Първа среща по проект

От 5.11 до 9.11.2019г. в град Хамбург, Германия се състоя първата Транснационална среща по проект ”Save Our Seas”, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, по който ФСГ „Васил Левски” започна работа тази учебна година. В нея се включиха Снежина Вутова – координатор на проекта и Милена Николова. С  останалите участниците от Германия, Италия, Литва и Португалия, те имаха възможност да разгледат  училището, сградите и удобствата, които използват немските ученици и учители. Главен координатор на проекта е гимназия „Лизе Майтнер“ в Нордерстед, който беше одобрен за финансиране по Програма Еразъм+ КА229, след двугодишна подготовка по написването му съвместно с всички партньори. Гостоприемните домакини организираха разнообразна програма, в която се включиха голяма група от техните учители и ученици. Запознаха ни с дейностите по различни био проекти на училището и по-специално с Организацията ЮНЕСКО. Всички партньори също представиха екипите, които ще работят по проекта, училищата, града и морския си регион. Бяха разгледани въпроси свързани с изпълнението, мониторинга и работата по проекта. Обсъдиха се графика на срещите и се поставиха ясни и конкретни задачи на всеки един от партньорите. Участниците  бяха поздравени от директора на училището, а след това имаха официална среща с Елке Кристина Рьодер – кмет на Нордерстед от 2018 г. На организирана обиколка по река Елба се запознахме с проблемите в града, свързани с развитието на пристанището и едновременно с това и опазването на реката.

ФСГ „Васил Левски” започва активна подготовка за следващата Краткотрайна среща за обучение на ученици и учители, която ще се проведе на остров Сардиния, Италия от 1 до 7 март 2020г. Предстои да бъдат избрани учениците, които ще работят през следващите две години по проекта и ще участват в дейностите му.

Час по история в музея

На 25 октомври 2019г., учениците от 10.а, 10.б, 10.в и 10.г класове посетиха Археологическия музей в град Варна. На място в музея беше представен урок  от учебното съдържание в 10 клас на тема „Праистория“ от г-жа Лилия Атанасова и г-н Светослав Томов – преподаватели по история и цивилизация във ФСГ „Васил Левски“. Учениците се запознаха с експозицията „Варненски некропол – най-старото злато в света“. Като задача в резултат на наблюдението, учениците имат да подготвят есе, презентация или рисунка по темата.

Тази дейност се осъществи и финансира по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Културните институции като образователна среда “. Престои обучение по география и икономика, което ще се проведе с учениците от 9-те класове в Местността „Побитите камъни“ и посещение на театрална постановка по БЕЛ с учениците от 8-те класове. Нашето училище кандидатства и беше одобрено за финансиране със сумата от 2500 лв, която включва транспортни разходи, входни такси, билети и беседи.

Умения и знания без граници

На 11 октомври 2019г. във ФСГ „Васил Левски” бе проведено събитието под надслов  „Умения и знания без граници“. То продължи повече от 4 часа и беше организирано  във връзка с инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+”. В него се включиха около 50 ученици и 15 учители.

В началото бенефициентите по проект „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти”по КД1, които бяха на международна практика в градовете Дъблин и Валенсия за период от две седмици от 1 до 15 септември 2019г., представиха  презентации за участието, обучението, знанията и уменията, които са придобили. Учениците от 11-те класове им задаваха въпроси, тъй като те се вълнуват евентуално тяхно участие по нов проект по КА102 през следващата учебна година.

Голяма част и от учителите, също споделиха опит и умения, които са придобили по време на обученията, посещенията и практиката по различните ключови дейности, в които са участвали, чрез представяне на презентации на тема „Моето приключение с Еразъм+“.

Екипите от ученици от 9, 10 и 11 класове разказаха как са се чувствали като участници в мобилност в проекти по Еразъм+ и какво въздействие е имало върху тях. Томислав и Анджей  прочетоха своите есета, които написаха след завръщането си от мобилността. Мелиса и Зеррин представиха презентацията си от Полша, а Мира, Сесилия и Невена – презентация от Литва.

