Честит празник!

България чества Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Привилегия на малко народи е да имат в календара си празник на своята писменост, просвета и култура. Стара българска традиция е поклонението пред всички, които творят духовност и я съхраняват, обогатяват и предават.

Всеки от нас е скътал в сърцето си по един свиден спомен за този най-български празник. И в този спомен винаги има слънце и синьо небе, разцъфтели божури, окичили портретите на двамата братя и бодрия ритъм на онази неповторима песен, която повече от 100 години звучи като заклинание и вяра в бъдещето: “Върви, народе възродени, към светли бъднини върви!”

Изразявайки своето преклонение пред българската духовност – пред нейните апостоли, пред словото и знанието, пред творческите стремления и достояния, поздравяваме и отправяме благодарност към хората, които всеки ден, при всички трудности, пазят и градят духовните ценности на народа ни и с това осигуряват бъдеще за децата на България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ

Класните ръководители да създадат  организация на онлайн обучение в периода 13.04 – 16.04.2020 по класове както следва:

1. Всички ученици от 12-тите клас продължават обучението си дистанционно, според седмичното разписание по време на извънредното положение, което е въведено в Школо.
2. Всички останали ученици, от 8, 9, 10 и 11 клас, провеждат онлайн занимания по интереси, час на класа, психологическа подкрепа и консултации по предмети.
3. Учебните занятия се възобновяват на 21.04.2020г. в дистанционна форма за всички класове.
4. Учителите изпращат ежедневен отчет за работата си по класове – https://forms.gle/81vMgTNpGZfJQqrQ7

От ръководството

Участие в обучение във ВУМ

На 12.02.2020 ученици на ФСГ “Васил Левски“, гр. Добрич, България присъстваха на лекция „Традиционни и алтернативни източници на енергия“ в Международен колеж , Добрич като част от работата им по проект Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy, по програма Еразъм+. Лектор на събитието бе Цветалина Генова, Главен мениджър проекти и проучвания във Варненски Университет по мениджмънт и член на Черноморски изследователски енергиен център.
Учениците се запознаха с различните източници на енергия от миналото до наши дни и обсъдиха начини за ефективно използване на възобновяемите източници на енергия. Интерес предизвикаха и мерките, които човечеството предпрема в борбата с климатичните промени. Като резултат от наученото по време на лекцията учениците ще приготвят презентация на тема „Национална политика и статистика на производството на алтернативна енергия“.

On February 12, 2020, students of FSG „Vasil Levski“, Dobrich, Bulgaria attended a lecture „Traditional and alternative energy sources“ at the International College, Dobrich as part of their work on the project Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy, on Erasmus + program. Lecturer of the event was Tsvetalina Genova, Senior Project and Research Manager at Varna University of Management, as well as a member of the Black Sea Energy Research Center.
Students were introduced to the various energy sources from the past to the present day and discussed ways to use renewable energy effectively. The measures taken by humanity to combat climate change were also of interest. As a result of the lessons learned during the lecture, students will prepare a presentation on „National policy and statistics for the production of alternative energy“.

Снимка на Erasmus+ Sustainable Energy.

Снимка на Erasmus+ Sustainable Energy.

Снимка на Erasmus+ Sustainable Energy.Снимка на Erasmus+ Sustainable Energy.

Какво е енергийна ефективност?

На 4 февруари 2020 г. ученици от ФСГ „Васил Левски“ Добрич, България се срещнаха с инж. Елена Анастасова и инж. Гроздан Илиев, експерти към Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ на община Добрич. Десетокласниците Сияна Минчева, Анджей Чуба и Виктория Петрова и деветокласничката Ивана Русева организираха срещата като част от дейностите по проект Scientific Concepts in the production of Sustainable Energy, по програма Еразъм+.
Учениците се информираха за възможностите за финансиране на общински проекти с европейски средства, свързани с енергийната ефективност.
Инж. Елена Анастасова разказа как случайно е попаднала в тази сфера, но днес с удовлетворение работи като енергиен мениджър и това я кара да се чувства полезна за хората от своя роден град. Тя раздаде на учениците материали, свързани с актуални енергийни проекти на общината и речник със специфични термини, използвани в областта на енергетиката.
Инж. Илиев показа новите технологии и съоръжения, осигуряващи висока енергийна ефективност на сградата на общината.
Като резултат от срещата учениците направиха видео интервю.

On February 4, 2020, students from High School of Finance and Economics „Vasil Levski“ Dobrich, Bulgaria met with Engineers Elena Anastasova and Grozdan Iliev, Chief Experts at the Directorate of Spatial Planning, Infrastructure and Environment of the Municipality of Dobrich. 10th graders Siyana Mincheva, Andrzej Chuba and Victoria Petrova and 9th grader Ivana Ruseva organized the meeting as part of their work on Erasmus + project “Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy”.
The students were informed about the possibilities of financing municipal projects with European funds related to energy efficiency.
Engineer Elena Anastasova told how she accidentally fell into this field, but today she works with pleasure as an energy manager and this makes her feel useful for the people of her hometown. She provided the students with materials related to the municipality’s current energy projects and a glossary of specific terms used in the energy field.
Engineer Iliev demonstrated new technologies and facilities providing high energy efficiency in the municipal building.
As a result of the meeting, the students made a video of the interview and translated it in English.

 

Грипна ваканция

Резултат с изображение за infoОбявена е грипна ваканция, считано от 28.01.2020 до 04.02.2020 вкл., след което 05.02.2020 е междусрочна ваканция.
Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК)- начало на II учебен срок по нова програма.

 

Благотворителност за Коледа

От две седмици учениците на ФСГ „Васил Левски“ са съпричастни към две благотворителни кампании.
В първата кампания „Споделен хляб”, която набира храни за нуждаещи се деца и възрастни от Добрич и е огранизирана от фондация „Милостиво сърце” и Клуб за народни танци „Жътвари”, се включиха почти всички класове. Те закупиха хранителни продукти и перилни препарати, които на 18.12.2019 г. бяха предадени на организаторите чрез Александър Иванов – председател на фондация „Милостиво сърце”.
Втората благотворителна кампания беше по идея на Ученическия съвет към гимназията. За целта се проведе традиционен Коледен базар на 10 и 11 декември във фоайето на гимназията.
Родители и ученици сътвориха разнообразие от лакомства и коледна украса, с което изпълниха душите с коледно настроение.
Представители на УС подредиха коледна маса с типични български коледни ястия, сладкиши, коледни картички. В два поредни дни цареше позитивно настроение, празничен дух, усмивки и шеги!
Сумата, която беше събрана в размер на 515 лева  беше предоставена на д-р Йовка Тихонова – началник „Неонатология“ в МБАЛ-Добрич за нуждите на отделението.
Благодарим на всички ученици, учители и родители, които се отзоваха и им пожелаваме СВЕТЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!

Интернационализация на обучението във ФСГ „Васил Левски“

Приключиха мобилностите по проект 2019-1-BG01-KA102-061900 „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“, който е финансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, КД102 – Мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование“. Проектът е за мобилност на ученици и учители в областта на Професионалното образование и обучение и е с продължителност 12 месеца.

От 1 до 14 септември 2019г. лятната си производствена практика проведоха в чужбина група от 20 ученици от бившите XI-ти класове.  Учениците бяха разделени на две групи от по 10 ученици. Едната група се състоеше от ученици от XIа и XIв класове и бяха на стаж в град Дъблин, Ирландия, а втората група от ученици от XIб и Xг беше във Валенсия, Испания.


Придружаващи учителите на двете групи бяха учители по професионална подготовка – Димитричка Порязова, Марияна Димитрова, Ивелина Георгиева и Светла Атанасова.

