Национално външно оценяване

Национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.
  • Математика – 23 май 2018 г.
  • X клас – Оценяване на дигитални компетентности – 11-15 юни 2018г.

Съгласно