Проекти е-Twinning

Обучение по дейност еТwinning

      На 21 и 22 март 2012 г. в гр. ДОБРИЧ в залата на хотел „Изида” се проведе обучение по дейност еТwinning – „Училищни еТwinning екипи”. – посете блога на семинара


Работа по проект "Water that makes life possible"

            През месец ноември 2011 г. г-жа Анета Бакърджиева, преподавател по биология във ФСГ "В. Левски" започна работа по проект за водата към програма eTwinning.

      Партньори са преподаватели от Франция, Полша, Турция и България.

      Проектът включва различни теми – биоразнообразие във водните басеини, замърсяване на водите и проблема с недостига на чиста вода, значение на водата за живота на Земята, посещение на резерват, музеи и др.

      В проекта активно се включват учениците от 8. и 9. клас с интензивно изучаване на английски език.


 Блогове

на част от проектите, по които се работи в гимназията,

връзките са предоставени от г-жа Светлана Върбанова

      Проект по програма „Европейци за мир" съвместно с гимназисти от немския град Висмар: http://reisebueroreisefreiheit.blogspot.com/

      Блог, в който се отразяват интересни събития от училищния живот, свързани с интеркултурното учене, творческите изяви на учениците и работата по проекти: http://fsgcreativityandaction.blogspot.com/

      Блог на проект "От врага към героя", програма "Европейци за мир", Берлин. Проектът е обявен за един от седемте най-добри проекта на програмата за 2009/2010 година и предстои за бъде отличен със специална награда на 6 декември в Берлин. На Велислава Иванова от 12.б клас ще бъде връчена наградата "Блогер на годината". Програмата работи под патронажа на министъра на външните работи на Германия Гуидо Вестервеле. http://vomfeindzumhelden.blogspot.com/

      Блог на проект "От врага към героя" в сайта на програма "Европейци за мир", фондация "Памет, отговорност и бъдеще", Берлин: http://www.europeans-for-peace.de/index.php/de/blog/aktuelle-projektblogs?view=lyftenbloggie&category=vom+feind+zum+helden

      Блог на еТwinning – проект "Wörterwelten", носител на Европейски знак за качество и на наградата "Иновации ИКТ": http://workingwithwords.edublogs.org/

      Блог на еТуининг-проект "Пресичайки границите интерактивно", носител на Европейски знак за качество: http://transirebgdit.blogspot.com/

      Линк към виртуалното пространство на проект "Пресичайки границите интерактивно":

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20836/welcome

      Блог на проект "Reisebüro Reisefreiheit", програма "Европейци за мир", Берлин – 2010/2011 г. http://reisebueroreisefreiheit.blogspot.com/