Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2020/2021 учебна година

График за провеждане на изпитите през януарска изпитна сесия на:

Деница Деянова Йорданова – 9. клас

съгласно заповед № РД 04-90/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – музика, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – право, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – здравословни и безопасни условия на труд, начало  14.00 ч.
21.12.2020 г. – изобразително изкуство, начало 10.00 ч.
23.12.2020 г. – философия, начало 10.00 ч.
07.01.2021 г. – биология и здравно образование, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – география и икономика, начало 10.00 ч.


Звезделин Пламенов Георгиев – 11. клас

съгласно заповед № РД 04-89/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – физическо възпитание и спорт, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – гражданско образование, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – интернет и електронна търговия, начало 14.00 ч.
21.12.2020 г. – маркетинг, начало 10.00 ч.
06.01.2021 г. – чужд език по професията, начало 10.00 ч.
11.01.2021 г. – обща икономическа теория, начало 10.00 ч.
15.01.2021 г. – английски език, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – финанси, начало 10.00 ч.
27.01.2021 г. – застраховане, начало 10.00 ч.


Георги Йоханов Колев – 12. клас

съгласно заповед № РД 04-91/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – чужд език по професията, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – свят и личност, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – физическо възпитание и спорт, начало 14.00 ч.
21.12.2020 г. – предприемачество, начало 10.00 ч.
06.01.2021 г. – международни финанси, начало 10.00 ч.
11.01.2021 г. – финанси, учебна практика, начало 10.00 ч.
15.01.2021 г. – управление на застраховането, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – управление на социалното осигуряване, начало 10.00 ч.
27.01.2021 г. – застраховане и социално осигуряване, ЗИП, начало 10.00 ч.