Състезания

Национално състезание по финансова грамотност – 2021

20.02.2021г.

Отговори на темите за 5.-12. клас

5_отг       6_отг       7_отг      8_отг      

9_отг     10_отг       11_отг       12_отг

Националното състезание по финансова грамотност се провежда във всички области на страната на 20.02.2021 г. от 11:00 до 13:00 ч. Времето за работа е 120 минути.

Националното състезание по финансова грамотност се организира от Министерството на образованието и науката. В него могат да участват ученици от V до XII клас без такса правоучастие, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа възрастова група – V клас;
Втора възрастова група – VI клас;
Трета възрастова група – VII клас;
Четвърта възрастова група – VIII клас;
Пета възрастова група – IX клас;
Шеста възрастова група – X клас;
Седма възрастова група – XI клас;
Осма възрастова група – XII клас.

Дава се възможност на ученици I – IV клас да участват в аналогично състезание по финансова грамотност, което е с такса правоучастие и се организира от Сдружение „Европейско кенгуру” по правила от уеб-страницата на сдружението.

Форматът на Националното състезание по финансова грамотност е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 е с подробно и аргументирано решение.

Националното състезание по финансова грамотност следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието. Редът и сроковете за установяване на желаещите се определят от директора на училището. Училище, в което се провежда състезанието, е училище домакин, директорът на което със своя заповед определя училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика.

Училище координатор за област Добрич е Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“

Училище домакин e ПГ по земеделие „Тодор Рачински – Ген. Тошево, където са заявили участие 22 ученици от 8,9 и 10 класове.

Регламент на състезанието