Родителски срещи – VIII клас

Ръководството на гимназията съобщава, че на 13.09.2021 год. от 17.30 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на новопостъпилите ученици.

VIII „а“ клас – спец. „Икономическа информатика“, класен ръководител Йоана Кирова
VIII „б“ клас – спец. „Оперативно счетоводство“, класен ръководител Петя Йорданова
VIII „в“ клас – спец. „Електронна търговия“, класен ръководител Божидар Янков