИЦИ ОТ ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПОСЕТИХА НАП – ДОБРИЧ

Ученици от ФСГ "Васил Левски" посетиха НАП - Добрич

Ден на отворените врати се проведе в НАП Добрич.

 В навечерието на професионалния празник на приходната агенция – Деня на Свети апостол и евангелист Матей, учениците от XI Б  клас на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ посетиха офиса на НАП в Добрич.
Директорът на местния офис Димитър Димитров поздрави гостите със започването на учебната година и ги запозна с мисията и визията на Националната агенция за приходите, структурата и основните функции на администрацията. Младите финансисти проявиха интерес и зададоха въпроси, свързани с контролната дейност на приходната администрация и как тя противодейства на опитите за нанасяне на щети на бюджета.
Учениците се запознаха и с това, как да се включат в играта на НАП „Влез в час с данъците“, която им дава възможност да се състезават за големи награди – дронове, електронни книги, портативни говорители или камери за екстремни спортове.
След проведената среща, Галя Павлова – преподавател по финанси и учениците от Финансово-стопанска гимназия изказаха благодарност за полезната информация и изявиха желание срещите да продължат, за да се изгради трайна връзка между образованието и практическото обучение на бъдещите служители в НАП.

19 ноември 2016 год.

ДО
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ФСГ „Васил Левски“ – гр.Добрич

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 14.12.2016 г., от 18:00 ч. свиквам събрание на родителите/настойниците на учениците от ФСГ „Васил Левски“ – гр. Добрич, ОПРЕДЕЛЕНИ на първи етап на срещи с всеки клас във връзка с учредяването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към училището, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Събранието ще протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Запознаване на родителите на учениците от ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич с решението на директра за БРОЯ на членовете/ резервните членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ на училището.
  2. Докладва: ДИРЕКТОР
  3. Запознаване на родителите на учениците с организацията по водене на протокола на срещата и протичането на избора, съгласно заповед на директора.
  4. Докладва: ДИРЕКТОР
  5. Избор на родители за членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ и техните резервни членове.

 Директор: Ангел Христов


14 ноември  2016 г.

Икономически университет – Варна

Катедра „Счетоводна отчетност“

Уважаеми г-н Христов, г-жо Господинова ,

  Пишем Ви по повод на провелата се на 29.10.2016 г. национална олимпиада по счетоводство за ученици, организирана от катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет – Варна.

В олимпиадата се включиха общо 132 участника от 11 училища от десет града в страната. Това бе първата подобна проява, която организираме, като амбицията ни е това да се превърне в ежегодно повтарящо се събитие.

На проведената среща с учители по счетоводство, от участващите гимназии, се затвърдиха нашите нагласи за продължаващо и задълбочаващо се сътрудничество между нашата катедра и профилираните икономически гимназии  и в частност Вашето училище. Убедени сме, че това би било от полза за по-плавния преход на учениците между средното и висшето образование. В тази връзка ще Ви бъдем изключително благодарни ако и в бъдеще можем да разчитаме на Вашата отзивчивост и съдействие при провеждането на подобни мероприятия.

Желаем да Ви уведомим, че участниците от Вашето училище се представиха изключително добре, демонстрираха завидни знания в сферата на счетоводството и показаха, че имат потенциал да се развиват в тази област.

Всички участници от Вашето училище ще получат сертификат за участие в олимпиадата. На участниците, които са се отличили (вижте приложения списък), се предоставя възможността да бъдат приети без приемен изпит в предлаганите от нашата катедра специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“, със срок две години.

Сърдечно благодарим за оказаното съдействие при организацията и провеждането на събитието, като изразяваме надежда, че в бъдеще ще развием нашето сътрудничество на по-високо равнище.

                                                                      С уважение:

Катедра „Счетоводна отчетност“

Икономически университет – Варна

Списък на участниците от Финансово – стопанска  гимназия  “Васил  Левски“, отличили се с успеваемост над 75 %

Пламена Йонкова Йорданова
Весела Ивайлова Михайлова
Полина Венциславова Великова
Кремена Маринова Йорданова
Петър Радославов Радев
Пламена Манева Рачева
Ванеса Миленова Маринова
Маринела Петрова Маринова
Елена Недкова Александрова
Дебора Веселинова Иванова
Елисавета Светлинова Събева
Иванина Стоянова Василева
Николет Даниелова Николова
Павлета Георгиева Димитрова
Наталия Георгиева Петрова
Габриела Павлинова Тодорова

1 ноември 2016 г.

Честит празник!

imagesnq1q257u

narodni-buditeli-1-noemvri

imagessbhv93w6

25.09.2016 год.

Честит празник, Добрич!

25 септември – Ден на град Добрич и 76 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

източник:  http://www.dobrich.utre.bg/


22.09.2016 год.

Честит празник!

21-658x536

108  години независима България


15.09.2016 год.

14330046_973791826065481_6333437985818956876_n

Честит първи учебен ден, скъпи ученици!


13.09.2016 год.

Тържествено откриване на Новата учебна година във ФСГ „Васил Левски“ ще започне от 10.00 ч. на 15.09.2016 год.


01.08.2016 год.

Колеги, моля да попълните в приложения файл учебниците, които ще използвате през учебната 2016/2017 година, като използвате  СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година.

Попълват се и учебниците, които се използват за професионална подготовка. Попълнения файл изпращайте на e-mail: mailto:fsgdobrich@gmail.com


Приключи работата по проект „Отговорът на училището на младежките проблеми”,  финансиран от програма „Еразъм+”.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1594714

http://dobrudjabg.com/novina/prikliuchi-proekt-otgovoryt-na-uchilishteto-na-mladejkite-problemi-na-fsg-vasil-levski-/23500


26.07.2016 г.

СПРАВКА

за свободните места за ученици по класове, професии и специалности за учебната 2016/2017 година

Клас Професия Специалност Чужд език Брой места
ІХ а Финансист Застрахователно и осигурително дело Английски    5
ІХ б Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство Английски    2
ІХ в Данъчен и митнически посредник Митническа и данъчна администрация Немски   1
ІХ г Икономист Икономика и мениджмънт Немски   2
Х а Финансист Застрахователно и осигурително дело Английски   1
Х в Данъчен и митнически посредник Митническа и данъчна администрация Немски   3
Х д Икономист Икономика и мениджмънт Немски   4

 

Заявления за попълване на свободните места ще бъдат приемани в канцеларията на гимназията до 31.08.2016 г.

Приравнителните изпити ще бъдат полагани по график от 05.09.2016 г. до 14.09.2016 г. включително.

За повече информация – тел. 058 600 171; 058 600 143


22.07.2016 г.

Прием след 7. клас – свободни места след III етап на класиране


19.07.2016 г.

179 години от рождението на Апостола – Васил Левски


 18.04.2016 г.

Нови спортни успехи на ФСГ „Васил Левски“

 

На 15 април 2016 год. в гр. Варна се проведе зоналния етап на ученическите игри по волейбол момчета VІІІ – Х клас. Отборът на ФСГ „Васил Левски“ – Добрич победи в първата среща отбора на І ЕГ – Варна с 2:0 гейма, и със същия резултат във втората си среща надделя над отбора на Математическа гимназия – Шумен. По този начин отборът на ФСГ се класира за участие във финала на ученическите игри в гр. Смолян от 18-22 май, с което затвърди реномето на град Добрич като столица на волейбола.

ece0f1f572bde711e8492c2034d54f69


21.03.2016 г.

