Откриване на учебната 2021-2022 година

Уведомяваме всички ученици, учители и родители, че откриването на Новата учебна 2021/2022 година ще се проведе на 15 септември 2021 год.:

от 10,00 часа за учениците от VIII и XII клас

от 11.00 часа за учениците от IX, X и XI клас в двора на гимназията!

Очакваме Ви! Добре дошли!

Родителски срещи – VIII клас

Ръководството на гимназията съобщава, че на 13.09.2021 год. от 17.30 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на новопостъпилите ученици.

VIII „а“ клас – спец. „Икономическа информатика“, класен ръководител Йоана Кирова
VIII „б“ клас – спец. „Оперативно счетоводство“, класен ръководител Петя Йорданова
VIII „в“ клас – спец. „Електронна търговия“, класен ръководител Божидар Янков

Важно, за всички родители на ученици, записани в осми клас за учебната 2021-2022 г.!

Уважаеми родители,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;
удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление.       Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

   Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg.

Писмо от агенция „Електронно управление“

184 години от рождението на Васил Левски

На 18 юли честваме рождението на Васил Левски. Вече 184 години Апостолът продължава да е нашата мярка за човечност. Води ни, коригира ни, кара ни да сме отговорни към идеалите, обективизма и реализма му.
Дълбок поклон, Апостоле!

Първо класиране

Първото класиране е вече публикувано в профилите на учениците в сайта priem.mon.bg. Поздравления и успех на всички приети ученици!

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде във ФСГ „Васил Левски“ от 14 юли 2021 до 16 юли 2021 г. включително.

Работно време на комисията: 8:00-16:30 часа

Необходими документи за записване:

  • заявление до директора (ще получите на място);
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Online кандидатстване след 7 клас 2021година

Вече може да се кандидатства за прием в гимназиите. Онлайн системата в сайта на МОН   https://priem.mon.bg/  е отворена. За първо класиране се кандидатства само по електронен път.   Подаването на заявления за първо класиране стартира на 05.07.2021 г. в 00:00 часа и ще приключи на 07.07.2021 г. в 23:59 часа, информират от МОН.

Указания за кандидатсване и подреждане на желанията

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и текстово съобщение

НП „Иновации в действие“

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ се включи за втора поредна година в НП „Иновации в действие“ в дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища. Наши партньори са Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ от град Бургас.
От 24.06.2021 до 26.06.2021г, 6 ученици и 2- ма учители от нашата гимназия посетиха Иновативна професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“, град Бургас. В партньорството е включена и Иновативна професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“, град Враца. По време на срещата партньорите представиха своите иновации. Домакините от Бургас ни запознаха с кабинета Киберлаб-работилница на бъдещето, където демонстрираха движения на роботи и разработени от ученици проекти по програмиране за движение на асансьори, ескалатори и гатери. Нашите ученици: Ива, Жени и Божидара от 8 клас, Момчил, Кристиян и Атанас от 9 клас бяха впечатлени от проектите, които им бяха представени.
Срещата допринесе за създаване на приятелски връзки както между ученици, така и между учители и предпоставка за нови срещи и споделяне на добри практики. Благодарим на любезните домакини за гостоприемството!

ФСГ „Васил Левски“ започва партньорство с GreenUp

От днес, 13.05.2021г. Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич е партньор на GreenUp.

         Програмата на GreenUp цели да даде максимално много практически умения на млади хора, интересуващи се от startup, предприемачество и екология. Целта е участващите в проекта да са полезни един на друг и да им се даде начален тласък за реализиране на успешен зелен startup.

         Целевата група за GreenUp от наша страна ще бъдат ученици от единадесетите класове, които ще бъдат обучавани в три модула:

  •          Екология – това е фазата за генериране и оформяне на идеи спрямо принципите на кръговата икономика.
  •          Бизнес – менторите ще работят с отборите по оформянето на техните идеи в бизнес проект.
  •          Startup – запознаване с lean методологията.

         Целта на проекта е популяризирането на устойчив начин на живот и поощряване на  младежкото предприемачество.

      Дейностите ще се осъществят през месец август в екологичната база на Ботаника Лайф сред природата заедно с опитни предприемачи и представители на българската стартъп екосистема.

                                                                       Минка Господинова