Коучинг умения за учители

От 28.07 до 2.08.2019 преподавателите Теодора Иванова и Димитричка Порязова участваха в структуриуран курс в Порто, Португалия. Обучението се финансира по проект „Готови за бъдещето“. Темата на курса е „Coaching – А powerful toоl” /Коучингът – мощен инструмент/. Обучението бе организирано от „Learning Тogether”, Порто. Групата беше от  20 човека, учители по различни предмети /математика, физика, икономически дисциплини, английски език, учители в начален курс/  и  работещи в центрове за професионална квалификация от няколко държави – Полша, Ирландия, Естония, Австрия, Италия и Испания.

„Темите, които разгледахме бяха свързани с проблемите в учителската професия, как да намалим стреса в професията, как по-добре да разбираме учениците си, да развиваме тяхната креативност. Според нашия  преподавател Марко Ламас, практикуването на коучинг е най-успешния начин да изкараш най-доброто от учениицте, да развиеш техните таланти и способности, да създадеш умения и увереност, да подхранваш желанието за  учене. Правихме SWOT анализ на учителската професия – професионални роля  и свързани умения. Дискутихме различни видео материали, в които се акцентира върху креативността, комуникативността, дизайн на мисленето и поощряване на нестандартно мислене. Креативността не  е талант, тя е начин на работа.Атмосферата се разведряваше с различни начини за формиране на работни групи и игри, което се препоръчва и за работата в клас. Освен професионалните умения, подобрихме и уменията си за комуникация на английски език, създадохме контакти с колегите от другите държави и се докоснахме до португалската култура.“ – споделиха г-жа Иванова и г-жа Порязова след завръщането си в България.

Живеем  в ново време, където е необходимида бъдат използвани  нови подходи на преподаване, учене, комуникация, практически и приспособими към всяка организация и всеки ученик. Нашите ученици са от ново поколение, информирани, желаещи да приспособят училището към своите потребности, неумеещи да комуникират помежду си.

Практическото приложение от наученото ще бъде внедрено и в класната стая и с различни методи и техники за обучение ще бъдат запознати и учителите във ФСГ „Васил Левски“.

 

Отново сме първенци

Три от общо 193 проекта в цяла България по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“,  са на Финансово-стопанската гимназия “Васил Левски”.

От следващата учебна година ще  започнем работа по следните двугодишни проекти:

  • „Scientific Concepts In The Production Of Sustainable Energy“ – 29 541 евро с координатор Италия
  • „Save our Seas“ е с бюджет 30 294 евро и координатор Германия
  • „Together against discrimination“ – 27 021 евро с координатор Итали

Одобрените проекти са в резултат на разработването им и екипната работа на  Снежина Вутова – учител по английски език и Милена Николова – ръководител на направление ИКТ с подкрепата на ръководството на гимназията – Ангел Христов – директор и Минка Господинова – зам. директор на ФСГ „Васил Левски“ към Поканата за кандидатстване към 21/26 март 2019г.

Да си пожелаем успешна и ползотворна работа! Нека имаме много незабравими моменти и преживявания!

Стартира проект „Готови за бъдещето“

Резултат с изображение за logo erasmusСтартираха дейностите по проект 2019-1-BG01-KA101-062172 „Готови за бъдещето“ на Финасово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич. Той е финансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“ и главните цели са:

1. Нови перспективи за развитие и интернационализация на гимназията
2. Използване на добри европейски практики за прилагане на подходи в учебния процес с цел развиване на комуникативни умения на чужд език
3. Подпомагане на професионалното развитие на учителите и ръководството, което би довело до въвеждане на иновации и подобряване на качеството на преподаване

Планираните проектни дейности са в две направления за квалификация на учителите:

  •  Структурирани курсове

Бенефициенти ще бъдат 4 учители, мотивирани са към извличане на ползи от обученията и могат да внесат своя принадена стойност към тях. Те са ориентирани към иновативни методи на преподаване и ще спомогнат много за осъществяване на международни контакти. Целта е резултатите от мобилностите да бъдат мултиплицирани и интегрирани в нови иновативни решения за Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” и нейната бъдеща визия. И двете обучения ще се проведат през следващата седмица, като първото е 10 дневно (29.07.2019г. – 9.08.2019г.) в Единбург, Великобритания, а второто – 6 дневно (28.08.2019г. – 02.08.2019г.) в Порто, Португалия.

  • Наблюдение на работата

Бенефициенти ще бъдат 6 души от мениджърският екип и учители. Партньор по тази дейност е професионално училище „Ito Vakfi Suleyman Tastekin Mes ve Teknik Anadolu Lisesi“ в Измир, Турция. За период от една седмица (през есенната или пролетната ваканция), учителите ще се запознаят с: различни методологии за разработване на нови инструменти и приложения за обучение с цел подобряване на качеството на професионалното образование и обучение; „маркетингови” инструменти, които да направят училищата за ПОО по-привлекателни за учениците; ще анализират и сравняват учебните програми в Турция и България, като извлекат положителните страни от тях. Тази дейност ще подпомогне осъществяването на международни контакти и ще се подобри капацитета, атрактивността и международното измерение на училището.

Очакваното въздействие на проекта „Готови за бъдещето“ е главно върху професионалното развитие и квалификация на преподавателите, върху атрактивността, статута и цялостната атмосфера на институцията, в която работят. В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст ФСГ ще продължи да модернизира непрекъснато образователната дейност в областта на професионалното образование. Нашето училище ще продължи да утвърждава своите лидерски позиции в професионалните направления: Икономика, Управление и администрация, Финанси и Мениджмънт. ФСГ „Васил Левски” град Добрич ще стимулира международната мобилност на своите ученици и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с европейски и международни институции.

Посрещнахме гости от Литва, Португалия и Полша по проект КА201 на Еразъм+

Нашето училище посрещна 23 ученици и преподаватели от Литва, Португалия и Полша по проект „Google инструменти и мобилни приложения за обучение” по програма Еразъм+.
Темата на едноседмичното посещение на учениците от трите държави беше „Математика, приложения за обучение по математика и управление на класна стая”.

Основната цел на проекта е да привлече вниманието на учениците към новите технологии и новите мобилни приложения, които да бъдат използвани в обучението и така този процес да стане по-привлекателен и интересен за тях.

Това е втората среща по проекта, като първата се е състояла в Полша през месец март. Там младежите от Добрич са се запознаха с нови програми за създаване на презентации, алтернативни на тези, с които работят. „Темата на срещата ни в Полша беше „Обучение на Powtoon”.

„Много съм доволна, изключително се радвам, че отидох и се запознах с тези хора и очаквам да ги видя отново”, сподели ученичката Зеррин Кемал.

Освен с иновациите в обучението по математика гостите ни се запознаха  и с културата и традициите на нашата страна и красотата и природата на Добруджа. Така бяхме направили програмата, че да имаме един ден обучение, един ден културна програма.  Едноседмичното посещение на чуждестранните ученици и техните преподаватели  започна с посещение в музея в „Стария Добрич”, след което младежите са бяха на гости на  ансамбъл „Добруджа”, където останаха много впечатлени от танцово, музикално и певческо изкуство.

Преведохме посещения с учебна цел до Варна, Каликра и Балчик. Учениците участваха в работилници по различни мобилни приложения и в работни групи представиха своите резултати.

Имаше и урок по народни танци с Мая Бърдарова, като част от учениците и учителите от Полша, Португалия и Литва бяха облечени в народни носии. Успяха  да научат някои от красивите народни хора и бяха завладяни от културата и бита на българите.

Прощалната вечер проведохме в Ганвие КК Албена, където всички танцувахме български гора и раздадохме сертификатите.

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

 

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

Снимка на Erasmus 2018 Google tools and Mobile apps.

Ето какво споделиха и гостите:

„Това е първото ми посещение в град Добрич и наистина съм много впечатлена и не само аз, а и целия ми екип. Много ме впечатлиха вашият парк и розите, но най-важното нещо, което ни впечатли са хората, тяхното гостоприемство. Освен слънцето, което е невероятно във вашата държава, другото, което много ни стопли са хората, които също са толкова слънчеви, много приятни и много дружелюбни, сподели преподавателят по английски от град Шауляй в Литва Зулфия Гузиене. „Това са първите ни стъпки в това училище и ни направи впечатление как ни посрещнаха с хляб и сол, което ние в Литва също правим, това наистина много ни впечатли”, допълни тя.

„Харесвам този град, много е красив и е много зелен и хората тук са изключително учтиви”, сподели шестнадесетгодишния Бернардо от Португалия.

„Много ме впечатли това, че тук всичко е много близо и можеш да се придвижваш пеша. Това е чудесно! В Португалия ходим на училище с кола и където и да отидеш ти трябва кола, каза Марта. Тя сподели, че би искала отново да посети България, защото тук е доста по-различно от Португалия и отново ще си прекара добре.

Заключителна среща по проект „Rainbow“

От 26 до 30 май, 2019г. Финансово-стопанска гиманзия „Васил Левски“, гр. Добрич бе домакин на последната транснационална среща на проект “RAINBOW- Right Attitude IN Building Our World” по програма Еразъм +.  След  двугодишно успешно сътрудничество партньорите от Румъния, Италия, Испания, Македония, Литва, Турция и България се събраха, за да обсъдят разпространението, резултатите и крайните продукти от работата в клубовете за неформално обучение – Въздух, Огън, Вода и Земя. Дискутираха се и окончателните дейности в специално създадения уебсайт на проекта Rainbow.Erasmus+ както и  работата в платформата е-Тwinning.

