Национална програма „Иновации в действие“

Нашата гимназия е партньор в обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ под мотото „Храм на кирилицата в свят на иновации“ в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”  Асеновград. От 13 до 15 април се провежда мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Домакините от град Асеновград са подготвили разнообразна програма с която целят максимално да запознаят гостите си със своите иновативни програми, обучения и добри практики.  Гостуващите партньорски училища са: иновативно СУ „Св.св Кирил и Методий“, гр. Созопол; СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе и нашата гимназия Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр Добрич. Иновативното училище е място, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключови умения на учениците, повишава се тяхното любопитство.

От ФСГ „Васил Левски“ са включени учениците от осмите класове: Ая, Мартина, Владимир, Мартин, Симона и Рая с придружаващите ги ръководители Десислава Костадинова – заместник-директор и Петя Йорданова – учител по професионална подготовка.

Благодарение на участието си в тази национална програма, ФСГ „Васил Левски“ подаде документи за включването ни в списъка на иновативните училища за период от четири години. Проектът е „Ролята на новите технологии в съвременната икономика“  и се очаква да започне от следващата 2022/2023 учебна година.