Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2020/2021 учебна година

График за провеждане на изпитите през  изпитна сесия на:

Мине Метин Ашин, XI клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

Самостоятелна