Изпращане на випуск 2020

На 26.06.2020 г. /петък/ от 10.00 ч. в двора на училището ще се състои тържественото изпращане на випуск 2020 г. и ще бъдат връчени дипломите на зрелостниците.
Нека всички ученици от 12.а, 12.б, 12.в и 12.г класове, да бъдат в 9:30 часа във ФСГ. Носете си задължително маски!
Каним всички учители, ученици и родители да присъстват.

Честит празник!

България чества Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Привилегия на малко народи е да имат в календара си празник на своята писменост, просвета и култура. Стара българска традиция е поклонението пред всички, които творят духовност и я съхраняват, обогатяват и предават.

Всеки от нас е скътал в сърцето си по един свиден спомен за този най-български празник. И в този спомен винаги има слънце и синьо небе, разцъфтели божури, окичили портретите на двамата братя и бодрия ритъм на онази неповторима песен, която повече от 100 години звучи като заклинание и вяра в бъдещето: “Върви, народе възродени, към светли бъднини върви!”

Изразявайки своето преклонение пред българската духовност – пред нейните апостоли, пред словото и знанието, пред творческите стремления и достояния, поздравяваме и отправяме благодарност към хората, които всеки ден, при всички трудности, пазят и градят духовните ценности на народа ни и с това осигуряват бъдеще за децата на България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ

Класните ръководители да създадат  организация на онлайн обучение в периода 13.04 – 16.04.2020 по класове както следва:

1. Всички ученици от 12-тите клас продължават обучението си дистанционно, според седмичното разписание по време на извънредното положение, което е въведено в Школо.
2. Всички останали ученици, от 8, 9, 10 и 11 клас, провеждат онлайн занимания по интереси, час на класа, психологическа подкрепа и консултации по предмети.
3. Учебните занятия се възобновяват на 21.04.2020г. в дистанционна форма за всички класове.
4. Учителите изпращат ежедневен отчет за работата си по класове – https://forms.gle/81vMgTNpGZfJQqrQ7

От ръководството

Дистанционно обучение

Ежедневен доклад за проведено дистанционно обучение

Колеги, моля да попълвате доклада всеки ден най-късно до 14.00 ч.

График за дистанционно обучение за:

От понеделник, 23.03.2020 год. дистанционното обучение ще се провежда по следния грaфик

20.03.2020 год.

19.03.2020 год. тук
18.03.2020 год.
17.03.2020 год.
16.03.2020 год.

Какво е енергийна ефективност?

На 4 февруари 2020 г. ученици от ФСГ „Васил Левски“ Добрич, България се срещнаха с инж. Елена Анастасова и инж. Гроздан Илиев, експерти към Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ на община Добрич. Десетокласниците Сияна Минчева, Анджей Чуба и Виктория Петрова и деветокласничката Ивана Русева организираха срещата като част от дейностите по проект Scientific Concepts in the production of Sustainable Energy, по програма Еразъм+.
Учениците се информираха за възможностите за финансиране на общински проекти с европейски средства, свързани с енергийната ефективност.
Инж. Елена Анастасова разказа как случайно е попаднала в тази сфера, но днес с удовлетворение работи като енергиен мениджър и това я кара да се чувства полезна за хората от своя роден град. Тя раздаде на учениците материали, свързани с актуални енергийни проекти на общината и речник със специфични термини, използвани в областта на енергетиката.
Инж. Илиев показа новите технологии и съоръжения, осигуряващи висока енергийна ефективност на сградата на общината.
Като резултат от срещата учениците направиха видео интервю.

On February 4, 2020, students from High School of Finance and Economics „Vasil Levski“ Dobrich, Bulgaria met with Engineers Elena Anastasova and Grozdan Iliev, Chief Experts at the Directorate of Spatial Planning, Infrastructure and Environment of the Municipality of Dobrich. 10th graders Siyana Mincheva, Andrzej Chuba and Victoria Petrova and 9th grader Ivana Ruseva organized the meeting as part of their work on Erasmus + project “Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy”.
The students were informed about the possibilities of financing municipal projects with European funds related to energy efficiency.
Engineer Elena Anastasova told how she accidentally fell into this field, but today she works with pleasure as an energy manager and this makes her feel useful for the people of her hometown. She provided the students with materials related to the municipality’s current energy projects and a glossary of specific terms used in the energy field.
Engineer Iliev demonstrated new technologies and facilities providing high energy efficiency in the municipal building.
As a result of the meeting, the students made a video of the interview and translated it in English.

 

Грипна ваканция

Резултат с изображение за infoОбявена е грипна ваканция, считано от 28.01.2020 до 04.02.2020 вкл., след което 05.02.2020 е междусрочна ваканция.
Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК)- начало на II учебен срок по нова програма.