Учебни програми и планове от 2009г.

343  Финанси, банково и застрахователно дело

343 010 Финансист

343 010 2 Застрахователно и осигурително дело

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми

 

343 020 Финансов отчетник

343 020 1 Финансова отчетност

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми

 

344 Счетоводсво и данъци

344 010 Оперативен счетоводител

344 010 1 Оперативно счетоводство

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми

 

344 020 Данъчен и митнически посредник

344 020 1 Митническа и данъчна администрация

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми

 

345 Администрация и управление

345 120 Икономист

345 120 2 Търговия

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми

 

345 010 Икономист мениджър

345 010 4 Икономика и мениджмънт

Държавни образователни изисквания

Учебни планове

Национални изпитни програми