Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Инструктажи

Инструктаж на квестора

Инструктаж на консултант по чужд език

Инструктаж на зрелостник

Инструктаж на консултант СОП

Проверка на резултатите от Държавните зрелостни изпити – тук,  тук

Държавни изпити по теория на професията и специалността

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2019-2020 год.