Заявления, служебни бележки

ЗАЯВЛЕНИЯ – бланки

 1. Заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 дни – изтегли
 2. Заявление за промяна на окончателна оценка – изтегли
 3. Заявление за явяване на поправителна сесия – изтегли
 4. Заявление за явяване на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – изтегли
 5. Заявление за явяване на приравнителни изпити – изтегли
 6. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование – изтегли
 7. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация – изтегли
 8. Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование – изтегли
 9. Заявление за издаване на удостоверение за завършен 12. клас – изтегли
 10. Заявление за издаване на академична справка – изтегли
 11. Заявление  за избор на предмет за изучаване в часовете по ЗИП – изтегли