Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2019/2020 учебна година

График за провеждане на изпитите през  изпитна сесия на:

Мине Метин Ашин, X клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“

Димитра Жекова Иванова IX клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“

Самостоятелна