Седмично разписание

Програма за учебната 2023/2024 година

Програмата влиза в сила от 15.09.2023 г.

Програмата влиза в сила от 01.05.2023 г.

Програма за ВТОРИЯ учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Програмата влиза в сила от 06.02.2023 г.

Програма за ВТОРИЯ учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Програмата влиза в сила от 15.09.2022 г.

Програма за ПЪРВИЯ учебен срок на учебната 2022/2023 г.