Online кандидатстване след VII клас

От 5.07.2023г. започва подаването на документи за прием след завършен 7 клас онлайн на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Указания за начините на кандидатстване можете да прочете тук:

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023г. – 07.07.2023г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в Единната информационна система за изпити и прием (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки (ФСГ „Васил Левски“) е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Приемането на документи за участие в първи и в трети етап на класиране, във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Добрич ще се осъществява в училищата – гнезда както следва:

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14;
– ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6;
– ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
– ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;

Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа.