„Образование за утрешния ден“ – дейност 6.


2020/2021 учебна година

Сформирани са две групи:

  • с ученици от 8. клас – ръководител Ангел Христов, „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“
  • с ученици от 9. и 10. клас – ръководител Милена Николова

Указание за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Правила за изпълнение на дейност 6


2019/2020 учебна година

Сформирана е една група с ученици от 8. клас – ръководител Марияна Огнева, VISUAL BASIC – първи стъпки

Указание за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Правила за изпълнение на дейност 6.