Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2017/2018 учебна година

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Камелия Спасова Николова, XII клас, специалност „Търговия“.

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Кристиян Аврамов Аврамов, XII клас, специалност „Застрахователно и осигурително дело“.