Ученици

Производствена практика

Какво трябва да знаем за провеждането на производствената практика? – вижте презентацията – тук

Договор и декларация за провеждане на производствена практика – тук


Заповеди за учебната 2020/2021 година


График на учебното време

Продължителността на учебните часове през учебната 2020/2021 година е 40 мин. Учебният процес в присъствена форма се провежда в двусменен режим при следния дневен график:

ПЪРВА СМЯНА                                   ВТОРА СМЯНА

   1. 7.30 – 8.10                                       0. 12.25 – 13.15
   2. 8.20 – 9.00                                       1. 13.25 – 14.05
   3. 9.10 – 9.50                                       2. 14.15 – 14.55
   4. 10.10 – 10.50                                   3. 15.05 – 15.45
   5. 10.55 – 11.35                                   4. 16.05 – 16.45
   6. 11.40 – 12.20                                   5. 16.50 – 17.30
   7. 12.25 – 13.15                                   6. 17.35 – 18.15
   8.                                                         7. 18.20 – 19.00