Участниците бяха радушно посрещнати в училището с традиционните питка и баница, приготвени от родителите на учениците, участвали в проектните дейности. Проведе се среща с кмета на града – г-н Йордан Йорданов, където бяха споделени впечатления от ползотворната работа през годините. Гостите бяха искрено впечатлени от красотите на българското Черноморие и миналото на старопрестолна Плиска.

ФСГ „Васил Левски“ продължава успешната си работа по програма Еразъм+. От 1 юни стартират и два нови едногодишни проекта по ключова дейност КД1 сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“.

 

 

Нови одобрени проекти

И двата проекта, които Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ подаде по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ са ОДОБРЕНИ за финансиране от ЦРЧР!
„Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“ по КД102 ще получи финансиране 46760 евро, а „Готови за бъдещето“ по КД101 е с финансиране 22310 евро. Проектите стартират на 1 юни 2019г и са с продължителност 1 година до 31 май 2020г.

Резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г.

 

На добър час!

На 15.05.2019г. Финансово-стопанска гимназия  изпрати своите абитуриенти с празничен концерт, на който присъстваха много ученици, учители, родители и близки на зрелостниците. Дворът на училището беше  изпълнен с усмивки, цветя, балони и много настроение.

Учениците от ХІІ А и от ХІІ Д бяха облечени с тениски с надписи „Подай ръка!“ и  „Аз подарих усмивка!”, защото възпитаниците на нашата гимназия винаги са били солидарни с благотворителните инициативи.

В приветствието си към завършващите ученици директорът на гимназията инж. Ангел Христов им пожела здраве, щастие и попътен вятър, за да преодоляват трудностите, а Наталия Стоянова, родител на абитуриент, им пожела да сбъдват мечтите си.  На свой ред всяка от петте завършващи паралелки се представи със своя  програма. Прозвучаха думи на благодарност към преподавателите,  шаржове, закачки, спомени за весели случки. Обявена бе и класация за учителите в различни категории: „Най-добър”, „Най-спокоен”, „Най-силен”, „Най-търпелив”, „Най-забавен” и други. Към небето полетяха  цветни балони, а учениците от XII Б пуснаха бял гълъб, като символ на новото начало в живота им.

Успех в живота, приятели!

 

Среща с родственик на Васил Левски

На 9.05.2019 г. се проведе среща със Стефан Караиванов, който е родственик на Васил Левски. На срещата присъстваха ученици от 11 класове. Той им разказа интересни и неизвестни факти от живота на Апостола и неговата майка – как е живял, как се е укривал и как е бил заловен. Учениците проявиха интерес, като слушаха в захлас. Гостът опроверга грешна информация, ширеща се в интернет и посъветва да не се вярва на всичко написано там.

Юбилеен концерт по повод 70- годишнината от създаването на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр.Добр

По повод 70 – годишния юбилей на ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич, на 7.05.2019г. в голямата зала на ДТ „Йордан Йовков“ беше представен празничен концерт –спектакъл.

Водещи на събитието бяха абитуриентите Гергана Кадикянова от 12д клас и Даниел Димитров от 12б клас.

Гости, родители, настоящи и бивши учители от гимназията, ученици от различни випуски, станаха свидетели на великолепните професионални изпълнения на нашите възпитаници и на гостите от танцов ансамбъл „Добруджа“, с ръководител Стоян Господинов и на ръководеното от Гергана Пейчева студио за съвременни танци „Палитра“ към Арт център „Палитра“.

Начало на официалната част на концерта даде тържественото посрещане на знамето на гимназията, а залата стана на крака, когато прозвуча „Многая лета“. Директорът на Финансово-стопанска гимназия инж. Ангел Христов връчи юбилейни плакети на господин Неделчо Недев, госпожа Цонка Арнаудова и на господин Александър Денчев-бивши директори на училището.

Презентация, подготвена от госпожа Димитричка Порязова, съпътстваше разказа за първите години на новосъздадения Икономически техникум.

Талантливи, уверени, с приповдигнато настроение за всички гости пяха Елеонора Светославова от 12в клас, Ивон Живкова и Натали Георгиева от 8в клас, Габриела Дръдалова от 10б клас, Петър Стоянов и Мартина Георгиева от 8г клас. Вълнуващо и емоционално Георги Стоянов от 12  а клас изпълни стихотворението „ Духът на Апостола“. За гостите ни танцуваха и нашите момичета от формация „Хоп-троп“, с ръководител Йоана Койчева, чухме и изпълнение на руски песни.

На финала бийтбокс- изпълнението на Галин Ненов, бивш възпитаник на гимназията, накара и участници и зрители да затанцуват право хоро под звуците на гайда.

За цялостното представяне, сценарий, подготовка, реализация благодарим на госпожа Даниела Димитрова, госпожа Елика Димитрова, господин Генчо Цветков.

Вечерта приключи с добро настроение и оптимизъм за бъдещето на нашето училище.