Дистанционно обучение

Ежедневен доклад за проведено дистанционно обучение

Колеги, моля да попълвате доклада всеки ден най-късно до 14.00 ч.

График за дистанционно обучение за:

От понеделник, 23.03.2020 год. дистанционното обучение ще се провежда по следния грaфик

20.03.2020 год.

19.03.2020 год. тук
18.03.2020 год.
17.03.2020 год.
16.03.2020 год.

Какво е енергийна ефективност?

На 4 февруари 2020 г. ученици от ФСГ „Васил Левски“ Добрич, България се срещнаха с инж. Елена Анастасова и инж. Гроздан Илиев, експерти към Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ на община Добрич. Десетокласниците Сияна Минчева, Анджей Чуба и Виктория Петрова и деветокласничката Ивана Русева организираха срещата като част от дейностите по проект Scientific Concepts in the production of Sustainable Energy, по програма Еразъм+.
Учениците се информираха за възможностите за финансиране на общински проекти с европейски средства, свързани с енергийната ефективност.
Инж. Елена Анастасова разказа как случайно е попаднала в тази сфера, но днес с удовлетворение работи като енергиен мениджър и това я кара да се чувства полезна за хората от своя роден град. Тя раздаде на учениците материали, свързани с актуални енергийни проекти на общината и речник със специфични термини, използвани в областта на енергетиката.
Инж. Илиев показа новите технологии и съоръжения, осигуряващи висока енергийна ефективност на сградата на общината.
Като резултат от срещата учениците направиха видео интервю.

On February 4, 2020, students from High School of Finance and Economics „Vasil Levski“ Dobrich, Bulgaria met with Engineers Elena Anastasova and Grozdan Iliev, Chief Experts at the Directorate of Spatial Planning, Infrastructure and Environment of the Municipality of Dobrich. 10th graders Siyana Mincheva, Andrzej Chuba and Victoria Petrova and 9th grader Ivana Ruseva organized the meeting as part of their work on Erasmus + project “Scientific Concepts in the Production of Sustainable Energy”.
The students were informed about the possibilities of financing municipal projects with European funds related to energy efficiency.
Engineer Elena Anastasova told how she accidentally fell into this field, but today she works with pleasure as an energy manager and this makes her feel useful for the people of her hometown. She provided the students with materials related to the municipality’s current energy projects and a glossary of specific terms used in the energy field.
Engineer Iliev demonstrated new technologies and facilities providing high energy efficiency in the municipal building.
As a result of the meeting, the students made a video of the interview and translated it in English.

 

Грипна ваканция

Резултат с изображение за infoОбявена е грипна ваканция, считано от 28.01.2020 до 04.02.2020 вкл., след което 05.02.2020 е междусрочна ваканция.
Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК)- начало на II учебен срок по нова програма.

 

Благотворителност за Коледа

От две седмици учениците на ФСГ „Васил Левски“ са съпричастни към две благотворителни кампании.
В първата кампания „Споделен хляб”, която набира храни за нуждаещи се деца и възрастни от Добрич и е огранизирана от фондация „Милостиво сърце” и Клуб за народни танци „Жътвари”, се включиха почти всички класове. Те закупиха хранителни продукти и перилни препарати, които на 18.12.2019 г. бяха предадени на организаторите чрез Александър Иванов – председател на фондация „Милостиво сърце”.
Втората благотворителна кампания беше по идея на Ученическия съвет към гимназията. За целта се проведе традиционен Коледен базар на 10 и 11 декември във фоайето на гимназията.
Родители и ученици сътвориха разнообразие от лакомства и коледна украса, с което изпълниха душите с коледно настроение.
Представители на УС подредиха коледна маса с типични български коледни ястия, сладкиши, коледни картички. В два поредни дни цареше позитивно настроение, празничен дух, усмивки и шеги!
Сумата, която беше събрана в размер на 515 лева  беше предоставена на д-р Йовка Тихонова – началник „Неонатология“ в МБАЛ-Добрич за нуждите на отделението.
Благодарим на всички ученици, учители и родители, които се отзоваха и им пожелаваме СВЕТЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!

Интернационализация на обучението във ФСГ „Васил Левски“

Приключиха мобилностите по проект 2019-1-BG01-KA101-062172 „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти“, който е финансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, КД102 – Мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование“. Проектът е за мобилност на ученици и учители в областта на Професионалното образование и обучение и е с продължителност 12 месеца.

От 1 до 14 септември 2019г. лятната си производствена практика проведоха в чужбина група от 20 ученици от бившите XI-ти класове.  Учениците бяха разделени на две групи от по 10 ученици. Едната група се състоеше от ученици от XIа и XIв класове и бяха на стаж в град Дъблин, Ирландия, а втората група от ученици от XIб и Xг беше във Валенсия, Испания.


Придружаващи учителите на двете групи бяха учители по професионална подготовка – Димитричка Порязова, Марияна Димитрова, Ивелина Георгиева и Светла Атанасова.

От 24 до 29 ноември 2019г. се п   роведе и дейността за учители Job Shadowing (Наблюдение на работата) . Тя се проведе също във Валенсия, Испания  и участие в нея взеха Снежина Вутова-учител по английски език, Теодора Иванова и Марияна Петрова – учители по икономически дисциплини и Десислава Кирова – преподавател по философия във ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич.

Чрез дейностите беше изпълнена главната цел на проекта, а именно – интернационализация и модернизация на гимназията. Учениците подобриха езиковите си умения и имаха възможност за самостоятелна работа в чуждоезикова работна среда. Развиха и умения за креативно мислене при решаване на конкретен проблем. Учителите, които участваха се запознаха на място с дейността на партньорите, посетиха потенциални фирми, в които учениците да стажуват и се запознаха с испанската професионална образователна система.  Учителите също така подобриха езиковите си умения.

