Самостоятелна форма на обучение, поправителни и други изпити

Самостоятелна форма на обучение, поправителни и други изпити

Заповед за самостоятелна форма на обучение и график за сесия: май-юни 2024г.

Заповеди приравнителни изпити:

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ на ученик 9 клас-Радомира

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ на ученик 9 клас-Самуил

 

Заповед за самостоятелна форма на обучение и график за сесия: май-юни 2022-23г.

Изтегли

Заповед за самостоятелна форма на обучение и график за сесия: декември-януари 2022-23г.

Изтегли