Национално състезание по финансова грамотност 2023г.

Националното състезание по финансова грамотност  ще се проведе на 18.02.2023г. от 11:00 във ФСГ „Васил Левски“.

Учениците от областта, които искат да участват в него, трябва да се регистрират в срок до 16.02.2023г.

Заявка за участие можете да попълните на този линк: Форма за регистрация тук (Изтеглете, попълнете и прикачете декларацията за съгласие)

Декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни можете да изтеглите тук ДЕКЛАРАЦИЯ

Форматът на двата кръга на Националното състезание по финансова грамотност
е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 е с подробно и аргументирано решение.
За всеки верен отговор на задачи с номера 1–5 се присъждат 3 точки, на задача
с номер 6 се присъждат 5 точки, а на задача с номер 7 се присъждат до 10 точки въз основа на указания и критерии, изготвени от Националната комисия. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки за всеки кръг е 30.

Първа възрастова група – V клас;
Втора възрастова група – VI клас;
Трета възрастова група – VII клас;
Четвърта възрастова група – VIII клас;
Пета възрастова група – IX клас;
Шеста възрастова група – X клас;
Седма възрастова група – XI клас;
Осма възрастова група – XII клас.

Времето за работа е 120 минути.

Можете да се запознаете подробно с регламента за участие:

Финансова грамотност за начинаещи: спестяване и инвестиране