Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2018/2019 учебна година

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Атанас Димитров Монев, XII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.

График – Атанас Монев

График за провеждане на изпитите през януарската изпитна сесия на Валентина Тихомирова Симеонова, XI клас, специалност „Оперативно счетоводство“.

График – Валентина Симеонова