В края на събитието координаторите – Минка Господинова, Снежина Вутова и Марияна Огнева, анонсираха и новите 3 проекта по КА229, които нашето училище стартира от 1.09.2019г. до 31.08.2021г и вече има сключени договори с Националната агенция – ЦРЧР.

Бяха изготвени табла, брошури и рекламни материали. Участниците попълниха анкета, която ще бъде обобщена и анализирана от екипите, които работят по различните проекти във ФСГ.

Всички бенефициенти изразиха своята огромна благодарност на Програма „Еразъм +“, която е доказала изключителния си успех през годините, предоставяйки на милиони млади хора и на тях възможността да пътуват  и да разширят мирогледа си, да обогатят знанията си и да се докоснат до многообразието от култури в Европейския съюз.

https://www.erasmusdays.eu/event/

Дарение на книги от KINDER MILCH SCHNITTE „ИСТОРИИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ”

Гласувайте за нашето училище на този линк всеки ден до 15.11.2019 г., за да можем да спечелим дарение на книги на стойност 3000 лева.
Броят на гласовете от един IP адрес е ограничен до три на ден, затова гласувайте всеки ден по 3 пъти до 15.11.2019 г.
Моля, споделете тази информация на близки и приятели.

Нека заедно да успеем!

https://storiestoshare.site/bg/bg/xp/storiestoshare/schools?form%5Bregion%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87&form%5Bcity%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87&form%5Bschool%5D=1821&fbclid=IwAR2TqQIjr-CIxyD19m7D5Nx-q-AoQMgLB_V0i1SV5PbRp6rFYlmMDTPSkrk

КАМПАНИЯТА НА KINDER MILCH SCHNITTE „ИСТОРИИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ”

Обучение в ЦРЧР

Милена Николова и Снежина Вутова участваха в обучението на Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за обучение на бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“ на 10 октомври 2019г.

Одобрените за финансиране проекти по дейност „Партньорства за училищен обмен“ на КД2, сектор „Училищно образование“ за 2019 г. към момента са 227 бр., от които 3 са на нашето училище.

От 1 септември започнаха дейсностите по новите проекти:

1. Together against discrimination  2019-1-IT02-KA229-063323_3
2. Save our Seas   2019-1-DE03-KA229-059808_5
3. Scientific Concepts In The Production Of Sustainable Energy  2019-1-IT02-KA229-063244_4

Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като експерти от ЦРЧР представиха основни насоки за управление на проектния цикъл, начините на отчитане, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти за стратегически партньорства и начини за тяхното преодоляване.

Запознаха ни с отделните категории в бюджета на проектите и правилата за ефективно и целево използване на отпуснатите средства в съответствие с правилата на Програма „Еразъм+“.

По време на обучението предмет на обсъждане бяха и правно-юридическите аспекти на изпълнението на проектите, договорите за отпускане на финансова подкрепа и всички съпътстващи документи.

Бяха представени спецификите и изискванията във връзка с различните типове проверки, на които подлежат бенефициентите по КД2 на Програма „Еразъм+“.

Да си пожелаем успешна работа и много нови запознанства и положителни емоции с дейностите по Програма Еразъм+.

Дни на Еразъм+ във ФСГ

На 11 октомври 2019г. във ФСГ ще проведем Дни на Еразъм+  под надслов „УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ“. Събитието ще започне в 12:00 часа и ще включва:

Представяне на дейностите по програма Еразъм в нашето училище. Искаме да покажем въздействието на проектите, по които ние работим върху учителите, учениците и родителите. Голяма част от бенефициентите ще споделят опита си като представят презентации на тема „Моето приключение с Еразъм+“. Те ще споделят целия опит и умения, които са придобили по време на обучения, посещенията и практиката по различните ключови дейности, които са участвали. Ще направим ролеви игри с другите ученици. Всеки екип и ученик ще сподели как се чувства като участник в проекти по Еразъм. Ще направим анкета сред останалите ученици, които не са участвали досега в проект „Еразъм“. Ще организираме и изложба със снимки и отзиви от нашите ученици и учители.

