Ученици от ФСГ“Васил Левски“ посетиха Парламента в Литва по програма Еразъм+

Група от трима ученици и двама преподаватели от ФСГ “Васил Левски“, гр. Добрич бяха на посещение във Вилнюс, Литва във връзка с работата им по проект “RAINBOW-Right Attitude IN Building Our World”, по програма Еразъм+. В периода от 10 до 17 март българската група се запозна отблизо с образователната система, културата и традициите на северната държава.

Училището домакин по проекта, Vilnius Santariskes Consulting – Teaching Center, е единственото болнично училище в страната и предоставя образователни услуги на деца, на които се налага продължителен болничен престой. Нашите ученици – Пламена, Сиана и Димитър и от 9г клас, заедно с учениците от Турция, Испания, Италия, Румъния, Македония и Литва,  работиха заедно в клубове за неформални дейности с елементите Огън и Вода. Те показаха и свои презентации на тема „Социално включване“. Учителите взеха участие в Международна конференция на тема „Неформални Образователни Методи“, на която представиха свои разработки и презентации.

Кулминацията на посещението бе визитата в Литовския парламент. След като разгледаха кулоарите на парламента и присъстваха на дебати между депутати в парламентарната зала, ученици и учители проведоха среща разговор с литовския депутат и председател на Комисията по Образование и наука – Витаутас Йозапайтис.

Вълнуващо преживяване за всички участници бе и посещението в Центъра за гражданско образование към Офиса на Президента на Република Литва. Там с интересни интерактивни методи и нетрадиционни подходи посетителите се запознаха с миналото и настоящето на младата държава.

В края на месец май 2019г. предстои добричката ФСГ “Васил Левски“ да е домакин на последната среща на участниците в проекта.

Покана за 70-годишен юбилей

Уважаеми съграждани, бивши и настоящи възпитаници и колеги, приятели и съмишленици,
2019 година е юбилейна за нашето училище – 70 години от създаването на институцията Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“. Седем десетилетия се доказваме като училище с традиции, с всеотдайни учители-професионалисти, с отговорни, любознателни и будни ученици.
Отстояваме имиджа на елитно училище, с многобройните постижения в областта на икономиката, хуманитарните науки и спорта.

По повод годишнината подготвяме разнообразни инициативи и Ви каним да споделите празника ни.

Събиране на подписи от граждани

Ако някой иска да организира събирането на подписи в подкрепа на ПЕТИЦИЯТА на учителите, може да разпечата бланката, да събере подписи и да ни я донесе в учителската стая във ФСГ до 4 март – 12:00 часа. Всички събрани подписи ще бъдат изпратени в МОН. Ако сте подписали Петицията онлайн, не  трябва да се подписвате отново.

 

ФСГ „Васил Левски“ започва годината  с нов проект по програма Еразъм+

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, участваха  в първата Транснационална учителска среща, която се проведе 5 до 10 януари в Слупск, Полша. На нея беше даден старт на проекта „The use of Google Tools and Mobile Apps in the Teaching-learning Process“ („Използване но Гугъл инструменти и мобилни приложения в учебния процес“).  Гимназията ще работи съвместно по този двугодишен проект с партньори от 4 държави: Литва, Португалия, Туция и Полша. Проектът е финансиран по  Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“ (КА201). Проектните дейности ще приключат на 30.09.2020г.

Милена Николова – координатор на проекта и Снежина Вутова – учител по английски език участваха в работната среща, на която бяха подписани договорите и анексите между партньорите.   Домакините от полското частно училище бяха подготвили интензивна и разнообразна работна, учебна и културна  програма. Тя включваше ежедневни дискусии по организиране на дейностите, разпространението и устойчивостта на проекта. Бяха разпределени конкретните задачи за всеки партньор. Нашето училище ще създаде сайт на проекта, а Фейсбук страница, Фейсбук група, лого и  eТwinning платформата са задачите на останалите партньори.

Вече е започнала работа по подбор на 14-те ученици от гимназията, които ще участват в трите мобилности в Полша (5 ученици), Литва (5 ученици)  и Португалия (4 ученици).  Те ще бъдат придружавани от по двама учители по различни предмети (математика, ИТ, литература, гражданско образование и чужд език) в зависимост от темите на срещите. Първата учебна мобилност с ученици ще бъде отново в Полша от 24 до 30 март 2019г. на която темата е “Използване на софтуер за създаване на забавни уроци по предмети, където се изучават обичаи и традиции”. През месец юни ФСГ ще бъде домакин на втората среща с тема: “Използване на онлайн инструменти за управление на класна стая и създаване на тестове по математика“.  В нея ще участват и ще бъдат обучени 20 ученици и 8 учители.

Като резултат от проекта очакваме учениците да подобрят знанията си по отношение на ИКТ инструменти за образователни цели, дигитални проекти, онлайн викторини, дигитални произведения на изкуството, да придобият опит в друга култура, да се повиши осведомеността им за културните различия, които правят Европа толкова разнообразна, но все пак единна. Учителите ще имат възможност да обменят добри практики, методи на преподаване, мнения и ще подобрят своите дигитални умения, организационни умения, методи на преподаване и инструменти. И не на последно място заедно да създадем положителна атмосфера и нови приятелсва сред учениците и учителите от петте държави.

