Финансово – стопанска гимназия „Васил Левски“ – Обявява

Финансово – стопанска гимназия „Васил Левски“

Обявява

Свободни места в Осми клас (1бр.)със специалност

„Оперативен счетоводител“  и

Десети клас (2бр.) със специалност: „Икономика и мениджмънт“.