Учители

Списък

на персонала за учебната 2021/2022 г.

Минка Александрова Господинова – директор
Десислава Кирова Костадинова – зам.-директор
Божидар Янков – учител по философия
Валерия Кънева Миланова – ст. учител по география и икономика, ик. дисциплини
Генчо Цветанов Цветков – ст. учител по ФВС
Даниела Петрова Димитрова – ст. учител по БЕЛ
Десислава Илчева Великова – учител по ИТ
Димитричка Цветанова Порязова – ст. учител по ик. дисциплини
Дянко Иванов Райков – ст. учител по ик. дисциплини
Елика Иванова Димитрова – ст. учител по БЕЛ
Емил Атанасов Михайлов – ст. учител по ФВС
Йоана Стефанова Кирова – учител по английски език
Кристина Йорданова Йорданова – учител по немски език, ик. дисциплини
Мариана Стефанова Петрова – ст. учител по ик. дисциплини
Мариета Петрова Матева – ст. учител по немски език
Марияна Костова Димитрова – ст. учител по ик. дисциплини
Марияна Иванова Огнева – ст. учител по математика
Миглена Лазарова Стефанова – ст. учител по английски език
Милена Георгиева Николова – ст. учител по ИТ
Петранка Райкова Колева – учител по физика и астрономия, ХООС
Радостина Енчева Кръстева – ст. учител по английски език
Петя Евгениева Йорданова – учител по ик. дисциплини
Светла Атанасова Иванова – ст. учител по ик. дисциплини
Светослав Томов Славов – ст. учител по история и цивилизации, философия
Сиана Веселинова Манчовска – ст. учител по БЗО и ХООС
Снежина Димитрова Вутова – ст. учител по английски език
Теодора Димчева Иванова – ст. учител по ик. дисциплини
Димитричка Георгиева Любчева – касиер-домакин
Евгения Ангелова Димова – ЗАС
Теменужка Янкова Коларова – главен счетоводител