Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ

по които  ще се извършва обучение през учебната 2018/2019 година

С прием след завършен VII клас

код 3460101 Бизнес администрация – учебен план от 2017 г.new

код 3440101 Оперативно счетоводство – учебен план от 2017 г.

код 3440201 Митническа и данъчна администрация – учебен план от 2017 г.

 код 3451204 Икономика и мениджмънт – учебен план от 2017 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

по които  се извършва обучение през учебната 2017/2018 година

С прием след завършен VII клас

 код 3430102 Застрахователно и осигурително дело – учебен план от 2017 г.

код 3440101 Оперативно счетоводство – учебен план от 2017 г.

код 3440201 Митническа и данъчна администрация – учебен план от 2017 г.

 код 3451204 Икономика и мениджмънт – учебен план от 2017 г.

 

 


Списък на професиите за професионално образование и обучение

Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Учебни програми и планове по професионална подготовка – 2004-2017 год.

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение