Финансови отчети

Финансови отчети – 2021 год.

Финансов отчет – 30.08.2021 год. – вижте тук

Финансов отчет за второто тримесечие – 30.06.2021 год. – вижте тук

Финансов отчет за първото тримесечие – 31.03.2021 г. – вижте тук

Бюджет на ФСГ „Васил Левски“ за 2021 год. – вижте тук


Отчет – 30.12.2020 год. – вижте тук

Отчет – 30.09.2020 год. – вижте тук

Отчет 31.08.2020 год.

Отчет първо тримесечие 2020г.

Отчет януари 2020г.

Бюджет на ФСГ за 2019г.

Отчет трето тримесечие 2019г.

Отчет второ тримесечие 2019г.

Отчет първо тримесечие 2019г.

Бюджет на ФСГ за 2019г.

Годишен отчет 2018г.

Отчет трето тримесечие 2018г.

Отчет второ тримесечие 2018г.

Отчет първо тримесечие 2018г.

Бюджет на ФСГ за 2018г.