Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2018/2019 учебна година

График за провеждане на изпитите през майска изпитна сесия на Валентина Тихомирова Симеонова, XI клас, специалност „Оперативно счетоводство“.

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Атанас Димитров Монев, XII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.

График – Атанас Монев

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Валентина Тихомирова Симеонова, XI клас, специалност „Оперативно счетоводство“.

График – Валентина Симеонова