Ръководство

Директор

Минка Александрова Господинова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

тел.: + 359 58 600 143


Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност

Десислава Кирова Костадинова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

тел. +359 58 600 144

Заместник-директор по учебно-производствената дейност дейност

Мариана Стефанова Петрова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

тел. +359 58 600 144


Главен счетоводител

Теменужка Янкова Коларова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

тел. + 359 58 600 171