Още проекти …

ПРОЕКТ

“ВСЕКИ ДЕН ЕКОЛОГИЯ“

“EVERYDAY ECOLOGY“

проект към програма eTwinning на ЦРЧР през учебна 2012/2013 година

Преподавател –  Анета Бакърджиева

           1. Адрес на проекта – Everyday ecology Public link to this TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p83922

           2. Партньори:

  1. Ünsal Saper – Турция
  2. Tülay Başar Günaydın – Турция
  3. Paulien du Fosse – Холандия
  4. Mirko Andrić – Хърватска
  5. Laura Gheorghita – Румъния
  6. Katarzyna Dudko – Полша
  7. Diana Codroiu – Румъния
  8. Aneta Bakardzhieva – България

3. За какво се отнася проекта?

– Ние всички говорим за екология, но забравяме  за нея в ежедневния си живот. Как екологията може да бъде част от нашия начин на живот?

Цели: Да учим учениците, че екологията е част от нашия начин на живот. Да запознаем учениците с това как техните съученици от други страни работят по темите на проекта, да развиваме европейския дух на съгласуваност  и сътрудничество чрез общата ни работа. Учениците да обогатят знанията си и да разберат, че като европейци ние имаме общи проблеми и допирни точки.

4. Теми на проекта:

– Уводна част – уводни презентации на страната и родния град

– Нашата планета – Защо да се грижим за нея?

             – Нашият квартал,моята околна среда – дейности, които показват нашата околна среда

              – Коледа и Нова година – как празнуваме?

– Екология – електрическа енергия. Изследване на партньорите – „Използване на мобилните телефони и намаляване на енергийните разходи“

             – Екология – вода – замърсяване, причини, значение на водата

             – Екология – земеделие – значение за качеството на храната

             – Екологичен речник – съвместна работа по изработване на речника

             5.Какво сме изработили, нашите дейности във ФСГ ?

Работата и по проекта е наситена с дейности,  което разнообразява обучението по биология в училище. Активното участие на учениците се изразява в изработените 28 табла, 20 презентации и филм за екологичното значение на водата.Проектът продължава работата си .

              – Изработени са табла за Световния ден на животните, Световния ден на водата, Световния ден на земята, табла по следните теми: „Залени градове“, „От природната среда към градските екосистеми“, табла за водата, „Причини за затлъстяването“, „Да опазим нашата планета“.

               – Представени са много презентации – „Защо да опазваме нашата планета?“, презентации от с. Дончево и организмовия свят в гората, за хижа Младост, гр. Търговище, гр. Шумен, „Всичко за водата“,„Причини за замърсяването на водата“, „Значението на водата“, „Пестене на вода в домакинствата“, “Свързано ли е биоинженерството със затлъстяването?“ „Шумово замърсяване“ , "Моят град – Добрич“, „ Моята страна – България“ и др.

                – Филм за водата и екологичните проблеми


Блогове

към  проект „Водата, която прави живота възможен” ( „Water that makes life possible“)

Учебна 2012 /2013 година

преподавател Анета Бакърджиева

1. Отбелязване Деня на Европа с работни ателиета „Аз мога“

2. Отбелязване международен Ден на земята и Световен ден на книгата и авторското право

3. В пети брой на електронния бюлетин на Информационен център „Европа Директно“ Добрич проекта беше включен като „Проект на месеца „./ Брой 5, май 2012г., гр.Добрич

4. Резултати от конкурс "Насърчаване на четенето" към ЦРЧР – Втора награда –  Анета Бакърджиева

5. Проектът е удостоен с национален„ Знак за качество “ към ЦРЧР  – на 25.09.2012 г.