Ученици от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” –
отново депутати за един ден в Европейския парламент в Страсбург

На изключително оспорвано регионално състезание добричкото училище за втори път спечели квота за участие в програма „Евроскола” на Европейския парламент

 

995346_1742175746015405_7139269128225573954_n

На 19 март в Шумен се състоя регионално състезание „Eвроскола“, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в София. На него ученици от 7 училища от областите Шумен, Търговище и Добрич се състезаваха за квоти за участие в програма „Eвроскола“ на Европейския парламент. Програмата дава възможност на младежи от цяла Европа да участват в симулирани заседания на Европейския парламент в Страсбург.

При изключително голяма конкуренция отборът на Финансово-стопанска гимназия «Васил Левски» спечели една от квотите, което ще даде възможност на 24 ученици от училището и двама преподаватели на 13 май т.г. да прекарат един в Европейския парламент, където заедно със свои връстници от всички страни-членки на ЕС ще участват в  „заседания на комисиите” и в „пленарни заседания”, ще разискват и гласуват резолюции, като дебатите ще се водят на английски език.

Представянето на отборите в Шумен бе оценявано от авторитетно жури  в състав: Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП, и Бойко Благоев, администратор „Връзки с обществеността“ на Информационното бюро на ЕП. Журито оценяваше уменията на състезаващите се отбори по няколко критерии – познаване на фактите, тяхната интерпретация и креативно мислене.

Отборът на Финансовата гимназия в състав Яна Димитрова и Габриела Павлинова от X клас и Полина Венциславова, Кремена Маринова и Кенан Ерджан от XI клас говори за бюджета на Европейския съюз, за кризата с бежанците, за тероризма, за гражданското участие в работата на Европейския парламент. Гимназистите впечатлиха с убедителността на своето изложение, с много добро познаване на фактите, със способността да излагат аргументи, с умението да водят цивилизован дебат и с отлични познания по английски език.

Това ще бъде второто участие на ученици от ФСГ ”Васил Левски” в програма „Евроскола”. През 2012 година друг отбор на училището спечели първото по рода си регионално състезание на програмата и това даде възможност на други 24 ученици да присъстват на симулирано заседание на парламента.

Всички разходи по пътуванията до Страсбург се поемат от Европейския парламент.

1002222_1742175742682072_4023977778992829427_n

1385989_1742175766015403_160378916310991025_n


Поклон пред паметта ти, Апостоле!

2b1-e6241347cf19c3928380c5d2d4b9d

27.01.2016 г.

Условия за получаване на стипендии за II учебен срок

Условията можете да прочетете тук.


17.01.2016 г.

Кметът на община град Добрич Йордан Йорданов разпореди следващите три дни да бъдат неучебни за всички училища на територията на града.

За повече подробности прочетете тук.


16.12.2015 г.

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ФСГ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 ТРЕТО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

НА УЧЕНИЧКА ОТ ФСГ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр. Добрич

3_38178ca9a5c4d9d2e3da5c95b2fbe8f2

     Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” проведоха за седемнадесети пореден път Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Тази година на първия училищен етап на конкурса бяха излъчени за участие в заключителния етап 27 ученици от 11 професионалните гимназии в страната.

Заключителният етап на конкурса се проведе на 5 декември 2015 г. в УНСС – София. В изключителна конкуренция ученичката от XII “б” клас на ФСГ „Васил Левски” Мария Марчева Иванова зае престижното трето място, за което по регламент получи оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2016-2017 г., както и грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство, както и издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

В рамките на XVII Национален конкурс по счетоводство за средношколци за 2015 г. отборът на ФСГ „Васил Левски” – Добрич в състав:

– Мария Марчева Иванова – XII “б” клас

– Яна Мариянова Младенова – XII “б”  клас

– Веселина Стелиянова Господинова – XII “б”  клас

се класира на II място и получи от организаторите специална награда – купа и грамота.

Методически ръководител:  Галина Димитрова Павлова


Писмо до Директора на ФСГ – Добрич

Уважаеми г-н Недев,

На проведения в събота, 5 декември 2015 г. в София заключителен етап на ХVІI Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, със съорганизатори Университетът за национално и световно стопанство и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България, участниците от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич се представиха много добре.

Мария Иванова от 12 клас спечели трето място, Яна Младенова от 12 клас е на 6-о място, а Веселина Господинова от 12 клас – на 7-мо място.

Според регламента на конкурса на Мария Иванова се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2016-2017 г.

Преподавателката на трите ученички – Галина Павлова, е на трето място сред участвалите преподаватели.

В отборното класиране по гимназии Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич е на второ място.

Честито и по-нататъшни успехи!

С уважение: Кр. Бъчваров

отговорен редактор сп. „Счетоводство плюс“


22.09.2015 г.

107 години Независима България!

http://www.teacher.bg/Article/Details/54782

Дълги години след март 1878 г. българският народ не се отказва да се бори и да се надява, да получи истинската свобода и независимост, за която бленува пет века. Минава през разделението на Княжество България и Източна Румелия, през Съединението през 1885 г., за да стигне до 1908 г., когато най-сетне идва Независимостта! Още

18.09.2015 г.

Заповед за неучебни дни

CCF18092015_00027

06.09.2015 год.

130 години от Съединението на България!

На днешната дата отбелязваме 130-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Светлата дата 6 септември 1885 година е моментът, в който приключва дългият път към същинското Освобождение на България. Прочетете още

Откриване на учебната година

Съгласно Заповед № РД-04-385/03.09.2015 г. на Директора на гимназията откриването на учебната 2015/2016 година ще се отбележи тържествено на 15.09.2015 г. от 9.30 часа с издигане на националното знаме, изслушване на националния химн и посрещане на училищното знаме.


07.07.2015 год.

Обявяване на свободни места

1. Свободни места за ТРЕТО класиране – Прием 2015/2016 уч.година
2. Свободни места за ученици за учебната 2015/2016 година – тук


30.04.2015 год.

Желаем Ви успех, момчета!

oie_311 50256YgspF8hОтборът по футбол на гимназията, който ще се бори за добро класиране на Републиканското ученическо първенство в гр. Сандански!
На първия ред са: Кольо Георгиев, Александър Стоянов, Жулиян Янков, Никола Николов, Христислав Господинов, Димо Колев, Петър Радев.
На втория ред са: Стас Костадинов, Галин Петров, Веселин Петров, Борислав Антонов, Симеон Митев, Стефан Иванов, Мартин Михайлов, Кристиан Георгиев, Джем Сали, Ростислав Георгиев, Кристиан Красимиров.
Успех!


03.03.2015 год.

Честит празник!

< >


26.02.2015 год.

Благодарствено писмо

Уважаеми г-н Директор,
Поздравявам от сърце Вас, училището, преподавателския екип и учениците Ви за достойното представяне и постигнатите резултати в 10-то юбилейно издание на Националното ученическо състезание по икономика, което се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов на 20-21.02.2015 г.
Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Свищовската Алма Матер изказват отлични впечатления и удовлетворение от участието на Вашите възпитаници в проведения национален форум в направления „Публични финанси”, „Корпоративни финанси” и „Застраховане и социално осигуряване”.
Изразяваме благодарност и към ръководителите на ученическите групи за съдействието при провеждане на мероприятието, както и за участието им в методическата среща на тема „Участие на бизнеса в обучението по професионална подготовка”, която Стопанска академия организира като съпътстваща проява на Националното ученическо състезание.
Бъдете здрави, имайте творческо дръзновение и високи професионални успехи!