https://www.erasmusdays.eu/event/

Ако желаете, моля попълнете следната анкета:

Мобилност в Литва по Еразъм+

От 23.09 до 28.09.2019 г. петима ученици  и двама преподаватели-инж. Ангел Христов/директор/ и г-жа Даниела Димитрова/учител по български език и литература/   от Финансово-стопанска гимназия бяха на посещение в гр. Шяуляй/Литва/ във връзка с проекта  „The use of Google tools and Mobile apps in the teaching-learning process“ на програма Еразъм+ КА201, в който участват и училища от Полша и Португалия. Темата бе мобилни приложения и инструменти в обучението по литература. Учениците Сесилия, Рая, Невена, Мира от 11 б клас и  Томислав от 10 г клас  подготвиха с помощта на г-жа Даниела Димитрова две видеа, в които на английски език разказват за значението  на творчеството на Иван Вазов и Йордан Йовков в българската литература. При подготовката им голяма помощ оказаха г-жа Снежина Вутова/преподавател по английски език/ и г- жа Милена Николова/кординатор на проекта и преподавател по ИТ/.

Началото на мобилността започна с официална посрещане  в Спортното училище в град Шяуляй с хляб и сол , обиколка на училището и тържествен концерт. След тържествената част организаторите проведоха опознавателни, учебни и обучителни  дейности, които бяха много полезни за по-бързото опознаване на всички участници в проекта. След това бяха изгледани подготвените презентации на участниците  по темата. На следващия ден беше организирана културна и историческа обиколка на град Шяуляй, който е четвърти по големина в Литва. Красивите старинни и новите модерни сгради в града, спокойните води на езерото в градския парк направиха приятно впечатление на всички.  Първият ден завърши с боулинг  за ученици и учители.  Прекрасните домакини бяха организирали още учебни дейности за обучение на открито , които включваха пътуване до историческата местност Тракай и столицата на Литва. Във  Вилнюс участниците в проекта посетиха замъка Гедимин , от където се разкрива красива гледка към града, също така посещение на Хълма на кръстовете и музей на селските домакинства. В следващите дни домакините бяха подготвили уроци по химия, по литовски, викторина на тема:”Какво знаете за  ЕС?” за учениците, а  учителите дискутираха и планираха дейностите по проекта. Изключително атрактивно и вкусно бе посещението в  шоколадовата фабрика „Рута”, за чиято дълга история всички научиха в музея на шоколада, а след това имаха възможността да си направят собствени бонбони. Последната вечер от посещението беше организирано прощално парти , което впечатли с красивото място, на което беше проведено, с типичните литовски ястия, с големия огън, който е традиционен за литовците и забавните фолклорни танци. В края на вечерта всички участници получиха сертификати и подаръци  за участието си . Преди полета за България  нашата  група имаше възможността да разгледа и столицата на Латвия Рига.

Всички ученици се върнаха в родината заредени с много положителни емоции, нови приятелства и незабравими спомени!

 

