ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+

untitled 0008

Програмата за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

“RAINBOW – Right Attitude In Building Our World” /2017-2019 г./  – Проект по КД2 на Програма „ЕРАЗЪМ+“

Педагогическа квалификация за качество и устойчивост – проект по КД1 на Програма „ЕРАЗЪМ+“

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (КД2), УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ (САМО МЕЖДУ УЧИЛИЩА) – Проект по КД2 на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – „Отговорът на училището на младежките проблеми“