Ръководство

Директор

Минка Александрова Господинова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

e-mail:

тел.: + 359 58 600 143


Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност

Десислава Кирова Костадинова

работно време: 08:00 – 17:00 ч.

тел. +359 58 600 144Ръководител на направление

„Информационни и комуникационни технологии“  

Ангел Стоименов Христов

e-mail: angel.st.hristov@edu.mon.bg