Държавни зрелостни изпити

  Държавни зрелостни изпити 2021-2022 год.

Какво трябва да знаем? – вижте тук

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Инструктаж за квестора – тук
Инструктаж за учителя консултант по чужд език – тук
Инструктаж за зрелостника – тук
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП – тук

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук


Държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)