Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х КЛАС

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 год.
Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г. на сайта на МОН


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 г.
Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 г.
Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 г.
Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2019–2020 година