Първи учебен ден

Скъпи ученици, учители и родители,

Днес е първият учебен ден, невписан в календара празник, но неповторим по своята тържественост, най-вълнуващия за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци.
Най-вълнуващ е празникът за осмокласниците, които с вълнения и притеснения ще прекрачат прага на новото училище, ще срещнат нови приятели, нови учители и нови предизвикателства. Пожелавам Ви незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдате заедно! Поставете добро начало на вашето обучение, за да се радвате на добри плодове в края му.
Вълнуващ е празникът и за дванадесетокласниците. Скъпи дванадесетокласници, това е за Вас последния първи учебен ден и днес вие влизате за последна година в училище като ученици. Пожелавам Ви пълна мобилизация и пълна концентрация за учене, защото краят на 12. клас освен дипломи трябва да ви донесе и удовлетворение от прием не просто във висше учебно заведение, а прием във висше училище и специалност, които са ви по сърцето и възможностите. Скъпи зрелостници, желая на всички вас успешно дипломиране.
Скъпи ученици, лятото свърши, започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания, и  знайте, че няма усилия и труд, които да останат невъзнаградени. И бъдете спокойни – до вас са вашите учители. Пазете традициите на нашето училище, Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, умножавайте постигнатите успехи, почитайте всеотдайността на своите преподаватели!
Скъпи ученици, позволете ми да ви поздравя най-искрено и сърдечно с „добре дошли”. Убеден съм, че твърде скоро вие ще станете добри професионалисти и ще се реализирате в професиите, които сте си избрали, благодарение на общите ни усилия.
Ние учителите сме готови да ви служим всеотдайно, давайки ви знанията и уменията, които ще ви подготвят за бъдещите ви професии. Служейки на вас, ще раздаваме и осъществяваме самите себе си, давайки ви не само своите знания, но и своята човечност, като не забравяме, че нашата първа задача е да образоваме и възпитаваме качествено децата на България, за да бъдат те равностойни и конкурентноспособни в страните от Европейския съюз. Задача на училището днес е да подготвя за живота личност, която умее да общува, да търси и открива сама нужните знания, да се справя с проблеми в учебна, професионална и житейска ситуация.
Скъпи учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите богатството на нашето училище – неговите възпитаници! Желая Ви здраве, сили и упоритост, за да се преборим заедно с трудностите и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа!

Нека любовта на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни!

Уважаеми родители, Вие сте наши помощници, Вие сте нашите най-важни партньори. Пожелавам Ви да подкрепяте своите деца в нелекия им път. Вдъхвайте им увереност и ги убеждавайте, че със своя труд и упоритост ще станат знаещи, можещи и успели хора!

Днес е вашият ден, скъпи учители и ученици!
На добър час!

16.09.2019 год.
Добрич

Откриване на 2019/2020 учебна година

Тържественото откриване на новата учебна 2019/2020 година ще бъде на 16 септември 2019 от 10,00 часа. Молим  всички ученици и учители  да бъдат в двора на гимназията от 9:30 часа. Поканваме за присъствие родители и гости, които желаят да споделят с нас радостта от новото начало.

 

Международна практика за учениците от ФСГ „Васил Левски”

От 1.09 до 14.09.2019г. две групи от ученици от 11-тите класове на ФСГ провеждат лятната си практика в международна среда. Първата група се състои от 10 ученици от  11А и 11В и класове и те ще работят две седмици в различни фирми в град Дъблин, Ирландия. Втората група също от 10 ученици е подбрана измежду  11Б и 11Г класове и участва в практически курс на английски език на тема „Създаване и управление на фирма”, който се провежда в град Валенсия, Испания. Работните места в Дъблин са осигурени от ADC College, а обучението във Валенсия от фирма Esmovia. Двете групи са придружени от общо четирима учители по професионална подготовка в гимназията. Основни задачи, които учениците ще изпълняват са: канцеларска работа, въвеждане и създаване на документи, актуализиране на бази от данни, организиране на срещи и др.

Дейностите, които се провеждат в чужбина са част от изпълнението на проект  2019-1-BG01-KA101-062172 „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“, който  е финансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, КД102 – Мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование“. Проектът е мобилност на ученици и учители в областта на ПОО. Той е с продължителност една година (до 31.05.2020г.)  и главната цел е интернационализация и модернизация на гимназията, като учениците ще подобрят езиковите си умения, ще имат възможност за самостоятелна работа в чуждоезикова работна среда и ще развивият умения за креативно мислене при решаване на конкретен проблем. Координатор на проекта е Милена Николова.

ФСГ „Васил Левски” град Добрич ще продължава да стимулира международната мобилност за своите ученици и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с европейски и международни институции.