Свободни места

Свободни места (08.09.2023г.) – Няма свободни места

Свободни места (03.08.2023г.)

8 клас-

Свободни места (23.02.2023г.)

Свободни места (06.02.2023г.)

Свободни места (01.12.2022г.)

Десети клас (2бр.) със специалност: „Икономика и мениджмънт“