Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити 2020-2021 год. – какво трябва да знаем? – тук

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Инструктаж за квестора – тук
Инструктаж за учителя консултант по чужд език – тук
Инструктаж за зрелостника – тук
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със СОП – тук

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук


Държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация