Клубове

Изградени клубове

във ФСГ "Васил Левски" град Добрич

по проект "УСПЕХ" за учебната 2013/2014 год.

1. Клуб "Млад икономист" – ръководител Минка Господинова

2. Клуб  Родолюбие" – ръководител Калинка Ненова

3. Клуб "Славяните преди и сега" – ръководител Павлина Йотова

4. Евроклуб "ЕUREKА" – ръководител Светлана Върбанова

5. Евроклуб "Пътешественик" – ръководител Мариета Матева

6. Клуб "Приложна математика" – ръководител Галина Ганева

7. Клуб "Магията на танца" – ръководител Коста Георгиев

8. Клуб "Добруджа танцува" – ръководител Коста Георгиев

9. Клуб "Светът на ФОТОШОП" – ръководител инж. Ангел Христов

10. Клуб "Звезди" – ръководител Елика Димитрова

 


Изградени клубове

във ФСГ "Васил Левски" град Добрич

по проект "УСПЕХ" за учебната 2012/2013 год.

1. Клуб "Аеробика и фитнес" – ръководител Минка Господинова

2. Клуб по туризъм "Одисей" – ръководител Калинка Ненова

3. Клуб "Млад журналист" – ръководител Даниела Димитрова

4. Евроклуб "ЕUREKА" – ръководител Светлана Върбанова

5. Евроклуб "Пътешественик" – ръководител Мариета Матева 

6. Клуб "Приложна математика" – ръководител Галина Ганева

7. Клуб "Млад предприемач" – ръководител Марияна Димитрова

8. Клуб "Магията на танца" – ръководител Коста Георгиев

9. Клуб "Добруджа танцува" – ръководител Коста Георгиев

10. Клуб "Моят виртуален свят-2" – ръководител инж. Ангел Христов

11. Клуб "Здраве и здравно образование" – ръководител Анета Бакърджиева

12. Клуб "Звезди" – ръководител Елика Димитрова

13. Клуб "Стенография" – ръководител Димитричка Порязова