Финансови отчети

Отчет януари 2020г.

Отчет трето тримесечие 2019г.

Отчет второ тримесечие 2019г.

Отчет първо тримесечие 2019г.

Бюджет на ФСГ за 2019г.

Годишен отчет 2018г.

Отчет трето тримесечие 2018г.

Отчет второ тримесечие 2018г.

Отчет първо тримесечие 2018г.

Бюджет на ФСГ за 2018г.