От 24 до 29 ноември 2019г. се п   роведе и дейността за учители Job Shadowing (Наблюдение на работата) . Тя се проведе също във Валенсия, Испания  и участие в нея взеха Снежина Вутова-учител по английски език, Теодора Иванова и Марияна Петрова – учители по икономически дисциплини и Десислава Кирова – преподавател по философия във ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич.

Чрез дейностите беше изпълнена главната цел на проекта, а именно – интернационализация и модернизация на гимназията. Учениците подобриха езиковите си умения и имаха възможност за самостоятелна работа в чуждоезикова работна среда. Развиха и умения за креативно мислене при решаване на конкретен проблем. Учителите, които участваха се запознаха на място с дейността на партньорите, посетиха потенциални фирми, в които учениците да стажуват и се запознаха с испанската професионална образователна система.  Учителите също така подобриха езиковите си умения.

Координатор на проекта е Милена Николова, която направи мониторинг на стажантите в Испания по време на тяхната мобилност, а директорът – Ангел Христов и главен  счетоводител – Теменужка Коларова провериха  работата на учениците във фирмите в град Дъблин.

През месец март 2020г. ще се състои събитие по закриване на проекта, на което ще бъдат връчени сертификатите на участниците  и ще бъдат поканени да присъстват родители, учители и ученици.

ФСГ „Васил Левски” град Добрич ще продължава да стимулира международната мобилност за своите ученици и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с европейски и международни институции.

Национална програма „Иновации в действие“

От 13 до 15.11.2019 година група ученици от осмите класове и двама учители гостуваха в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  гр. Свищов. Визитата беше свързана с обмен на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“.

Участници бяха ПДТГ„Димитър Хадживасилев“  гр. Свищов, ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич и ЧПГ „Райко Цончев“ гр. Добрич. В срещата се включиха представителите на нашето училище: г-жа Теодора Иванова и  г-жа Светла Атанасова, Ивет Лазарова, Лили Йорданова, Павлин Димитров, Александра Филипова, Ангел Маринов и Виктория Йорданова – ученици от осмите класове.

Дванадесетокласниците от специалност „Икономическа информатика“ при училището-домакин, подпомогнати от старши учител Теодора Спасова запознаха и демонстрираха работа си с Офис 365 пред всички. Презентирани бяха работа с електронна тетрадка,  работа в екип и контрол и оценка на знанията чрез електронни тестове.

След това бяха показани забележителностите на гр. Свищов, като в ролята на гид бе старши учителя по История и цивилизации Альоша Кушлов. Той  разказа интересни и малко известни факти за известни личности, родени и живели в гр. Свищов, който е известен като град на дарителите.

Програмата продължи с представяне на Облачни технологии от страна на старши учител Теодора Спасова. Старши учител Юлия Величкова – заместник директор по учебната част и преподавател по Предприемачество представи второто направление от иновацията – „Педагогика на освобождението“, подпомогната отново от старши учителя по история и цивилизации Альоша Кушлов.

Демонстрация на иновативен урок по предприемачество, основан на „ Педагогика на освобождението“, в който участваха ученици от трите училища, които разделени на 5 отбора имат за задача да създадат иновация на свободно избран предмет от ежедневието  /колело, слушалки за телефон и др./. Иновацията беше представена под формата на телевизионна реклама на импровизиран телевизор. Въпреки, че нямаше състезателен характер, учениците изпълниха задачите си с ентусиазъм. Нашите осмокласници, макар и най-малки и неопитни се представиха изключително достойно.

Денят завърши със споделяне на добри практики с колегите от другите училища. Този обмен беше полезен както за учениците, така и за учителите. Надяваме се, че ще внедрим част от техниките и методите на обучение и във ФСГ „Васил Левски“.

 

    

Преди месец във ФСГ също имахме посещение за кратко от ученици и учители от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” град Свищов.