Мотивиращи за учене подходи в обучението

На 21.12.2018г. беше проведено обучение за голяма част от преподавателите от ФСГ „Васил Левски“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Мотивиращи за учене подходи в обучението“. На него присъстваха 25 учители от гимназията като 90 % от тях бяха на възраст под 54г. Лектор на квалификацията  проф. д.н. Николай Колишев, a oбучителната организация – Технически университет -Варна.

Засегнаха се следните мотивиращи за учене подходи в съвременното обучение:

  • подход за стимулиране на учебната изява;
  • подход запостигане на привлекателност на обучението;
  • подход за изграждане на продуктивниза обучението взаимоотношения между учители и ученици;
  • подход за аргументиране ценността на учебното съдържание.

На учителите бяха предоставени учебни материали и обучението завърши с тест. На успешно завършилите ще бъде признат 1 квалификационен кредит.

 

 

Огънят на словото

На 14 декмври 2018г., учениците от 10 Б и 11 Б класове със своите класни ръководителки – Милена Николова и Сиана Манчовска бяха на посещение с учебна цел във връзка с дейности в клубове Въздух и Огън по проект “RAINBOW”  в градовете Шумен и Плиска.

Ето какво споделиха учениците след своето завръщане:

„Първо  посетихме сградата на Астрономическата обсерватория, която  се намира в Природен парк “Шуменско плато. На покривната площадка на Обсерваторията са монтирани 5.5-м  и 3.5 м куполи. На втория етаж са разположени работен кабинет със сървър и зала за семинарни занятия със студенти. На първия етаж има оборудвана конферентна зала с 20 места и голяма изложбена зала. Там ни изнесоха лекция на тема „Слънчевата система“ и останахма впечатлени от презентацията, която ни представиха.

В непосредсвена близост до Обсерваторията се намира и паметникът „1300 години България“. Въпреки мразовитото време, разгледахме  склуптурите и се запознахме отново накратко с историята от възникването на България през 681г. до наши дни. Ескурзовод  беше  Сесилия от 10 Б клас, която разказа фактите, около създаването на този паметник.

Накрая посетихме Плиска и  Дворът на кирилицата – мястото, където кирилските букви се завръщат у дома, след като са дарили светлина и познание на една значителна част от човечеството.

Изображенията и орнаментите на всяка буква подсказват не само думи от българския и руския език, започващи с нея, но и внушават красотата, хармонията на човешкия и природния свят, обединени от универсалните християнски символи.

Завърнахме се с чувството за гордост и признателност  към нашата история и култура. Ще останем заредени задълго с огънят на словото!“

След пътуването с учебна цел, учениците подготвиха презентации за всяка от посетените забележителности с впечатления и информация за наученото от тях.

Отново приети ученици във ВУЗ с оценка Отличен

На 15.12.2018г. се проведе Национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС – София.Участваха 9 ученици от 12 клас на ФСГ „Васил Левски“. Всички  се представиха блестящо и бяха сред отново сред отличените. Те получиха Сертификат за отлично представяне и прием в УНСС с оценка Отличен (6,00) за учебната 2018/2019 година. Ръководител на учениците е г-жа Теодора Иванова.

Пожелаваме на всички нови и още по-големи успехи през следващата година!

Йоанна Петрова, Венцислав Николов,Галин Александров, Ралица Кичукова, Димитър Сарафски, Славена Георгиева, Илиян Петров, Нурел Назми, Християна Илиева и г-жа Теодора Иванова

Отбор от ФСГ „Васил Левски“ спечели наградата на Ректора

В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов на 7 и 8 декември се проведе шестото национално състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“. Организатори на мащабния форума бяха катедра „Финанси и кредит“ и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“.

В състезанието се включиха 110 средношколци, 30 студенти-ментори и 20 учители и директори, придружаващи училищните отбори. Участниците са представители на 17 училища от 15 града, сред които бяха Добрич (Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“), Русе (СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“), София (Национална финансово-стопанска гимназия), Пловдив (Национална търговска гимназия), Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“), Габрово (Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”), Свищов (Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”) и други.

Регламентът на състезанието изискваше учениците да представляват собственото си училище. Сформираните отбори бяха 28, разпределени на случаен принцип в шест направления, носещи имената на търговските банки-партньори на състезанието: Банка Пиреос, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и Пощенска банка.

На първият етап, след представянето на отборите във всяко направление, компетентното жури (състоящо се от представител на търговската банка-партньор и преподаватели от катедра „Финанси и кредит“), определиха най-добре представилия се отбор. За финал се класираха два от нашите отбори.

В началото на втория ден от състезанието класираните шест отбора изтеглиха жребий и представиха своите бизнес проекти пред жури . На база защитата на бизнес проектите, техните кредитни обосновки и отговори на въпроси наградата на Ректора на СА „Д. А. Ценов” взе отбора от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич, в състав от: Томислава Иванова Ковачева, Жулиета Калоянова Русева и Веселин Иванов Василев от XII a клас, Даниел Георгиев Димитров от 12 б клас, с ментор студентската Тансу Сали (спец. „Финанси”. Печелившият проект е т. нар. „Пчелна стая“, служеща за профилактика на дихателната система и изработка и продажба на множество продукти на пчелна основа. Наградата за регионална идентичност на Застрахователно дружество „Бул Инс“ АД от 800 лв. взе отбора от Професионалната държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов. Голямата награда на Банка Пиреос България в размер на 1000 лв. взе отбора от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе.

Поздравления за труда на учениците, които се готвиха усилено за състезанието и за г-жа Миглена Стефанова.

Пожелаваме им нови успехи и занапред!