Държавни зрелостни изпити

  Държавни зрелостни изпити 2021-2022 год.

Какво трябва да знаем? – вижте тук

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

XII A клас 3430102 Застрахователно и осигурително дело (публ. 23.11.2021 г.)

XII Б клас  3440301 Оперативно счетоводство от професия код 344030 „Оперативен счетоводител“ (публ. 23.11.2021 г.)

XII В клас 3440201 Митническа и данъчна администрация от професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник“ (публ. 23.11.2021 г.)

XII Г клас 3451204 Икономика и мениджмънт (публ. 24.11.2021 г.)

Инструктаж за квестора – тук
Инструктаж за учителя консултант по чужд език – тук
Инструктаж за зрелостника – тук
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП – тук

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук


Държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

Заповеди  във връзка с провеждане и организация на ДЗИ във ФСГ „Васил Левски“, град Добрич