С пожелание за бъдещо ползотворно партньорство оставам с уважение:
проф . д-р Теодора ДИМИТРОВА – Зам. -Ректор на СА „Димитър А. Ценов“

PS.
Прикачените файлове съдържат подробна информация за състезанието в отделните направления, а линковете са на публикуваните в сайта на Стопанска академия материали.

http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ZoomActivities&id=3792

http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ZoomActivities&id=3790

http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ZoomActivities&id=3788

http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ZoomActivities&id=3783

http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=gallery_new&id=218

––––––––––––––––––-

2 март ще е неучебен ден

http://www.teacher.bg/Article/Details/42793

––––––––––––––––––––
24.02.2015 год.

Нов успех на учениците от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”

Свищов 20-21.02.2015

Отборът на ФСГ

На 20 и 21.02.2015г. възпитаници на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ участваха в Национално ученическо състезание по икономика, в направление „Застраховане и социално дело” в гр. Свищов, което по традиция се организира от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Училището бе представено от Ина Борисова, Никол Шокова, Нурджан Асан от 11а и Диана Василева, Мария Пенчева, Пламена Баръмова, Петя Димова, Християна Димова от 12а, обучаващи се в паралелки със  специалност „Застрахователно и осигурително дело” с преподавател Миглена Стефанова.
Ученическата надпревара бе организирана в две направления – „Застраховане” и „Социално осигуряване”, във всяко направление участваха по четири отбора. Групите, участващи в направление „Застраховане”, трябваше да се представят като мениджърски екипи на различни застрахователни дружества. Задачата им бе да анализират пазарните потребности, да предприемат изпреварващи действия за запазване на лидерските си позиции на българския застрахователен пазар и да обмислят стратегии за навлизане на чужд пазар, чрез разработване на застрахователен продукт и избор на продажбени средства. Другите отбори влязоха в ролята на мениджърски екипи на пенсионноосигурителни дружества, за да разработят и наложат на пазара нов или да обновят утвърден осигурителен продукт, съобразно очакванията, възможностите и нагласите на българския потребител. За осъществяването на идеята учениците трябваше да направят адекватен избор на средства за промотиране и дистрибуция на предлаганата продуктова иновация и тя да се представи като част от портфолиото на конкретната пенсионноосигурителна компания.
Всички участници от ФСГ „Васил Левски“ се представиха достойно и със самочувствие изложиха своите продукти, показвайки великолепни презентационни умения. Освен отлично усвоени теоретични знания, учениците демонстрираха иновативно и креативно поведение при защитата на своите продукти, с което спечелиха симпатиите на журито и съвсем заслужено получиха много награди. Голямата награда /първо място/ в направление „Социално осигуряване” спечели  Християна Христова Димова от 12а, Ина Атанасова Борисова от 11а клас зае първо място в направление „Застраховане”, а Нурджан Нежмедин Асан от 11а клас получи специалната награда на ЗАД „Алианц България”. Най-голямата награда за изявените възпитаници на гимназията са сертификатите за участие в Националното ученическо състезание, които са доказателство, че те са приети за студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”- гр. Свищов и могат сами да избират специалността, по която да се обучават.
Учениците получиха  още много предметни награди от различни застрахователни дружества и пенсионноосигурителни компании.

––––––––––––––––––––––––––

27.01.2015 год.

Заповед на Кмета на Община Добрич за преустановяване на учебната дейност във всички училища на територията на Община град Добрич

Zapoved_grip_27012015

––––––––––––––––––––––

65 години ФСГ „Васил Левски“

На 27 ноември 2014 г. в ДТ „Йордан Йовков“ се организира юбилеен концерт, посветен на 65-годишнината от основаването на ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич.
Начало 18:30 часа.
На 28.11.2014 г. в ресторант „България“ ще се организира Благотворителен юбилеен бал, посветен на 65-годишнината от основаването на гимназията.
Начало 19.00 ч.

Покани могат да се закупят от г-жа Минка Господинова.

––––––––––––––––––-

17.11.2014 год.

er

Училището посреща педагози от 4 страни

На работно посещение в Добрич пристигат 19 учители от Германия, Унгария, Италия и Португалия. Със срещата стартира най-новият международен проект на гимназията  „Отговорът на училището на младежките проблеми”. Той се реализира по новата програма за образование, обучение, младеж и спорт на Европейската комисия „Еразъм+”. Проектът е на немски език и ще продължи две години. Ученици и учители от пет  страни ще дискутират проблемите на младите хора в Европа, като ще търсят възможности за  тяхното разрешаване.

В Добрич учителите ще имат много наситена програма. Наред с посещението на училището и на различни институции, на 26.11. учителите  ще участват в работно ателие  на тема „Управление на конфликтите в училище”. На 27.11. гостите ще присъстват на тържествения концерт, посветен на 65-годишния юбилей на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”.

Програма „Еразъм+”

 ПРОЕКТ „ОТГОВОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ“

 Първа транснационална среща

 Добрич, 24.11. – 28.11.2014

 Програма на срещата

24.11., Понеделник

                      Пристигане на участниците
18.00              Официално откриване на срещата
19.00                Работна вечеря
 
25.11., Вторник
8.00                 Закуска
10.00                Поздравления от ръководството на училището (конферентна зала на хотел „Изида”)
10.15                Презентации за Добрич, училището и България
10.45-11.15     Kaфе пауза
11.15-12.15       Представяне на училищата. Организационни въпроси
12.30                Посещение на училището
13.30                Обяд
15.00-17.00       Прием в общината. Интервю за медиите. Посещение на радио „Добруджа”
19.00                Вечеря
 26.11.,  Сряда       
9.00                 Закуска
9.30                 Посещение на Етнографска къща, Литературен музей „Йордан Йовков” и Археологически музей
12.30               Обяд
14.00 – 17.00   Уъркшоп „Управление на конфликтите в училище”. Организационни въпроси
Място: ВУМК

18.00                Официална вечеря

27.11., Четвъртък
8.00                 Закуска
9.00 – 16.00     Екскурзия до Балчик и Нос Калиакра. Обяд в мидена ферма „Дълбока”
18.00 – 19.30    Юбилеен концерт „65 години ФСГ ‘Васил Левски’ ”. Коктейл

 28.11., Петък
8.30                 Оценка на срещата
9.00                 Уточняване на работната програма за периода ноември 2014 – април 2015 г.
Отпътуване на гостите
–––––––––––––––––––––––––––––––-

Честит празник!

Ден на народните будители

15.09.2014 год.

imagesOVIT9H6R

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

Ръководството на ФСГ „Васил Левски“ поздравява всички ученици, учители и служители с настъпването на Новата учебна 2014/2015 година, като им пожелава много здраве, щастие и успехи в училище и личния живот!

08.09.2014 год.

Откриване на учебната година

      Съобщаваме на всички ученици и родители, че на 15.09.2014 год. от 9.30 ч. тържественото ще се открие учебната 2014/2015 година. Учениците да са облечени с училищната униформа.

05.06.2014 год.

