Благотворителност за Коледа

От две седмици учениците на ФСГ „Васил Левски“ са съпричастни към две благотворителни кампании.
В първата кампания „Споделен хляб”, която набира храни за нуждаещи се деца и възрастни от Добрич и е огранизирана от фондация „Милостиво сърце” и Клуб за народни танци „Жътвари”, се включиха почти всички класове. Те закупиха хранителни продукти и перилни препарати, които на 18.12.2019 г. бяха предадени на организаторите чрез Александър Иванов – председател на фондация „Милостиво сърце”.
Втората благотворителна кампания беше по идея на Ученическия съвет към гимназията. За целта се проведе традиционен Коледен базар на 10 и 11 декември във фоайето на гимназията.
Родители и ученици сътвориха разнообразие от лакомства и коледна украса, с което изпълниха душите с коледно настроение.
Представители на УС подредиха коледна маса с типични български коледни ястия, сладкиши, коледни картички. В два поредни дни цареше позитивно настроение, празничен дух, усмивки и шеги!
Сумата, която беше събрана в размер на 515 лева  беше предоставена на д-р Йовка Тихонова – началник „Неонатология“ в МБАЛ-Добрич за нуждите на отделението.
Благодарим на всички ученици, учители и родители, които се отзоваха и им пожелаваме СВЕТЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!

Интернационализация на обучението във ФСГ „Васил Левски“

Приключиха мобилностите по проект 2019-1-BG01-KA102-061900 „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“, който е финансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, КД102 – Мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование“. Проектът е за мобилност на ученици и учители в областта на Професионалното образование и обучение и е с продължителност 12 месеца.

От 1 до 14 септември 2019г. лятната си производствена практика проведоха в чужбина група от 20 ученици от бившите XI-ти класове.  Учениците бяха разделени на две групи от по 10 ученици. Едната група се състоеше от ученици от XIа и XIв класове и бяха на стаж в град Дъблин, Ирландия, а втората група от ученици от XIб и Xг беше във Валенсия, Испания.


Придружаващи учителите на двете групи бяха учители по професионална подготовка – Димитричка Порязова, Марияна Димитрова, Ивелина Георгиева и Светла Атанасова.

От 24 до 29 ноември 2019г. се п   роведе и дейността за учители Job Shadowing (Наблюдение на работата) . Тя се проведе също във Валенсия, Испания  и участие в нея взеха Снежина Вутова-учител по английски език, Теодора Иванова и Марияна Петрова – учители по икономически дисциплини и Десислава Кирова – преподавател по философия във ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич.

Чрез дейностите беше изпълнена главната цел на проекта, а именно – интернационализация и модернизация на гимназията. Учениците подобриха езиковите си умения и имаха възможност за самостоятелна работа в чуждоезикова работна среда. Развиха и умения за креативно мислене при решаване на конкретен проблем. Учителите, които участваха се запознаха на място с дейността на партньорите, посетиха потенциални фирми, в които учениците да стажуват и се запознаха с испанската професионална образователна система.  Учителите също така подобриха езиковите си умения.

Координатор на проекта е Милена Николова, която направи мониторинг на стажантите в Испания по време на тяхната мобилност, а директорът – Ангел Христов и главен  счетоводител – Теменужка Коларова провериха  работата на учениците във фирмите в град Дъблин.

През месец март 2020г. ще се състои събитие по закриване на проекта, на което ще бъдат връчени сертификатите на участниците  и ще бъдат поканени да присъстват родители, учители и ученици.

ФСГ „Васил Левски” град Добрич ще продължава да стимулира международната мобилност за своите ученици и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с европейски и международни институции.