Съобщение

От утре, 26.01.23г., се възобновява присъственото обучение по утвърдената учебна програма за I-ви срок.