Отворен форум за Нов закон за училищното образование

http://www.teacher.bg

Министерството на образованието и науката стартира обществена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно образование.
Образованието трябва да е приоритет на цялото общество, защото от неговото качество зависи професионалната и личната реализация на младите хора. В последните месеци ръководството на Министерството на образованието и науката проведе много срещи с директори и учители в страната, за да чуe тяхното мнение както за необходимостта от неотложни промени в системата, така и за запазване на позитивното в българското средно образование.
Обществената значимост на въпросите за развитието на българското образование изисква да бъде чуто мнението на учители, ученици, родители, неправителствени организации, местни власти, институции и всички, които имат или искат да вземат отношение по темата. Според ръководството на МОН само с консенсус може да бъде приет закон, който наистина ще е полезен, ще е работещ и ще ангажира всички по отношение на изпълнението му.
Онлайн общественото допитване ще се проведе в няколко етапа. До 20 юни 2014 г. експерти на Министерството на образованието и науката очакват отговори тук: (http://lll.mon.bg/anketa_zakon/).
След обобщаване на мненията на страницата на МОН ще бъдат публикувани както безспорните, така и все още спорните теми, за да се търси по тях обществено приемливото решение. След второто допитване отново ще има обобщаване на мненията, като най-консенсусните ще бъдат включени в проекта за нов закон.
Екипът на Министерството на образованието и науката се надява на широко обществено участие и много мнения и предложения не само по поставените въпроси, но и по други теми, свързани с училищното образование.
За целите на обществената дискусия е създадена и нарочна пощенска кутия zakon@mon.bg, на която всеки може да споделя мнения и препоръки, както и да поставя въпроси за обсъждане.


24.05.2014 год.

Честит празник на всички колеги, абитуриенти и ученици!

Поздравление от Министър Анелия Клисарова по повод 24 май


 21.05.2014 год.

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА УТВЪРДИ СКАЛАТА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Скала за преобразуване на точките в оценки за държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014 година

оценки точки
Слаб 2 До 22, 5 т. вкл.
Среден 3 (3,00-3,49) 23т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50-4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много Добър (4,50-5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50-5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т. – 100 т.

16.05.2014 год.

Техническа информация за матурите

Сайтът на МОН публикува техническа информация преди матурите. До 20 май 2014 г. дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите.
В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на 21 май 2014 г. на задължителния ДЗИ по български език и литература и на 23 май 2014 г. на втория задължителен изпит по предмет по избор.
Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети.
Експертите от Министерството на образованието и науката напомнят, че  зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.
В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:
– Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
– Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита.
– Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони.
– Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят.
– Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.
Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.
Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи:
Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен  химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.
Например:
Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х  буквата на друг отговор, който приема за верен.
Например:
За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.
Задачи със свободен отговор.
– Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие  се написва верния отговор.
Задача за създаване на текст.
Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи:
40 тестови задачи с максимален брой точки 70:
30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка.
10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31.задача носи 4 точки, 32.задача носи 1 точка, 33.задача носи 2 точки, 34.задача носи 4 точки, 35.задача носи 4 точки, 36.задача носи 10 точки, 37.задача носи 5 точки, 38.задача носи 2 точки, 39.задача носи 2 точки, 40.задача носи 6 точки.
Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.


 

10.05.2014 год.

Работни ателиета „Аз мога“

За трета поредна година отбелязахме Деня на Европа с представянето на работни ателиета „АЗ МОГА. Ателиетата са заключителната представителна проява на работата на клубовете по проект „УСПЕХ“: „Еурека“, „Славяни“, „Родолюбие“, „Млад икономист“, „Приложна математика“ и др. За поредна година в заключителното представяне участва и библиотека „Дора Габе“, с която поддържаме добри взаимоотношения. Библиотеката по традиция дари книги на учениците. Най-шумно беше около щанда с вкусотии от Европа, наречен „Европейска кухня“, а най-приятното е, че експонатите могат да се дегустират. След работните ателиета беше представен мюзикъла „Брилянтин“ на английски език, подготвен с помощта на англичанката Сара, която от една година е асистент в гимназията.

 


24.04.2014 год.
В раздел „Държавни зрелостни изпити“ са публикувани инструктажите за зрелостниците и квесторите, валидни за майската изпитна сесия.


 

28.03.2014 год.

22 И 26 МАЙ 2014 Г. ЩЕ СА НЕУЧЕБНИ ДНИ

22 май 2014 г. ще е неучебен ден за всички училища на територията на Р България във връзка с провеждането на държавни зрелостни изпити – по български език и литература на 21 май и на 23 май – изпит по избор. Тези дни са неучебни за учениците.
26 май 2014 г. ще е неучебен ден за всички училища във връзка с провеждането на 25 май 2014 г. на избори за членове на Европейския парламент от Р България, тъй като е необходимо технологично време за подреждане на класните стаи в подходящ за провеждане на учебен процес вид.
Учебното съдържание от неучебните дни по съответните предмети ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на училището и съгласувано с регионалните инспекторати по образованието.
Посочените неучебни дни са определени със заповед на министъра на образованието и науката.


 

27.03.2014 год.

Национално ученическо състезание в Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов

С разработване и представяне на нови застрахователни и осигурителни продукти на 24.03.2014 год. ученици от средни училища в България участваха в седмото Национално икономическо състезание, организирано под патронажа на Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
Предизвикателството, което Стопанска академия отправя с това състезание към учениците е да се справят с реални казуси в значими и приоритетни области, сред които са  застраховането и социалното дело.
Ученическата надпревара е организирана в две направления – „Застраховане” и „Социално осигуряване”, в които участваха по четири отбора с възпитаници на Търговска гимназия – Бургас, Финансово-стопанска гимназия – Добрич, Професионална гимназия по икономика – Дряново и Национална финансово-стопанска гимназия – София.
Отборите в направление „Застраховане” имаха за задача да се превъплатят в мениджърски екипи на различни застрахователни дружества. Анализирайки  пазарните потребности, екипите трябваше да предприемат изпреварващи действия за отстояване на лидерските си позиции на българския застрахователен пазар и евентуално навлизане на чужд пазар чрез разработване на застрахователен продукт и избор на продажбени средства.
Заданието на учениците, които влязоха в роля на мениджърски екипи на пенсионноосигурителни дружества бе да разработят и наложат на пазара нов или да обновят  утвърден осигурителен продукт, съобразно очакванията, възможностите и нагласите на българския потребител. Представянето на идеята изискваше адекватен избор на средства за промотиране и дистрибуция на предлаганата продуктова иновация като част от портфолиото на конкретната пенсионноосигурителна компания.
В подкрепа на учениците, за всеки отбор бе осигурен ментор в лицето на изявени студенти от специалност „Застраховане и социално дело”, а представянето им оценяваше жури от академични преподаватели и представители на практиката.

Първо място и наградата на Ректора в направление „Застраховане” спечели отбора на Наталия Димитрова от ФСГ – Добрич и Боян Тодоров от НФСГ – София с ментор Биляна Райчева, представящ ОЗК „Застраховане” АД.

НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
Наградата на катедра „Застраховане и социално дело” получи Отбор ПОК „ДСК Родина” АД:
Ванеса Радоева – НФСГ София
Мария Неделчева – ФСГ Добрич
ментор: Стоян Стоянов

Наградата на ОЗК „Застраховане” АД получи Отбор ПОК „Съгласие” АД:
Калина Христова – ФСГ Добрич
Николета Чанева – ТГ Бургас
ментор: Лъчезар Симеонов

Наградата на ЗПАД „Армеец” АД получи Отбор ПОД „Топлина” АД:

 Галин Гюдженов – ФСГ Добрич
Никол Костадинова – НФСГ София
ментор: Чудомир Мариянов

Отлични ученици по застраховане, кове ФСГ в Добрич

Информационни материали за събитието:

17.03.2014 год.

Ръководството на гимназията съобщава, че абитуриентският бал на зрелостниците от ФСГ „Васил Левски“ ще се проведе на 25.05.2014 год. в ресторант „Добруджа“.

12.03.2013 год.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕ ПОДАВАТ ОТ 10 ДО 21 МАРТ 2014 г.

