Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2017/2018 година.

Инструктаж за зрелостника

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук

Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година