Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2020/2021 учебна година

График за провеждане на изпитите през майска изпитна сесия

Със заповед №РД-04-98/02.04.2021 г. е определен график за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. на Звезделин Пламенов Георгиев, ученик от 11. клас, специалност: „Застрахователно и осигурително дело“

20.05.2021 Български език и литература
31.05.2021 Социално осигуряване
04.06.2021 Математика
07.06.2021 Счетоводство на предприятието
11.06.2021 УП-Застраховане
14.06.2021 УП-Социално осигуряване
18.06.2021 УП-Счетоводство на предприятието
21.06.2021 Работа в учебно предприятие
25.06.2021 Производствена практика

Със заповеди № РД-04-99/02.04.2021 г. и № РД-04-101/02.04.2021 г.  е определен график за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. на Георги Йоханов Колев, ученик от 12. клас, специалност: „Застрахователно и осигурително дело“

07.05.2021 Български език и литература
10.05.2021 Застрахователно и осигурително счетоводство
14.05.2021 УП-ИСЗСО
17.05.2021 Математика
20.05.2021 УП-Застрахователно и осигурително счетоводство
26.05.2021 УП- Застраховане и социално осигуряване
28.05.2021 Производствена практика
31.05.2021 ЗИП-Български език и литература
4.05.2021 Физическо възпитание и спорт

Със заповед № РД-04-100/02.04.2021 г. е определен график за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. на Деница Деянова Йорданова, ученичка от 9. клас, специалност: „Оперативно счетоводство“

20.05.2021 Български език и литература
31.05.2021 Английски език
04.06.2021 Математика
07.06.2021 Информационни технологии
11.06.2021 Немски език
14.06.2021 История и цивилизации
18.06.2021 Физика и астрономия
21.06.2021 Химия и опазване на околната среда
25.06.2021 Физическо възпитание и спорт

Място за провеждане на всички изпити стая № 1, начало – според графика за присъствено или дистанционно обучение.


График за провеждане на изпитите през януарска изпитна сесия на:

Деница Деянова Йорданова – 9. клас

съгласно заповед № РД 04-90/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – музика, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – право, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – здравословни и безопасни условия на труд, начало  14.00 ч.
21.12.2020 г. – изобразително изкуство, начало 10.00 ч.
23.12.2020 г. – философия, начало 10.00 ч.
07.01.2021 г. – биология и здравно образование, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – география и икономика, начало 10.00 ч.


Звезделин Пламенов Георгиев – 11. клас

съгласно заповед № РД 04-89/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – физическо възпитание и спорт, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – гражданско образование, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – интернет и електронна търговия, начало 14.00 ч.
21.12.2020 г. – маркетинг, начало 10.00 ч.
06.01.2021 г. – чужд език по професията, начало 10.00 ч.
11.01.2021 г. – обща икономическа теория, начало 10.00 ч.
15.01.2021 г. – английски език, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – финанси, начало 10.00 ч.
27.01.2021 г. – застраховане, начало 10.00 ч.


Георги Йоханов Колев – 12. клас

съгласно заповед № РД 04-91/20.11.2020 год.

11.12.2020 г. – чужд език по професията, начало 14.00 ч.
14.12.2020 г. – свят и личност, начало 14.00 ч.
18.12.2020 г. – физическо възпитание и спорт, начало 14.00 ч.
21.12.2020 г. – предприемачество, начало 10.00 ч.
06.01.2021 г. – международни финанси, начало 10.00 ч.
11.01.2021 г. – финанси, учебна практика, начало 10.00 ч.
15.01.2021 г. – управление на застраховането, начало 10.00 ч.
20.01.2021 г. – управление на социалното осигуряване, начало 10.00 ч.
27.01.2021 г. – застраховане и социално осигуряване, ЗИП, начало 10.00 ч.