Защита на лични данни

Закон за достъп до обществена информация свали

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация  свали  

Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни във ФСГ „Васил Левски“ свали

Заповед  свали

Обработване на лични данни свали

Приложение 1 свали

Приложение 2 свали

Приложение 3 свали

Приложение 6 свали