Секторна програма „КОМЕНСКИ“

януари 2014 год.

Блог Коменски

http://globalisierungundindentitaet.blogspot.com

Елена Янакиева, Виктор Стоянов и Ирена Йорданова представят в гр. Гент, Белгия, презентацията „Музиката в България“ на работна среща по проект „Регионална и културна идентичност на младите хора в епохата на глобализацията“, секторна програма „КОМЕНСКИ“.

 

 15.04.2013 г.    

   Дни на отворените врати Коменски e Twinning в областта

За да даде още по-голяма видимост на постиженията на българските образователни институции, Център за развитие на човешките ресурси в качеството си на Националната агенция по Програма „Учене през целия живот“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning, обяви Дни на отворените врати Коменски – eTwinning в периода 25 март – 25 април 2013 година.

Инициативата стартира през месец март – месецът, в който традиционно отбелязваме годишнината от началото на програма „Коменски“. В нея се включват няколко средни училища и детски градини от Добрич и областта, работещи по двете програми. Във Финансово-стопанска гимназия ”Васил Левски”,  в 9ЦДГ”Пчеличка”, в 8 ЦДГ „Бодра смяна”, в ЦДГ”Детелина” в Тервел бяха изградени специални кътове, посветени на Секторна програма „Коменски” и на работата в портала за електронно сътрудничество между учителите от Европа, който непрекъснато се разширява. Учители и ученици от добричките учебни заведения организират изложби, където излагат продукти от своите проекти – плакати, брушури, снимки, рисунки, колажи.

Във ФСГ”Васил Левски” ученици, участвали в работни срещи по програма „ Коменски”, в конференции и обучения по дейност еТwinning на специална среща ще разказват впечатления  от видяното в европейските училища и  ще показват своите презентации, изнесени на работните срещи. Ще присъстват и ученици, на които предстои участие в работни срещи.

Идеята е дейностите да бъдат популяризирани сред учениците и техните родители, както и да бъде разширена мрежата на работещите по образователните програми на Европейската комисия.

В края на м.март по инициатива на РИО в Добрич се проведе форум „Стимулиране на творческата активност на децата от предучилищна възраст чрез участие в европейски проекти”. На него  80 учители и директори  на 10 детски градини от областта представиха своите проекти по Секторна програма ”Коменски” , говориха за все по- тясното й обвързване на програмата с дейност еTwinning, за утвърдили се добри практики в проектната дейност и за интегрирането й в учебната програма.


СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“
НА ПРОГРАМА “ УЧЕНЕ през ЦЕЛИЯ живот „
         Проект „Регионална и културна идентичност на младите хора в епохата на глобализацията“ – 2012-2014 год.
Проектът се осъществява с Партньори от Белгия, Германия, Естония, Норвегия, Турция, Унгария. Линк към блога на проекта: http://globalisierungundindentitaet.blogspot.com/
ПРОГРАМА ЕВРОСКОЛА
Представяне на нашата група в Европейския парламент в Страсбург, 23/11/2012 г.
24 ученици от Финансово-стопанска гимназия – депутати за един Ден в Европейския парламент в Страсбург
            От Страсбург се завърна група от 24 ученици и четирима преподаватели от ФСГ „Васил Левски“, Добрич.
            Възпитаниците на добричкото училище взеха участие в симулация на заседание на Европейския парламент по програма „Евроскола“. Те получиха финансиране по програмата след като през месец юни извоюваха квота за посещение на парламента. Това стана след отличното представяне на отбора на гимназията на регионалното състезание по динамичен дебат във Варна, организирано от Бюрото на Европейския парламент в София.
            Програма „Евроскола“ насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища от страни-членки на ЕС прекарват един Ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.
           На двайсет и три ноември по време на своя парламентарен Ден в Страсбург около 450 ученици от 20 европейски страни участваха в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискваха и гласуваха резолюции. Те бяха част от многоезични работни групи, които дискутираха по следните теми: «Ценностна система», «Миграция и интеграция», «Околна среда и възобновяеми енергийни източници», «Свобода на информацията и гражданска Култура», «Солидарност между поколенията», « бъдещето на Европа ». Добричките ученици се представиха блестящо в своите групи, както и по време на пленарните заседания. Те участваха в разискванията със свои резюмета и въпроси.
           В края на парламентарния ден бе проведена евроигра. До финалния кръг достигнаха 20 ученици от 15 страни. Сред тях бе и Яница Ангелова, която завоюва Първо място Свещената долина на със своя отбор, съставен от още четирима младежи от други страни.
          По време на пътуването учениците посетиха много европейски градове, между които Ниш, Будапеща, Базел, Берн, Женева, Монтрьо, Верона и Венеция и се насладиха на предколедна Европа.
Избрани моменти от пътуването – вижте тук
Медиите за нашето представяне в Страсбург