Финансови отчети

Отчет първо тримесечие 2020г.

Отчет януари 2020г.

Бюджет на ФСГ за 2019г.

Отчет трето тримесечие 2019г.

Отчет второ тримесечие 2019г.

Отчет първо тримесечие 2019г.

Бюджет на ФСГ за 2019г.

Годишен отчет 2018г.

Отчет трето тримесечие 2018г.

Отчет второ тримесечие 2018г.

Отчет първо тримесечие 2018г.

Бюджет на ФСГ за 2018г.