Учениците, които ще се явяват през майската сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления за допускане до изпити между 10 и 21 март 2014 г. Заявленията се подават в училищата, където се обучават дванадесетокласниците. Вижте още …

21.02.2014 год.

“Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри“

Проектът на Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри подготвя механизъм за ангажиране на институциите, на бизнеса и на неправителствения сектор за осигуряване на допълнително финансиране и ресурсно обезпечаване на мерките за привличане и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години в образователната система, както и разработване на социални пакети за учители на възраст до 35 години, на функциониране на ефективна система за контрол на изразходваните средства за квалификация на педагогическите кадри.
Предвиждат се и мерки за осигуряване на междусекторно и институционално сътрудничество, интегриран подход при разработването и изпълнението на политиките и приоритетите за развитието на образователната система, както и създаването на механизъм за изпълнение, отчитане, контрол и мониторинг на резултатите от прилаганите политики, включващ всички отговорни институции и заинтересовани страни.

Предвидените в Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри мерки включват: актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител“; съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса; разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.
Това информира в сайта си Министерството на образованието и науката.
Стратегията въвежда единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.

Проектa на Стратегията можете да видите ТУК


Училищата ни изостават с техническото оборудване

Българските училища са значително изостанали в техническото си обезпечение, установява ИТ-Стратегията, представена от МОН.
У нас 11 ученици делят един компютър, докато за ЕС цифрата е средно 4. В плана на образователното министерство е заложена и подмяна на морално остарялата техника в училищата, както и пускане на безжични мрежи в училищата.
България изостава в интерактивното обучение, пише още в Стратегията. Според направените анализи причина за това е липсата на квалифицирани ИТ специалисти в образователната сфера. Също така липсва и единна система за постоянна квалификация на образователните специалисти.
Според образователните експерти създаването на повече възможности за гъвкаво онлайн обучение в университетите ще повиши и качеството на висшето ни образование.

Виж „Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката“ ТУК

Източник: http://www.teacher.bg/Article/Details/40870


141 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски

=========================================

Писмо до Васил Левски

Златина Стефанова, XII “a” клас

Есе, класирано на I място, по повод 141 г. от гибелта на Левски

Апостоле, пиша ти това писмо, в което искам да ти разкажа толкова много неща. За жалост никога няма да можеш да прочетеш редовете ми. През главата ми минава странна мисъл и се чудя, дали да я споделя. Но какво лошо има в това, да мисля по-различно от другите? Това, което си представям, е че ме виждаш горе от небето. И ако това е така, ти ще бъдеш щастлив, че все още си в нашата памет. От друга страна, се надявам мисълта ми да не се осъществи. Сигурна съм, че няма да ти хареса гледката, ако дори за миг погледнеш какво се случва в държавата, за която се бори.

Ти пътува по страната и създаде тайни революционни комитети, които да подготвят националния бунт. Мечтата ти беше чиста и свята република. Без дребнави сметки и егоистични мисли, се бори за осъществяването на идеала си. С много действия и по-малко думи – преследва целта си. Защото сам си казал – „дела трябват, а не думи!” Казал си го и го направи. Съгласна съм с тази мисъл. Трябва думите да са малко, но мъдри. Действията – винаги достойни. А ти умря заради народа си. Трябва да си призная нещо – не познавам хора, които биха направили като теб в днешно време.

Леко се отклоних от това, което искам да ти кажа. Ще ти споделя нещо, което ме боли да напиша. Все по-малко хора знаят кой си, а някой дори не изявяват желание да разберат. За какво им е да знаят? Нали днес в свободна държава живеят! Свободна? Дали това е точно определение – не знам. И днес войната продължава – по улиците и между хората. В този момент се досещам за няколко изречения от „Немили-недраги”.

„Бай Василе! Когато се освободи България, кого ще си турим цар?

– Ако се бием с турците само за цар, то сме глупци. И сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство – отговори Левски навъсено.”

Смятам, че точно тук е мястото да ти споделя нещо и за политиката. Войната продължава и между тези, които ни управляват. Властващите воюват, а очакват народът да е спокоен. Още дълго време няма да е мирен, защото липсва човешко равенство. Доста често справедливите губят, а измамниците печелят. Това се превърна в нещо толкова нормално, че рядко ми прави впечатление. И аз, както и много други хора искат единствено свобода и човешко равенство. Това което искаме, което ни обещават и това, което получаваме – често са три различни неща.

Лично за мен си духовно присъствие и усещане за свобода, а не „слободия”

Учителите по история разказват за теб, но кой ги слуша? Може би няколко човека, но не успяват да вникнат в смисъла на урока. Околните вдигат шум и не се съобразяват с тези, които искат да научат нещо за теб. По литература учихме „Епопея на забравените”, на Иван Вазов. Тя е съвкупност от дванадесет героични оди, съхранили подвизите на смелите български синове. Велики хора, участвали в борбата за  национална свобода. Има ода и за теб! Колкото и да се променя ценностната система на поколенията, ти винаги ще си останеш Велик. Не тъжи, че заглавието на цикълът е свързан със забравените. Аз те чувствам близък и сърдечен другар, независимо от епохата. И същият писател, Иван Вазов казва: „Лудите, лудите – те да са живи!” Дали ако не съществуваха точно тези лудите, щяхме да бъдем свободни? Мисля, че точно на тях трябва да благодарим. Смятам, че са нужни повече „луди” днес.

Макар и малко, все още има хора, които се интересуват от твоите идеали. Това означава, че не си забравен, както и великите ти думи – „ние сме във времето и времето в нас!” Но само ти си имал право да кажеш това. А днес ние също сме във времето. Времето трябва да бъде в нас! И то ще бъде, непременно ще бъде в биографията и творчеството на най-добрите от нас. На онези, които сливат в сърцето си красивите думи и добрите дела!

 месец февруари 2014


07.02.2014 год.

Уважаеми ученици,

Във връзка със 141-та годишнина от обесването на патрона на нашата гимназия Васил Левски училищният ученически съвет обявява конкурс за есе по избор от следните теми:
1. Левски.
2. Нужен ли ни е днес Левски?
3. Васил Левски – месия или жертва?
4. Васил Левски – неговите вечни послания.
5. Писмо до Левски.
6. Къде си, Апостоле?
Есетата предавайте на г-н Денчев в срок до 14.02.2014 г. Трите най-добри есета ще бъдат наградени на 19 февруари на поклонението пред входа на училището.

 


 

30.01.2014 год.

Заповед на Кмета на община Добрич

 


 

27.01.2014 год.

Заповед на Кмета на община Добрич за преустановяване на учебния процес

 


 

14 януари 2014 год.

Ученици от ФСГ представят българската музика пред свои връстници в Белгия

Трима ученици и двама преподаватели от Финансово-стопанска гимназия заминават за поредната работна среща по проект  „Регионална и културна идентичност на младите хора в епохата на глобализацията”, която ще се проведе в белгийския град Гент. Проектът се осъществява на немски език по секторна програма „Коменски” на приключващата програма „Учене през целия живот”.

IMG_14012014

Тема на срещата е „Музика”. За Белгия дванадесетокласниците Елена Янакиева и Виктор Стоянов, както и единадесетокласничката Ирена Георгиева са подготвили презентация за особеностите на българската народна музика, за традициите, пренесени в поп и рок музиката, както и за вечните български песни. Презентацията ще бъде съпътствана от вокални и бийт-бокс изпълнения на живо. Тримата гимназисти ще участват в игри и в уъркшоп за перкусионисти и нестандартни танци, в заснемането на филм на младежка тематика и в голямо музикално шоу. На него добричките ученици ще имат възможност да покажат своя музикален талант. В концерта ща вземе участие и бившата възпитаничка на ФСГ „Васил Левски” Гергана Великова, която понастоящем живее и учи в Гент.
Съпътстващата програма на срещата в Белгия е много наситена. Освен прием в кметството на Гент предстоят посещения на няколко музея, както и еднодневна екскурзия до Брюксел с посещение  на сградата на Европейския парламент.

Медиите за нас.

радио „Добруджа“

http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/13446-predstaviteli-na-fsg-vasil-levski-zaminavat-na-rabotno-poseshtenie-v-belgiyahttp://

„Дарик“ радио   

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1201438http://

БТА

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/746228


01 ноември 2013 год.

Благодарност за добро представяне

Уважаеми г-н Недев,

Искам специално да отправя моите и на д-р М. Новоселска благодарности за участието на ученици от ФСГ „Васил Левски“ в организираната по проект на фондация „Медея“ дискусия.
Всички, които участваха в обучението се включиха активно, бяха отговорни, сериозни и след това много добре подготвени.
По време на публичния дебат успяха да демонстрират задълбочени познания, смелост, умения да спорят и да се противопоставят.
Журито оцени техните опоненти като по-убедителни, но както и на отбора на ФСГ, така и на отбора на ХГ беше обяснено, че разликата в оценката на двата отбора е минимална и че журито е било изключително затруднено при поставяне на оценките.
Хубавото на подобен вид инициативи , че младите хора имат възможност да си кажат свободно мнението и според мен трябва да се вслушваме в него. Има потенциал във Вашите ученици, много от тях биха станали блестящи оратори, нали не за пръв път провеждаме дебати и те винаги са били на ниво. Аргументите и стратегията, която предложиха за справяне с агресията в училище заслужава да бъде чута от училищното ръководство.

Надявам се, че ще имаме възможност да организираме дебати по актуални теми и в бъдеще.

С уважение: Мария Няголова

 


 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


м. октомври 2013 год.

Представители на  Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” 

заминават на работно посещение в Норвегия

IMG_6409

     Преподавателка и две ученички от Финансово-стопанска гимназия  заминават за поредната работна среща по проект  „Регионална  и културна идентичност на младите хора в епохата на  глобализацията”, която ще се състои в норвежкия град Дрьобак, разположен на 30 км от столицата Осло. Проектът се осъществява на немски език по секторна програма „Коменски” на програма „Учене през целия живот”.

Тема на срещата е „Народни танци и носии”. За Норвегия добричките ученички Александра Атанасова и Галина Богданова са подготвили презентация за етнографските области в България, за спецификата на танците и носиите във всяка една от тях. Двете гимназистки ще участват и в уъркшоп по народни танци, както и в заснемането на филм на младежка тематика, който ще бъде единият от продуктите на проекта. Двете момичета с удоволствие ще представят фолклорното наследство на България пред партньорите от Германия, Естония, Унгария, Турция, Белгия и Норвегия, тъй като те танцуват във фолклорния ансамбъл на училището, който е носител на многобройни международни награди.

Програмата в страната на фиордите е много наситена. Освен посещения на  училището в Дрьобак, на Осло и на селището Сон тя включва много опознавателни игри, гостуване в домовете на норвежки ученици, разходка с корабче из фиордите, както и запознаване с обичаите  и кухнята на саамите – коренното население на Норвегия.

 


 

04.09.2013 год.

Заповед за откриване на учебната 2013/2014 година

Заповед РД 09-1129/04.09.2013 г. за определяне график на учебното време за учебната 2013/2014 година

вижте тук


30.04.2013 год.

Ученици от ФСГ отбелязват Европейската година на гражданите

Ученици от осми и единадесети клас от финансовата гимназия, членове на Евроклуб EUREKA към училището, отбелязаха с дискусионен форум и обучение месеца на Европа и Европейската година на гражданите, за каквато ЕК обяви 2013 година. Събитието се състоя съвместно с Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ и Център за граждански инициативи „Агора –Добрич“.
В началото учениците изслушаха презентация на Галя Николова от Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ за правата на гражданите на Европейския съюз. След това единадесетокласниците Михаил Mихаилов, Коста Колев и Велимир Пеев говориха пред аудиторията за правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС, за трафика на хора, както и за правотo на работа в рамките на съюза. Те изложиха свои разсъждения за нарушаване правата на българските граждани при търсене и наемане на работа и за дискриминирането им на европейския трудов пазар.
В заключение, след работа по групи, учениците представиха своите виждания за дейността на бъдещи граждански сдружения, защитаващи правата на малцинствени и маргинализирани групи.
Събитието се осъществи в изпълнение на Работната програма за 2013 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Медиите за събитието – вижте тук и тук.


25.04.2013 год.

Ученици и учители от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”  заминават на работно посещение в  Естония, Русия и Финландия

Трима преподавaтели и трима ученици от Финансово-стопанска  гимназия  заминават за поредната работна среща по проект  „Регионална  и културна идентичност  на младите хора в епохата на  глобализацията”, която ще се състои в естонския град Нарва.  Проектът се осъществява  на немски език по секторна програма  „Коменски” на програма „Учене през целия живот”. 

Тема на срещата е „Езиково многообразие”.  За  Нарва добричките ученици  са подготвили презентация за езиците, които се говорят и изучават в България, както и викторина  за  европейските езици.

Програмата в Естония е много наситена. Тя включва посещение на столицата Талин, на училище в съседния на Нарва руски град Ивангород, както и екскурзии до Санкт Петербург и Хелзинки, където  заедно със своите връстници от Германия, Естония, Норвегия, Белгия, Турция  и Унгария  нашите представители ще участват в заснемането на филм на младежка тематика.

Информация в медиите за предстоящото посещение – вижте тук и тук


22.04.2013 год.

Проект „Всеки ден екология“ („Everyday ecology“)

Във ФСГ „Васил Левски“, Добрич отбелязват Деня на земята с еТwinning проект

http://e-twin-ambass-bg.blogspot.com/


5 април 2013 год.

Ученици от Финансово-стопанска гимназия на среща със стенографите на  Народното събрание

10 ученици от ФСГ”Васил Левски” и преподавателката по икономика,  счетоводство и стенография Димитричка Порязова бяха на посещение в Българския парламент. Целта на визитата бе среща с представители на отдел „Стенографско обслужване” в  Народното събрание.  Добричките ученици участват в клуба по стенография към училището, който съществува в рамките на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” и за тях бе изключително интересно да се срещнат с най-добрите  български стенографи.

В българския  парламент  учениците бяха  посрещнати  и придружавани от началника на отдел „Стенографско обслужване” Виолета Тасева.  Те се срещнаха и  имаха много интересна дискусия за отговорностите на професията и с други служители от отдела, сред които бе известният стенограф Карамфил Матев.  Естествено посещението включваше и обиколка на Народното събрание с разглеждане на основните заседателни зали.  Най-нетърпеливите първи заеха председателското място.

За някои от учениците това бе  второто за тази учебна година посещение на парламент.  По програма „Евроскола” през м.ноември  м. г. 24 ученици от училището посетиха Европейския парламент в Страсбург  и участваха в  симулирани заседания на парламент а и в международни младежки дебати.


