Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-41411710/29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2018/2019 година.

Инструктажи

Инструктаж на квестора

Инструктаж на консултант по чужд език

Инструктаж на зрелостник

Инструктаж на консултант СОП

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година