Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ

по които се извършва обучение през учебната 2021/2022 година

клас специалност класен ръководител интензивно изучаване на ЧЕ език
4820101 Икономическа информатика   Йоана Кирова ИИЧЕ Английски език
3440301 Оперативно счетоводство   Петя Йорданова ИИЧЕ Английски език
4820401 Електронна търговия   Божидар Янков РИЧЕ Английски език
4820101 Икономическа информатика  Димитричка Порязова ИИЧЕ Английски език
3440301 Оперативно счетоводство  Даниела Димитрова ИИЧЕ Английски език
3451204 Икономика и мениджмънт   Светослав Славов РИЧЕ Немски език
10а 4820101 Икономическа информатика  Теодора Иванова ИИЧЕ Английски език
10б 3440301 Оперативно счетоводство  Светла Иванова ИИЧЕ Английски език
10в 3451204 Икономика и мениджмънт   Петранка Колева РИЧЕ Немски език
11а 3460101 Бизнес – администрация   Дянко Райков ИИЧЕ Английски език
11б 3440301 Оперативно счетоводство  Валерия Миланова ИИЧЕ Английски език
11в 3440201 Митническа и данъчна администрация  Мариета Матева ИИЧЕ Немски език
11г 3451204 Икономика и мениджмънт  Марияна Димитрова ИИЧЕ Немски език
12а 3430102 Застрахователно и осигурително дело   Марияна Огнева ИИЧЕ Немски език
12б 3440301 Оперативно счетоводство  Радостина Кръстева ИИЧЕ Английски език
12в 3440201 Митническа и данъчна администрация  Емил Михайлов ИИЧЕ Немски език
12г 3451204 Икономика и мениджмънт  Мариана Петрова ИИЧЕ Английски език

Свободни места

за ученици по класове и специалности за учебната 2021/2022 год.

вижте тук


Списък на професиите за професионално образование и обучение –тук

Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификации по професии

Учебни програми и планове по професионална подготовка по години

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение