Резултати – Национално състезание по финансова грамотност – 17.02.2024

Резултати от Областен кръг – 21.02.2024г.

Протокол НСФГ 2024

Верните отговори и критериите за оценка на задача 7:

Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (2021-2025 г.) | Педагози БГ

Първа възрастова група – 5 клас
Втора възрастова група – 6 клас
Трета възрастова група –7 клас
Четвърта възрастова група – 8 клас
Пета възрастова група – 9 клас
Шеста възрастова група – 10 клас
Седма възрастова група – 11 клас
Осма възрастова група – 12 клас

Национално състезание по финансова грамотност – Областен кръг 2024г.

Националното състезание по финансова грамотност  ще се проведе на 17.02.2024г. (събота) от 11:00 в ПМГ „Иван Вазов“. Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. и се подготвят за състезанието, получават индивидуални бланки за попълване на отговори и решаване на задача 7, като нанасят необходимите лични данни върху бланките;

 • Учениците от областта, които искат да участват в него, трябва да се регистрират в срок до 15.02.2024г.
 • Заявка за участие можете да попълните на този линк: Форма за регистрация тук (Изтеглете, попълнете и прикачете декларацията за съгласие)
 • Декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни можете да изтеглите тук ДЕКЛАРАЦИЯ

Форматът на двата кръга на Националното състезание по финансова грамотност
е 7 задачи, първите 5 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, задача 6 е с кратък свободен отговор, а задача 7 е с подробно и аргументирано решение.
За всеки верен отговор на задачи с номера 1–5 се присъждат 3 точки, на задача
с номер 6 се присъждат 5 точки, а на задача с номер 7 се присъждат до 10 точки въз основа на указания и критерии, изготвени от Националната комисия. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки за всеки кръг е 30.

Националното състезание по финансова грамотност се организира от Министерството на образованието и науката в два кръга – Областен и Национален. В него могат да участват ученици от V до XII клас без такса правоучастие, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа възрастова група – V клас;
Втора възрастова група – VI клас;
Трета възрастова група – VII клас;
Четвърта възрастова група – VIII клас;
Пета възрастова група – IX клас;
Шеста възрастова група – X клас;
Седма възрастова група – XI клас;
Осма възрастова група – XII клас.

Времето за работа е 120 минути.

Можете да се запознаете подробно с регламента за участие:regl-NS-Finsova-gramotnost_18102023

Финансова грамотност за начинаещи: спестяване и инвестиране

Кампания „Посланици на здравето“

Кампания „Посланици на здравето“ стартира с общоградски крос на 13 октомври 2023г. (петък), дни преди „Международния ден на белия бастун“- 15 октомври и ще завърши на 14 ноември в „Световния ден за борба с диабета“.

Учениците от 8.а,8.б, 8.в и 8.г класове участваха в кампанията, организирана от „Лайънс клуб“ – Добрич.

Иван Байчев от 8.а клас специалност „Икономическа информатика“ зае почетното I-во място сред всички участвали момчетата от 15 училища. Благодарим и на всички останали участници!

Откриване на учебната 2023/2024 година

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич ви кани на официално откриване на учебната 2023/2024 година 

Място: двора на ФСГ „Васил Левски“
Дата:    15 септември 2023 г.
Час:      10:00 часа

Нови класове:

8.а клас – Икономическа информатика с класен ръководител Елица Райнова (класна стая 1)

8.б клас – Оперативно счетоводство с класен ръководител Петранка Колева (класна стая 2)

8.в клас – Митническа и данъчна администрация с класен ръководител Мариета Матева (класна стая 3)

8.г клас – Електронна търговия с класен ръководител Живка Цветанова (класна стая 4)

Родителските срещи на осмите класове ще се състоят на 18.09 (понеделник) от 17:00 часа в класните им стаи.

Обучението през учебната 2023/2024 година ще бъде на едносменен режим по следния график:

 1. час  8:00 – 8:40     междучасие 10 минути
 2. час  8:50 – 9:30     междучасие 10 минути
 3. час  9:40 – 10:20   голямо междучасие 20 минути
 4. час  10:40 – 11:20  междучасие 10 минути
 5. час  11:30 – 12:10  междучасие 10 минути
 6. час  12:20 – 13:00  междучасие 10 минути
 7. час  13:10 – 13:50  междучасие 10 минути
 8. час  14:00 – 14:40

Програмата по класове и стаи ще бъде публикувана до 12.09.2023г.

 

Първо класиране след 7 клас

Първото класиране е вече публикувано в профилите на учениците в сайта https://infopriem.mon.bg/.

Поздравления и успех на всички наши приети ученици!

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде във ФСГ „Васил Левски“ от 13 юли 2023 до 17 юли 2023г. включително.

Работно време на комисията: 8:00-17:00 часа

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 2. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище.

Необходими документи за записване:

 • заявление до директора (ще получите на място);
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Online кандидатстване след VII клас

От 5.07.2023г. започва подаването на документи за прием след завършен 7 клас онлайн на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Указания за начините на кандидатстване можете да прочете тук:

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023г. – 07.07.2023г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в Единната информационна система за изпити и прием (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки (ФСГ „Васил Левски“) е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Приемането на документи за участие в първи и в трети етап на класиране, във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Добрич ще се осъществява в училищата – гнезда както следва:

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14;
– ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6;
– ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
– ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;

Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа.