Самостоятелна форма на обучение, поправителни и други изпити

Самостоятелна форма на обучение, поправителни и други изпити

Заповед за приравнителни изпити и график за сесия: февруари-март 2022г.

Заповед за самостоятелна форма на обучение и график за сесия: януари 2022г. Изтегли