Ивалина Василева от ФСГ”Васил Левски” – победител в Националното състезание по счетоводство

ivalina_vasileva 2013

Единадесетокласничката Ивалина Василева от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“,  Добрич стана победител в Националното състезание по счетоводство, което се проведе на 28 март в Хасково. В състезанието взеха участие 28 ученици от цялата страна. Ивалина завоюва абсолютно безапелационно първото място, оставяйки далеч зад себе си завоювалите второ и трето място гимназисти от Горна Оряховица и Стара Загора.

„Това са представители на доказани школи по счетоводство“, коментира  главният експерт в отдел „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието, младежта и науката Румяна Лалова.

За блестящото си представяне Ивалина получи златен медал, парични и предметни награди от МОМН, Майкрософт и фондация „Атанас Буров”. Тя получи и право на стаж  в офисите на лидерите в областта на счетоводния  и търговски софтуер в България.

„Изключително много се радвам на успеха на Ивалина”, заяви преподавателката й по счетоводство Снежанка Иванова, която също присъства на националното състезание. „Ивалина се подготви много стрателно за състезанието, което включваше както теоретични, така и практически задачи. Нашето момиче за пореден път доказа, че във Финансово-стопанска гимназия, Добрич се подготвят отлични специалисти по счетоводство и икономика, които по-късно заемат отговорни постове в различни области на бизнеса и във финансовия сектор

Ивалина Василева от ФСГ „Васил Левски“ – Добрич стана победител в Националното състезание по счетоводство

Млади финансисти от страната участват в състезание по счетоводство в гр. Хасково


26.03.2013 год.

Младите хора искат представянето на статистиката да става по по-атрактивен начин

Инициативата 2013 – Международна година на статистиката е повод статистиците от ТСБ Добрич отново да потърсят младите Добруджанци. На 26 март 2013 г. Неделчо Василев – Директор на ТСБ Добрич, и Илга Иванова – Главен експерт в отдел „Обща администрация” на ТСБ Добрич се срещнаха с възпитаниците на Финансово стопанска гимназия „Васил Левски” гр. Добрич … (подробности вижте тук)


СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“ НА ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

         Проект „Регионална и културна идентичност на младите хора в епохата на глобализацията“ – 2012-2014 год.
Проектът се осъществява с партньори от Белгия,Германия, Естония,Норвегия,Турция,Унгария. Линк към блога на проекта: http://globalisierungundindentitaet.blogspot.com/


18 януари 2013 г.

Ученици и учители от Финансово-стопанска гимназия на работно посещение в Мюнхен

 От 9 до 15 януари на посещение  в Мюнхен, Германия бяха двама преподаватели и три ученички от ФСГ ”Васил Левски”. Те взеха участие във втората работна среща по проект „Регионална  и културна идентичност  на младите хора в епохата на  глобализацията”.  Проектът се осъществява по секторна програма  „Коменски”.

 Темата на срещата бе „Религия”.  В Мюнхен българските ученички Стефани Станкова от 12 б клас, Милена Милева  и Ирена Димитрова от 11 в клас представиха своя презентация за вероизповеданията в България, както и религиозна карта на страната, взеха дейно участие в работата на срещата и в заснемането на филм на младежка тематика. Презентацията им беше посрещната с голям интерес от партньорите от Германия, Естония, Норвегия, Белгия, Турция и Унгария. Представителките  на ФСГ ”Васил Левски”  получиха много поздравления за работата си.

 Освен това те взеха участие в много богатата културна програма на срещата, която включваше посещения на забележителностите на Мюнхен, между които на операта и футболния стадион „Алианц Арена”.

 Следващата среща по проекта ще се проведе  през месец март в турския град Самсун и ще бъде на тема „Национална кухня”.

 


 

м. ноември 2012 год.

Програма ЕВРОСКОЛА

Представяне на нашата група в Европейския парламент в Страсбург, 23.11.2012 г.

24 ученици от Финансово-стопанска гимназия – депутати за един ден в Европейския парламент в Страсбург

            От Страсбург се завърна група от 24 ученици и четирима преподаватели от ФСГ”Васил Левски”, Добрич.

            Възпитаниците на добричкото училище взеха участие в симулация на заседание на Европейския парламент по програма „Евроскола”. Те получиха финансиране по програмата след като през месец юни извоюваха квота за посещение на парламента. Това стана след отличното представяне на отбора на гимназията на регионалното състезание по динамичен дебат във Варна, организирано от Бюрото на Европейския парламент в София.

            Програма „Евроскола“ насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища от страни-членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

           На 23 ноември по време на своя парламентарен ден в Страсбург около 450 ученици от 20 европейски страни участваха в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискваха и гласуваха резолюции. Те бяха част от многоезични работни групи, които дискутираха по следните теми: «Ценностна система», «Миграция и интеграция», «Околна среда и възобновяеми енергийни източници», «Свобода на информацията и гражданска култура», «Солидарност между поколенията», «Бъдещето на Европа». Добричките ученици се представиха блестящо в своите групи, както и по време на пленарните заседания. Те участваха в разискванията със свои резюмета и въпроси.

           В края на парламентарния ден бе проведена евроигра. До финалния кръг достигнаха 20 ученици от 15 страни. Сред тях бе и Яница Ангелова, която завоюва първо място заедно със своя отбор, съставен от още четирима младежи от други страни.

          По време на пътуването учениците посетиха много европейски градове, между които Ниш, Будапеща, Базел, Берн, Женева, Монтрьо, Верона и Венеция и се насладиха на предколедна Европа.

 

Снимка на учениците, които участваха в международните младежки дебати в Страсбург.

В Европейския парламент в Страсбург

Избрани моменти от пътуването – вижте тук

Медиите за нашето представяне в Страсбург

Вестник „Нова Добруджанска трибуна“

Радио „Добруджа“         „Добрич-инфо“        „Дарик радио“

Нашите ученици в Европейския младежки парламент в Страсбург на 23.11.2012


13.09.2012 г.

Във Финансово-стопанска гимназия посрещат новата учебна година с нови международни проекти

Програмите  „Коменски” и „Евроскола” ще отведат ученици и учители в Страсбург, Мюнхен, Анкара, Талин и Осло

Във ФСГ «Васил Левски» посрещат учебната година с два много мащабни международни проекта. На педагозите и гимназистите от училището предстои много интензивна и отговорна работа по програмата „Евроскола” на Европейския парламент и секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот”.

През м.октомври по програма „Коменски” стартира проект «Регионална и културна идентичност на младите хора в епохата на глобализацията». По него добричките ученици ще работят със средни училища от Германия, Норвегия, Белгия, Унгария, Турция и Естония. От 11 до 16 октомври на гимназията ще гостуват 40 учители и ученици от тези страни, които ще започнат  в Добрич работата по проекта. По време на планираните 7 работни срещи през следващите две години младите хора ще се опознават взаимно, ще представят своите бит, култура, религия, национална кухня, фолклор. На предстоящите работни срещи в Германия, Турция, Естония и Норвегия  младежите ще работят върху крайния продукт на проекта – сценарий за филм на младежка тематика. Филмът ще бъде заснет през 2014 година в Унгария и Белгия.

По програмата EUROSCOLA през м. ноември предстои пътуване  на 24 ученици от гимназията до Европейския парламент в Страсбург. На 23.11.2012 възпитаниците на финансовата гимназия са поканени за участие в международни младежки дебати в Европейския парламент. Учениците от  ФСГ „Васил Левски” извоюваха тези квоти след победата си в регионалното състезание по динамичен дебат, което се проведе през м.юни във Варна и бе организирано от Бюрото на Европейския парламент в София. Още със стартирането на учебната година гимназистите започват усилена работа по подготовката си за дебатите в Страсбург.

