Мотивиращи за учене подходи в обучението

На 21.12.2018г. беше проведено обучение за голяма част от преподавателите от ФСГ „Васил Левски“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Мотивиращи за учене подходи в обучението“. На него присъстваха 25 учители от гимназията като 90 % от тях бяха на възраст под 54г. Лектор на квалификацията  проф. д.н. Николай Колишев, a oбучителната организация – Технически университет -Варна.

Засегнаха се следните мотивиращи за учене подходи в съвременното обучение:

  • подход за стимулиране на учебната изява;
  • подход запостигане на привлекателност на обучението;
  • подход за изграждане на продуктивниза обучението взаимоотношения между учители и ученици;
  • подход за аргументиране ценността на учебното съдържание.

На учителите бяха предоставени учебни материали и обучението завърши с тест. На успешно завършилите ще бъде признат 1 квалификационен кредит.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *