Резултати – Национално състезание по финансова грамотност – 17.02.2024

Резултати от Областен кръг – 21.02.2024г.

Протокол НСФГ 2024

Верните отговори и критериите за оценка на задача 7:

Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (2021-2025 г.) | Педагози БГ

Първа възрастова група – 5 клас
Втора възрастова група – 6 клас
Трета възрастова група –7 клас
Четвърта възрастова група – 8 клас
Пета възрастова група – 9 клас
Шеста възрастова група – 10 клас
Седма възрастова група – 11 клас
Осма възрастова група – 12 клас