Умения и знания без граници

На 11 октомври 2019г. във ФСГ „Васил Левски” бе проведено събитието под надслов  „Умения и знания без граници“. То продължи повече от 4 часа и беше организирано  във връзка с инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+”. В него се включиха около 50 ученици и 15 учители.

В началото бенефициентите по проект „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти”по КД1, които бяха на международна практика в градовете Дъблин и Валенсия за период от две седмици от 1 до 15 септември 2019г., представиха  презентации за участието, обучението, знанията и уменията, които са придобили. Учениците от 11-те класове им задаваха въпроси, тъй като те се вълнуват евентуално тяхно участие по нов проект по КА102 през следващата учебна година.

Голяма част и от учителите, също споделиха опит и умения, които са придобили по време на обученията, посещенията и практиката по различните ключови дейности, в които са участвали, чрез представяне на презентации на тема „Моето приключение с Еразъм+“.

Екипите от ученици от 9, 10 и 11 класове разказаха как са се чувствали като участници в мобилност в проекти по Еразъм+ и какво въздействие е имало върху тях. Томислав и Анджей  прочетоха своите есета, които написаха след завръщането си от мобилността. Мелиса и Зеррин представиха презентацията си от Полша, а Мира, Сесилия и Невена – презентация от Литва.

В края на събитието координаторите анонсираха и новите 3 проекта по КА229, които нашето училище стартира от 1.09.2019г. до 31.08.2021г и вече има сключени договори с Националната агенция – ЦРЧР.

Тримата координатори, които ще работят по проектите, които бяха представени пред учениците и колектива на ФСГ са:

  • Минка Господинова – координатор на „Together against discrimination“
  • Снежина Вутова – координатор на „Save our Seas“
  • Милена Николова – координатор на „Scientific Concepts In The Production Of Sustainable Energy“

Бяха изготвени табла, брошури и рекламни материали. Участниците попълниха анкета, която ще бъде обобщена и анализирана от екипите, които работят по различните проекти във ФСГ.

Всички бенефициенти изразиха своята огромна благодарност на Програма „Еразъм +“, която е доказала изключителния си успех през годините, предоставяйки на милиони млади хора и на тях възможността да пътуват  и да разширят мирогледа си, да обогатят знанията си и да се докоснат до многообразието от култури в Европейския съюз.

https://www.erasmusdays.eu/event/

Квалификация за учители от ФСГ „Васил Левски“ в Хърватия

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучение по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирана по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Седемдневният курс се проведе от 11 до 17 ноември в град Сплит, Хърватска на тема „Творчество в класната стая и различни начини за представяне му“.

Минка Господинова – заместник директор и Мариана Петрова – учител по професионална подготовка се включиха в курса на обучение, който се проведе на английски език. Участваха и учители от Финландия. Интензивната програма включваше ежедневно обучение в 3 модула по 2 учебни часа. Участниците бяха разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции. Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните институции, разработване на съвместни образователни продукти, спомага придобиването на актуални и конкурентни професионални компетентности, повишаване на квалификацията и практически умения, чрез изучаване на добри практики. Беше включена и богата културна програма с посещение на град Задар и  забележителностите в град Сплит.

Предстоят презентации за учителите от ФСГ за споделяне на опита, придобит от обучението.

Обучение на учители

Във връзка с разпространение на резултатите и споделяне на добри практики по проект  2018-1-BG01-KA101-047253  „Три стъпки към по-качествено професионално образование“  се проведе обучение на 20 ноември 2018г.. В него се включи целият педагогически персонал, които бяха разделение на 2 групи. Г-н Ангел Христов и г-жа Милена Николова представиха програмите, с които са се запознали по време на обучението в Дъблин през месец август 2018г. по програма Еразъм+. Колегите се регистрираха в платформите и изпробваха някои от новите технологии. Колегите изразиха готовност за по-задълбочено разучаване и споделиха мнение за прилагането им в учебния процес на тези технологии, които най-много им харесат

Европейски опит за учители от ФСГ „Васил Левски“

Четирима представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своите обучения по програмата Еразъм+. Мобилностите са финансирани по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер:  2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Двуседмичното обучение в две различни направления беше организирано перфектно от  организацията English Matters и се проведе в Тринити Колидж, Дъблин, Ирландия.

Снежина Вутова и Хрисимира Костадинова, учители по английски език, се включиха в структуриран курс „Съдържателно езиково интегрирано обучение“, а в курс на тема „ИКТ за обучение“ се обучиха инж. Ангел Христов – директор на гимназията, и Милена Николова – ръководител на направление ИКТ.  Интензивната програма на курсовете включваше ежедневно обучение в 3 модула по 2 учебни часа и приключваше в 15:00 часа.  Всички участници бяха разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции на участниците. След приключване на учебните часове преподавателите разработваха самостоятелно продукти, които в края на обучението си представиха по работни групи. Всички участници от ФСГ „Васил Левски“ са получили своите сертификати за 60 часа обучение с оценка: Отличен.

„Обучението ни беше на високо европейско ниво в Тринити колидж, Дъблин, който е създаден през 1592 година. Въпреки натоварената учебна програма успяхме да се докоснем  и до историята, културата, бита и красотата на Ирландия.  Посетихме библиотеката в колежа, създадена преди 300г.,  където се съхранява книгата „Book of Kells“, за която се предполага, че е създадена през 800 г. сл. хр. През почивните дни беше организирана образователна екскурзия до Килкени и Глендалоу. Успяхме да видим и голяма част от замъците, паметниците, музеите, парковете и разбира се, пъбовете в тази очарователна страна.“, споделиха участниците в мобилността.

Тепърва предстоят мероприятия за споделяне на опита, придобит от обученията. През есента ще бъдат направени обучения на колеги и открити уроци. Вече е започнала работа по създаването на блог с информация за научените програми за обучение и тяхното използване в час чрез практическо им приложение.

През месец ноември още двама преподаватели от ФСГ ще бъдат обучени в 7-дневен курс в Сплит, Хърватска на тема „Творчество в класната стая и различни начини за представяне му“.

Милена Николова, Снежина Вутова, Ангел Христов и Хрисимира Костадинова от ФСГ със своите сертификати за преминато обучение

Част от българска група, участвали в различните обучения в Тринити Колидж в периода 23.07.2018 – 03.08.2018

          

В Кампуса пред общежието

Представяне на група А1, в която участваше инж. Ангел Христов

Представяне на проектът на група А4 с участник от ФСГ – Милена Николова

Представяне на проекта на Снежина Вутова и Хрисимира Костадинова

Заключителна снимка от представяне на всички европейски участници в програмата

Библиотеката в Тринити Колидж, която е на 300 години и има повече от 200 000 книги

Имаме одобрен нов проект по Еразъм+ Ключова дейност 1

         

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрич подаде две проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г.

Резултатите от селекцията вече са публикувани и са отлични за нашата гимназия.

Единият проект – 2018-1-BG01-KA101-047253  „Три стъпки към по-качествено професионално образование“ е одобрен с 83 точки и финансиране за 19 030 евро, започва реализация от дата 01.06.2018г.

Другият проект 2018-1-BG01-KA102-047240 -„Икономистите от град Добрич на международна практика“ е включен в резервите със 74 точки с одобрено финансиране  58743 евро. Този проект едва ли ще получи финансиране през тази година поради недостиг на средства. Екипът ще го преработи и допълни, и се надяваме, че през  2019 година да бъде одобрен и финансиран.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 4 проектни предложения по КА229, Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищното образование”, проекти само между училища. които очакват оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „Never-ending Improvements Create Educational
    Results“ (NICER), с началана дата 1.09.2018г.
  2. Координатор – Италия, SAVING THE SEA, с началана дата 1.09.2018г.
  3. Координатор – Румъния, „WHY SMART DEVICES WILL MAKE EDUCATION SMARTER?“, с началана дата 1.09.2018г.
  4. Координатор – Турция, „Innovative-Creative-Entrepreneurial Products“ (ICEP) , с началана дата 1.09.2018г.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 1 проектно предложения по  KA201 – „Strategic Partnerships for school education“, което очаква оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „The use of Google tools and Mobile apps in the teaching-learning process „, с началана дата 1.09.2018г.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани през август. Да стискаме палци за финансирането на поне един от всички подадени нови проекти, които ще започнат изпълнение на дейностите през следващата учебна година и са с продължителност 24 месеца.

Да не забравяме и изпълнението на дейностите по  проекта „RAINBOW – Right Attitude In Building Our World“, който ще приключи на 30.08.2019г.