Учители – документи

В помощ на класния ръководител

Национална електронна библиотека на учителите
Ръководство за работа с Национална електронна библиотека на учителите – тук
Материали за БДП
Материали за часа на класния ръководител

Подкаст с уроци по музика


Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Инструктажи за служебните лица 

1. Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език – изтеглете от тук
2. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности – изтеглете от тук
3. Инструктаж за квестора на ДЗИ – изтеглете от тук


Педагогически характеристики

1. Вариант № 1  – изтеглете от тук
2. Вариант № 2  – изтеглете от тук
3. Вариант № 3  – изтеглете от тук
4. Вариант № 4  – изтеглете от тук
5. Вариант № 5  – изтеглете от тук