История на гимназията

ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
или
Кратка историческа справка
за
Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски”
град Добрич

Ако има нещо, което не можем да си представим, това е съвременната образователна система на град Добрич без Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски”. Защото днес, в първото десетилетие на XXI век, повече от всякога общообразователната и професионалната подготовка на учениците осигурява високи перспективи и далечен хоризонт за житейска реализация.
Има ли по-добър старт за един млад човек, подготвен в духа на съвременната пазарна икономика, в съответствие с изискванията на глобализиращото се общество?
Между страниците на десетилетията се преплитат безчет човешки съдби – съдби на учители, които са дали най-доброто от себе си, за да припламне искрата на знанието в очите на неукрепналите момичета и момчета; съдби на хиляди възпитаници, избрали точно тази професионална гимназия за своя отправна точка към зрелостта; съдби на служители и специалисти, за които работата в училището е била потребност и дълг, и отговорност.
Едва ли е възможно да включим всички в един своеобразен отчет, особено когато става дума за повече от 60-годишна история. И все пак, летописът на ФСГ “Васил Левски” си има начало.
Годината е 1949-а, когато към Мъжката гимназия в гр. Добрич се създава търговско-стопански отдел за обучение на кадри, необходими за водещите отрасли на регионалната икономика тогава – селско стопанство и зараждаща се промишленост. Две години по-късно в града вече има самостоятелна Търговска гимназия, която се утвърждава като професионално учебно заведение за подготовка на специалисти за всички сектори на обществено-икономическия живот.
Следват години на динамично развитие, за които няма как да се разкаже подробно. Но от “птичи поглед” картината би изглеждала например така: училището става все по-търсено и предпочитано. В класните стаи с учителски дневник в ръка влизат едни от най-добре подготвените преподаватели по специалните и по общообразователните предмети. Дълги години гимназията се нарича Икономически техникум. Много пъти – тринадесет, според статистиката, училището сменя своите сгради. Остава непроменен духът на хората, които работят с хъс, и които идват тук, за да учат… По олимпиади, национални конкурси и състезания, във фестивали на художествената самодейност и спортни турнири възпитаниците на днешната Финансово-стопанска гимназия се представят блестящо и попълват училищната колекция с грамоти, дипломи, купи и всякакви други отличия. Като резултат от всичко това днес в града и в региона със сигурност няма стопанска структура, в която да не работят възпитаници на училището – счетоводители, икономисти, мениджъри, банкери, данъчни служители, застрахователи, търговски специалисти. Други са продължили своята професионална реализация като научни работници, или са открили своя шанс в областта на културата и изкуството, хуманитарните дейности. Факт, който само потвърждава тезата за отличната универсална подготовка на подрастващите във ФСГ “Васил Левски”.
За любителите на статистиката ще посочим няколко факта. Своя избор да бъдат ученици точно в нашето училище от 1949 г. до сега са направили повече от 9000 момичета и момчета. През последните няколко години над 90 % от завършващите продължават образованието си във висши учебни заведения. По време на всяка приемна кампания обявените паралелки се запълват 100 %. Защото е азбучна истина, че тук, във ФСГ “Васил Левски” в Добрич подрастващите получават всичко, от което зависи тяхната добра подготовка – солидни знания и заслужено самочувствие.


65 години

Финансово-стопанска гимназия

„Васил Левски“