Координатор на проекта е Милена Николова, която направи мониторинг на стажантите в Испания по време на тяхната мобилност, а директорът – Ангел Христов и главен  счетоводител – Теменужка Коларова провериха  работата на учениците във фирмите в град Дъблин.

През месец март 2020г. ще се състои събитие по закриване на проекта, на което ще бъдат връчени сертификатите на участниците  и ще бъдат поканени да присъстват родители, учители и ученици.

ФСГ „Васил Левски” град Добрич ще продължава да стимулира международната мобилност за своите ученици и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с европейски и международни институции.

Национална програма „Иновации в действие“

От 13 до 15.11.2019 година група ученици от осмите класове и двама учители гостуваха в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  гр. Свищов. Визитата беше свързана с обмен на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“.

Участници бяха ПДТГ„Димитър Хадживасилев“  гр. Свищов, ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич и ЧПГ „Райко Цончев“ гр. Добрич. В срещата се включиха представителите на нашето училище: г-жа Теодора Иванова и  г-жа Светла Атанасова, Ивет Лазарова, Лили Йорданова, Павлин Димитров, Александра Филипова, Ангел Маринов и Виктория Йорданова – ученици от осмите класове.

Дванадесетокласниците от специалност „Икономическа информатика“ при училището-домакин, подпомогнати от старши учител Теодора Спасова запознаха и демонстрираха работа си с Офис 365 пред всички. Презентирани бяха работа с електронна тетрадка,  работа в екип и контрол и оценка на знанията чрез електронни тестове.

След това бяха показани забележителностите на гр. Свищов, като в ролята на гид бе старши учителя по История и цивилизации Альоша Кушлов. Той  разказа интересни и малко известни факти за известни личности, родени и живели в гр. Свищов, който е известен като град на дарителите.

Програмата продължи с представяне на Облачни технологии от страна на старши учител Теодора Спасова. Старши учител Юлия Величкова – заместник директор по учебната част и преподавател по Предприемачество представи второто направление от иновацията – „Педагогика на освобождението“, подпомогната отново от старши учителя по история и цивилизации Альоша Кушлов.

Демонстрация на иновативен урок по предприемачество, основан на „ Педагогика на освобождението“, в който участваха ученици от трите училища, които разделени на 5 отбора имат за задача да създадат иновация на свободно избран предмет от ежедневието  /колело, слушалки за телефон и др./. Иновацията беше представена под формата на телевизионна реклама на импровизиран телевизор. Въпреки, че нямаше състезателен характер, учениците изпълниха задачите си с ентусиазъм. Нашите осмокласници, макар и най-малки и неопитни се представиха изключително достойно.

Денят завърши със споделяне на добри практики с колегите от другите училища. Този обмен беше полезен както за учениците, така и за учителите. Надяваме се, че ще внедрим част от техниките и методите на обучение и във ФСГ „Васил Левски“.

 

    

Преди месец във ФСГ също имахме посещение за кратко от ученици и учители от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” град Свищов.

 

Първа среща по проект

От 5.11 до 9.11.2019г. в град Хамбург, Германия се състоя първата Транснационална среща по проект ”Save Our Seas”, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, по който ФСГ „Васил Левски” започна работа тази учебна година. В нея се включиха Снежина Вутова – координатор на проекта и Милена Николова. С  останалите участниците от Германия, Италия, Литва и Португалия, те имаха възможност да разгледат  училището, сградите и удобствата, които използват немските ученици и учители. Главен координатор на проекта е гимназия „Лизе Майтнер“ в Нордерстед, който беше одобрен за финансиране по Програма Еразъм+ КА229, след двугодишна подготовка по написването му съвместно с всички партньори. Гостоприемните домакини организираха разнообразна програма, в която се включиха голяма група от техните учители и ученици. Запознаха ни с дейностите по различни био проекти на училището и по-специално с Организацията ЮНЕСКО. Всички партньори също представиха екипите, които ще работят по проекта, училищата, града и морския си регион. Бяха разгледани въпроси свързани с изпълнението, мониторинга и работата по проекта. Обсъдиха се графика на срещите и се поставиха ясни и конкретни задачи на всеки един от партньорите. Участниците  бяха поздравени от директора на училището, а след това имаха официална среща с Елке Кристина Рьодер – кмет на Нордерстед от 2018 г. На организирана обиколка по река Елба се запознахме с проблемите в града, свързани с развитието на пристанището и едновременно с това и опазването на реката.

ФСГ „Васил Левски” започва активна подготовка за следващата Краткотрайна среща за обучение на ученици и учители, която ще се проведе на остров Сардиния, Италия от 1 до 7 март 2020г. Предстои да бъдат избрани учениците, които ще работят през следващите две години по проекта и ще участват в дейностите му.

Час по история в музея

На 25 октомври 2019г., учениците от 10.а, 10.б, 10.в и 10.г класове посетиха Археологическия музей в град Варна. На място в музея беше представен урок  от учебното съдържание в 10 клас на тема „Праистория“ от г-жа Лилия Атанасова и г-н Светослав Томов – преподаватели по история и цивилизация във ФСГ „Васил Левски“. Учениците се запознаха с експозицията „Варненски некропол – най-старото злато в света“. Като задача в резултат на наблюдението, учениците имат да подготвят есе, презентация или рисунка по темата.

Тази дейност се осъществи и финансира по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Културните институции като образователна среда “. Престои обучение по география и икономика, което ще се проведе с учениците от 9-те класове в Местността „Побитите камъни“ и посещение на театрална постановка по БЕЛ с учениците от 8-те класове. Нашето училище кандидатства и беше одобрено за финансиране със сумата от 2500 лв, която включва транспортни разходи, входни такси, билети и беседи.