Медиите за нас: Дарик Радио; Радио Добруджа; Добрич инфо


10.07.2012 г.

„Свободата е…” – първо предизвикателство за всички между 13 и 19 години

Ти си:

ученик или ученичка;
на възраст между 13 и 19 години;
свободен, смел и креативен;

Ти имаш желание:

да изпробваш как снима твоят телефон, видеокамера или таблет;
да бъдеш режисьор на собствените си идеи;
да споделиш и защитиш гледната си точка;
да спечелиш награда.

Ще трябва само да: – подробности тук


08.07.2012 г.

Колективен трудов договор за системата на средното образование – 2012


03.07.2012 г.

 Резултати от конкурс „Насърчаване на четенето“

Оценката на подадените кандидатури в конкурса за най-успешни eTwinning проекти на тема „Насърчаване на четенето“ приключи. По-долу е списъкът с наградените проекти. – подробности тук


19.06.2012 г.

Успех за наша ученичка

Гергана Великова от известното с музикалните си традиции и високи творчески постижения Студио за поп-рок певци „Сарандев” при Общински младежки център „Захари Стоянов” – Добрич с вокални педагози: доц. д-р Божана Байчева и Цанимир Байчев спечели голямата награда „Златна гривна” от ІХ Международен фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”, който се проведе от 14 до 16 юни в гр. Пловдив … – подробности вижте тук.


18.06.2012 г.

Табло за предстоящото посещение на 24 ученици от гимназията в Европейския парламент в Страсбург, квота за което получихме преди седмица след победа на регионално състезание по динамичен дебат във Варна – вижте тук


13.06.2012 г.

Медиите за нашия успех

Европейски парламент – Информационно бюро в България – вижте тук

Вестник „Добруджанска трибуна“

Радио „Добруджа“ – вижте тук


11.06.2012 г.

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук


10.06.2012 г.

Нов успех за Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”

На изключително оспорвано регионално състезание по динамичен дебат отборът на  училището  спечели квота за участие в програма „Евроскола” на Европейския парламент

На 9 юни за първи път във Варна се състоя регионално състезание „Eвроскола“, организирано от Бюрото на Европейския парламент в София. На него ученици от 12 училища от Бургас, Варна, Силистра, Шумен, Разград, Добрич, Балчик, Балчик и Кубрат се състезаваха за квоти за участие в програмата „Eвроскола“ на Европейския парламент.

В изключително оспорвана борба отборът на Финансово-стопанска гимназия, съставен от членове на Евроклуб „EUREKA“ към училището, получи една от петте квоти, като се нареди сред най-добре представилите се заедно с училища от Варна, Бургас, Балчик и Кубрат.

Темата, по която дебатираха нашите ученици, бе: „Какво научихме от кризата в ЕС? Какви мерки са най-ефективни за справяне с нея? Как европейските народи се справят с изпитанието на солидарността при икономическа криза? Какво могат да направят малките държави в подобна ситуация, за да помогнат на Съюза?”

Изключително авторитетно жури, съставено от народен представител, членове на екипи на евродепутати, представители на Бюрото на Европейския парламент в София и на Националната асоциация на българските европейски клубове, представители на Община Варна и РИО-Варна, оценяваха уменията на състезателите възоснова на няколко критерия – познаване на фактите, тяхната интерпретация и креативно мислене.

Отборът на ФСГ впечатли с убедителността на изложението, с много добро познаване на фактите, със способността да излага аргументи, с умението да води цивилизован дебат и с отлични познания по английски език.

Благодарение на блестящото представяне на капитана Велимир Пеев /10в/ , Коста Колев /10 б/, Стефани Станкова /11б/ , Татяна Тодорова /10в/, Доротея Кирилова /10б/  и Михаил Михайлов/10б/ през м. ноември 24 ученици от училището ще пътуват за Страсбург. Те ще прекарат един ден в Европейския парламент, където заедно със свои връстници от всички страни-членки на ЕС ще участват в „заседания на комисиите” и в „пленарни заседания”, ще разискват и гласуват резолюции, като дебатите ще е водят основно на английски език. Всички разходи по пътуването се поемат от Европейския парламент.

Успехът на нашите представители се дължи до голяма степен на тяхната целогодишна работа в Европейски клуб ЕUREKA, както и на съвместната работа на клуба с многобройни национални и регионални институции –  Център за развитие на човешките ресурси, София, Европа Директно – Добрич, Областен информационен център, Регионална библиотека „ Дора Габе”, Общински младежки център.

Състезанието се проведе в Концертнo студио на Българско национално радио – Варна и бе широко отразено в националните медии.

Честито на победителите от Варна! Да им пожелаем успех на дебатите в Страсбург!

 


 

21.05.2012 г.

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература

вижте и тук


Отбелязахме Деня на Европа традиционния ден на икономиста с Работни ателиета „Аз мога“

Съвместно издание на клуб „Млад журналист“ и вестник „Нова Добруджанска трибуна“ за дейността на училищните клубове по проект „Успех“

       На 9 май ученицит и учителите от училището отбелязаха Деня на Европа и традиционния за училището ден на икономиста с Работни ателиета „Аз мога”. Проявата отрази работата на училищните клубовете по проект „Успех“ на МОМН. Във фоайето на Младежки дом бяха разположени тринадесет щанда, на които учениците демонстрираха различни умения, както и работата си по проекти. Със специални щандове се представиха „Европа Директно” – Добрич и Регионална библиотека „Дора Габе”. Библиотеката дари литература на учениците, а „Европа Директно” награди най-добре представилите се във викторина за Европа и европейските езици.

       В продължение на няколко часа учениците представяха работата на отделните клубовете, показваха филми, презентации, рисуваха, майсториха кукли, причудливи фигури, показваха умения на коафьори и стилисти на общо 13 щанда. Един от тях бе посветен на европейската кухня.

       След ателиетата се състоя годишният концерт на училището, на който бяха наградени изявени ученици. Събраните средства от концерта бяха дарени на младежкия фолклорен ансамбъл на гимназията за участие в международен танцов фестивал.

Избрани моменти от работните ателиета и концерта можете да видите тук. 

Отзиви в медиите – тук,


03 май 2012 г.

Във финансовата гимназия отбелязват Деня на Европа с работни ателиета

       На 9 майФинансово-стопанска гимназия „Васил Левски” ще отбележиДеня на Европа и традиционния за гимназията ден на икономиста. Това ще стане чрез организирането на Работни ателиета „Аз мога“ в Младежки дом „Захари Стоянов“.Проявата ще отрази работата на училищните клубовете по проект „Успех“ на МОМН.Във фоайето на Младежки дом ще бъдат разположенитринадесетщанда, на които учениците ще демонстрират различни умения, както и работата си по проекти.
       Със специални щандовеще се представят „Европа Директно”, Добрич и Регионална библиотека „Дора Габе”. Библиотеката ще дари литература на училището, а „Европа Директно” ще награди най-добре представилите се във викторина за Европа и европейските езици.
       В 18 часа ще започне Годишният концерт на училището, на който ще бъдат наградени изявени ученици.

02 май 2012 г.

На Вашето внимание, зрелостници!

Всички зрелостници трябва да се явят в училище на 18 май 2012 год. в 1000 ч., за да получат служебните си бележки за ДЗИ. Във връзка с провеждане на абитуриентските балове тогава ще се проведе и инструктаж на дванадесетокласниците от органите на „Пътна полиция” и от директора.


30 април 2012 г.

Държавен план-прием за учебната 2012/2013 година – можете да изтеглите от тук