Учители

Списък

на персонала за учебната 2020/2021 г.

Минка Александрова Господинова – директор
Десислава Кирова Костадинова – зам.-директор
Ангел Стоименов Христов – ръководител направление „ИКТ“
Александър Райков Денчев – ст. учител по БЕЛ
Божидар Янков – учител по философия
Валерия Кънева Миланова – ст. учител по география и икономика, ик. дисциплини
Веселин Божков Ангелов – ст. учител по ФВС
Галина Михайлова Ганева – ст. учител по математика
Генчо Цветанов Цветков – ст. учител по ФВС
Даниела Петрова Димитрова – ст. учител по БЕЛ
Димитричка Цветанова Порязова – ст. учител по ик. дисциплини
Дянко Иванов Райков – ст. учител по ик. дисциплини
Елика Иванова Димитрова – ст. учител по БЕЛ
Емил Атанасов Михайлов – ст. учител по ФВС
Иван Димов Неделчев – ст. учител по ИТ
Ивелина Милчева Георгиева – ст. учител по немски език, ик. дисциплини
Ивелина Димова Димова – учител по БЗО и ХООС – до 31.03.2021 г.
Мариана Стефанова Петрова – ст. учител по ик. дисциплини
Мариета Петрова Матева – ст. учител по немски език
Марияна Костова Димитрова – ст. учител по ик. дисциплини
Марияна Иванова Огнева – ст. учител по математика
Миглена Лазарова Стефанова – ст. учител по английски език
Милена Георгиева Николова – ст. учител по ИТ
Петранка Райкова Колева – учител по физика и астрономия, ХООС
Радостина Енчева Кръстева – ст. учител по английски език
Светла Атанасова Иванова – учител по ик. дисциплини
Светослав Томов Славов – учител по история и цивилизации, философия
Сиана Веселинова Манчовска – учител по БЗО и ХООС
Петя Евгениева Йорданова – учител по ик. дисциплини, от 01.04.2021 г.
Снежина Димитрова Вутова – ст. учител по английски език
Теодора Димчева Иванова – ст. учител по ик. дисциплини
Димитричка Георгиева Любчева – касиер-домакин
Нели Белчева Михалева – ЗАС
Теменужка Янкова Коларова – главен счетоводител