Проучване: Декларация за съгласие (спешно)

Молим, всички родители на нашите ученици, да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище.
Очакваме днес да бъде попълнена информацията, за да имаме предварителна представа за нагласите на родителите и учениците.
Декларацията е поставена на следния линк: https://forms.gle/DNhRWuJPR9jwab6p9

При присъствено обучение представете попълнена декларацията с подписи. Можете да си я изтеглите онлайн, разпечатате и донесете попълнена в понеделник Декларация за съгласие

Първо класиране

Първото класиране е вече публикувано в профилите на учениците в сайта priem.mon.bg. Поздравления и успех на всички приети ученици!

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде във ФСГ „Васил Левски“ от 14 юли 2021 до 16 юли 2021 г. включително.

Работно време на комисията: 8:00-16:30 часа

Необходими документи за записване:

  • заявление до директора (ще получите на място);
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Online кандидатстване след 7 клас 2021година

Вече може да се кандидатства за прием в гимназиите. Онлайн системата в сайта на МОН   https://priem.mon.bg/  е отворена. За първо класиране се кандидатства само по електронен път.   Подаването на заявления за първо класиране стартира на 05.07.2021 г. в 00:00 часа и ще приключи на 07.07.2021 г. в 23:59 часа, информират от МОН.

Указания за кандидатсване и подреждане на желанията

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и текстово съобщение

НП „Иновации в действие“

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ се включи за втора поредна година в НП „Иновации в действие“ в дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища. Наши партньори са Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ от град Бургас.
От 24.06.2021 до 26.06.2021г, 6 ученици и 2- ма учители от нашата гимназия посетиха Иновативна професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“, град Бургас. В партньорството е включена и Иновативна професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“, град Враца. По време на срещата партньорите представиха своите иновации. Домакините от Бургас ни запознаха с кабинета Киберлаб-работилница на бъдещето, където демонстрираха движения на роботи и разработени от ученици проекти по програмиране за движение на асансьори, ескалатори и гатери. Нашите ученици: Ива, Жени и Божидара от 8 клас, Момчил, Кристиян и Атанас от 9 клас бяха впечатлени от проектите, които им бяха представени.
Срещата допринесе за създаване на приятелски връзки както между ученици, така и между учители и предпоставка за нови срещи и споделяне на добри практики. Благодарим на любезните домакини за гостоприемството!

ФСГ „Васил Левски“ започва партньорство с GreenUp

От днес, 13.05.2021г. Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич е партньор на GreenUp.

         Програмата на GreenUp цели да даде максимално много практически умения на млади хора, интересуващи се от startup, предприемачество и екология. Целта е участващите в проекта да са полезни един на друг и да им се даде начален тласък за реализиране на успешен зелен startup.

         Целевата група за GreenUp от наша страна ще бъдат ученици от единадесетите класове, които ще бъдат обучавани в три модула:

  •          Екология – това е фазата за генериране и оформяне на идеи спрямо принципите на кръговата икономика.
  •          Бизнес – менторите ще работят с отборите по оформянето на техните идеи в бизнес проект.
  •          Startup – запознаване с lean методологията.

         Целта на проекта е популяризирането на устойчив начин на живот и поощряване на  младежкото предприемачество.

      Дейностите ще се осъществят през месец август в екологичната база на Ботаника Лайф сред природата заедно с опитни предприемачи и представители на българската стартъп екосистема.

                                                                       Минка Господинова

Онлайн среща „Пандемия и устойчива енергия“

На 19 февруари 2021 г. се състоя втората международна среща на учениците по проект „Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy“ по програма Еразъм+. Тя продължи повече от 3 часа и в нея се включиха 27 ученици и 9 учители от 5 държави в Google Meet.
Това беше невероятно, интересно, забавно, креативно и мотивиращо преживяване за нашите ученици, които с нетърпение вече очакват да се срещнат отново.
Те трябваше да работят в интернационални групи, да четат и анализират статии, свързани с целите на нашия проект. Бяха разделени в различни виртуални стаи като по групи обсъдиха темите заедно и накрая споделиха своите размишления с останалите участници. Бяха представени отлични и оригинални презентации!
От ФСГ „Васил Левски“ се включиха учителите Снежина Вутова и Милена Николова и 6 ученици. Благодарим за участието на учениците ни: Карина, Йоан от 10.а клас, Кремена, Виктор, Ивана, Пламена от 10.б клас, които представиха нашето училище във виртуалната среща по проект от програмата Еразъм+. За част от учениците такива срещи са новост и се надяваме, че те ще могат отново да се включат в международна среща на живо и да изживеят магията на Еразъм+.

Националното състезание по финансова грамотност – 20.02.2021г.

Националното състезание по финансова грамотност се провежда във всички области на страната на 20.02.2021 г. от 11:00 до 13:00 ч. Времето за работа е 120 минути.

Отговори на темите за 5.-12. клас от провелото се състезание

5_отг       6_отг       7_отг      8_отг      

9_отг     10_отг       11_отг       12_отг

Националното състезание по финансова грамотност се организира от Министерството на образованието и науката. В него могат да участват ученици от V до XII клас без такса правоучастие, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа възрастова група – V клас;
Втора възрастова група – VI клас;
Трета възрастова група – VII клас;
Четвърта възрастова група – VIII клас;
Пета възрастова група – IX клас;
Шеста възрастова група – X клас;
Седма възрастова група – XI клас;
Осма възрастова група – XII клас.

Дава се възможност на ученици I – IV клас да участват в аналогично състезание по финансова грамотност, което е с такса правоучастие и се организира от Сдружение „Европейско кенгуру” по правила от уеб-страницата на сдружението.

Форматът на Националното състезание по финансова грамотност е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 е с подробно и аргументирано решение.

Националното състезание по финансова грамотност следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието. Редът и сроковете за установяване на желаещите се определят от директора на училището. Училище, в което се провежда състезанието, е училище домакин, директорът на което със своя заповед определя училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по математика.

Училище координатор за област Добрич е Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“

Училище домакин e ПГ по земеделие „Тодор Рачински – Ген. Тошево, където са заявили участие 22 ученици от 8,9 и 10 класове.

Регламент на състезанието