Национална програма „Иновации в действие“

Нашата гимназия е партньор в обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ под мотото „Храм на кирилицата в свят на иновации“ в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”  Асеновград. От 13 до 15 април се провежда мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Домакините от град Асеновград са подготвили разнообразна програма с която целят максимално да запознаят гостите си със своите иновативни програми, обучения и добри практики.  Гостуващите партньорски училища са: иновативно СУ „Св.св Кирил и Методий“, гр. Созопол; СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе и нашата гимназия Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр Добрич. Иновативното училище е място, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключови умения на учениците, повишава се тяхното любопитство.

От ФСГ „Васил Левски“ са включени учениците от осмите класове: Ая, Мартина, Владимир, Мартин, Симона и Рая с придружаващите ги ръководители Десислава Костадинова – заместник-директор и Петя Йорданова – учител по професионална подготовка.

Благодарение на участието си в тази национална програма, ФСГ „Васил Левски“ подаде документи за включването ни в списъка на иновативните училища за период от четири години. Проектът е „Ролята на новите технологии в съвременната икономика“  и се очаква да започне от следващата 2022/2023 учебна година.

Участие на ученици и учители от ФСГ „В. Левски“ по проект „Together against discrimination“ в град  Certeju de Sus,  Румъния

От 20.03. 2022 до 26.03.2022 г. петима ученици и двама учители от ФСГ „Васил Левски“, град Добрич успешно приключиха четвъртата поред мобилност на проекта „Together against discrimination“ по програма Еразъм +, която се проведе в училище Certeju de Sus, Румъния. Гимназията беше представена пред партньорите по проекта от Турция, Испания, Италия и Румъния. В дейностите  активно участие взеха Анастасия Митева и Лорита Петрова от 8.б клас, Жени Димитрова от 9.б клас, Мерлин Ниязиева от 10.б клас и Християна Узунова от 10.в клас.

След изнесените презентации по основната тема „Действие и противодействие срещу тормоза и езика на омразата: стратегии за предотвратяването им в училище“, всички екипи се включиха в дискусия по проблема. Проведоха се игри, които поставиха учениците в реална ситуация, свързана с насилието и тормоза в училище. Домакините разиграха сцени с определени казуси, които групите трябваше да разрешат.

През седмицата бяха организирани  посещения на крепостта /Fortress /  в гр. Дева, построена върху затихнал вулкан  и замъка Corvin в Хунедория. Интерес предизвикаха природния резерват Arboretum Park в Сумерия,  ботаническата градина Giardini di Zoe и Сребърната гора на Сакарамб.

Българските ученици, заедно с новите си приятели от Румъния, Турция и Испания бяха поканени на фолклорен концерт, където се включиха в народни румънски танци. На тържествена церемония домакините връчиха на всички сертификати за участието в проекта. 

Емоционална беше раздялата между учители и ученици. Благодарение на Еразъм+ се сформираха много нови приятелства. Последната среща по проекта ще бъде през месец май в Италия на която домакини са коорсинаторите и ще се обсъдят дейностите по отчет и разпространение.

 

Второ място от Националното състезание по финансова грамотност

Публикувани са резултатите от Националното състезание по финансова грамотност. За участие в Националния кръг, който се организира на 19.03.2022г. от Министерството на образованието и науката, бяха допуснати общо 7 ученици от област Добрич.

Голям успех постигнаха нашите ученици Виктор Маринов и Денис Сали от 10.а клас във ФСГ „Васил Левски“, град Добрич като и двамата са класирани на второ място с равен брой точки.  Те се обучават в специалност „Оперативно счетоводство“ и участват за първи път в това състезание.

Гордеем се с техните постижения и им пожелаваме още нови покосени върхове в областта на финансите, математиката и счетоводството!

 

Категория: Лични финанси | Финансова грамотност