Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ

по които се извършва обучение през учебната 2020/2021 година

Клас Специалност Класен р-л чужд език Вид на ЧЕ
VIII а 4820101 Икономическа информатика Димитричка Порязова Да ИИЧЕ Английски език
VIII б 3440301 Оперативно счетоводство Даниела Димитрова Да ИИЧЕ Английски език
VIII в 3451204 Икономика и мениджмънт Светослав Томов Да РИЧЕ Немски език
IX а 4820101 Икономическа информатика Теодора Иванова Да ИИЧЕ Английски език
IX б 3440301 Оперативно счетоводство Светла Атанасова Да ИИЧЕ Английски език
IX в 3451204 Икономика и мениджмънт Петранка Колева Да РИЧЕ Немски език
X а 3460101 Бизнес администрация Дянко Райков Да ИИЧЕ Английски език
X б 3440301 Оперативно счетоводство Валерия Миланова Да ИИЧЕ Английски език
X в 3440201 Митническа и данъчна администрация Мариета Матева Да ИИЧЕ Немски език
X г 3451204 Икономика и мениджмънт Марияна Димитрова Да ИИЧЕ Немски език
XI а 3430102 Застрахователно и осигурително дело Марияна Огнева Да ИИЧЕ Английски език
XI б 3440301 Оперативно счетоводство Радостина Кръстева Да ИИЧЕ Английски език
XI в 3440201 Митническа и данъчна администрация Емил Михайлов Да ИИЧЕ Немски език
XI г 3451204 Икономика и мениджмънт Мариана Петрова Да ИИЧЕ Английски език
XII а 3430102 Застрахователно и осигурително дело Елика Димитрова Да ИИЧЕ Английски език
XII б 3440301 Оперативно счетоводство Милена Николова Да ИИЧЕ Английски език
XII в 3440201 Митническа и данъчна администрация Ивелина Милчева Да ИИЧЕ Немски език
XII в 3451204 Икономика и мениджмънт Да ИИЧЕ Немски език

Свободни места

за ученици по класове и специалности за учебната 2021/2022 год.

вижте тук


Списък на професиите за професионално образование и обучение –тук

Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Учебни програми и планове по професионална подготовка – 2004-2017 год.

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение