Откриване на учебната 2020/2021 година

Официално откриване на учебната година няма да има, поради пандемията COVID-19.

Ще посрещнем новите ученици от осми клас на 15.09.2020 год. (вторник) от 9.30 ч. в двора на училището.

Учениците от другите класове трябва да се явят в училище на 15.09.2020 г. по график, съобщен от класните ръководители.

Изпращане на випуск 2020

На 26.06.2020 г. /петък/ от 10.00 ч. в двора на училището ще се състои тържественото изпращане на випуск 2020 г. и ще бъдат връчени дипломите на зрелостниците.
Нека всички ученици от 12.а, 12.б, 12.в и 12.г класове, да бъдат в 9:30 часа във ФСГ. Носете си задължително маски!
Каним всички учители, ученици и родители да присъстват.

Дистанционно обучение

Ежедневен доклад за проведено дистанционно обучение

Колеги, моля да попълвате доклада всеки ден най-късно до 14.00 ч.

График за дистанционно обучение за:

От понеделник, 23.03.2020 год. дистанционното обучение ще се провежда по следния грaфик

20.03.2020 год.

19.03.2020 год. тук
18.03.2020 год.
17.03.2020 год.
16.03.2020 год.

Обновяване на информационното табло

Имаме си ново информационно табло във връзка с изпълнението на проектите по Програмата Еразъм+ във Финансово-стопанаска гимназия „Васил Левски“.