Учебни планове и програми

Училищни учебни планове по паралелки и специалности

за учебната 2023/2024 год.

VIII а                     4820101 Икономическа информатика
VIII б                     3440301 Оперативно счетоводство
VIII в                     3440201 Митническа и данъчна администрация
VIII г                     4820401 Електронна търговия
IX a                        4820101 Икономическа информатика
IX б                       3440301 Оперативно счетоводство
IX в                       3440201 Митническа и данъчна администрация
IX г                        4820401 Електронна търговия
X а                         4820101 Икономическа информатика
X б                         3440301 Оперативно счетоводство
X в                         4820401 Електронна търговия
XI а                        4820101 Икономическа информатика
XI б                        3440301 Оперативно счетоводство
XI в                        3451204 Икономика и мениджмънт
XII а                       4820101 Икономическа информатика
XII б                       3440301 Оперативно счетоводство
XII г                       3451204 Икономика и мениджмънт