Учебни планове и програми

Училищни учебни планове по паралелки и специалности

за учебната 2022/2023 год.

VIII а                      4820101 Икономическа информатика
VIII б                      3440301 Оперативно счетоводство
VIII в                      3440201 Митническа и данъчна администрация
VIII г                       4820401 Електронна търговия
IX a                        4820101 Икономическа информатика
IX б                        3440301 Оперативно счетоводство
IX в                        4820401 Електронна търговия
X а                         4820101 Икономическа информатика
X б                         3440301 Оперативно счетоводство
X в                         3451204 Икономика и мениджмънт
XI а                        4820101 Икономическа информатика
XI б                        3440301 Оперативно счетоводство
XI в                        3451204 Икономика и мениджмънт
XII а                       3460101 Бизнес администрация
XII б                       3440301 Оперативно счетоводство
XII в                       3440201 Митническа и данъчна администрация
XII г                        3451204 Икономика и мениджмънт